ALEXANDER SEVERUS
AELI LAMPRIDII
  Interfecto Vario Heliogabalo (sic enim malumus di- 1.1.1
cere quam Antoninus, quia et nihil Antoninorum
pestis illa ostendit et hoc nomen ex annalibus sena- 2.1
tus auctoritate erasum est) ad remedium generis hu-
mani Aurelius Alexander, urbe Arcena genitus, Varii
filius, Variae nepos et consobrinus ipsius Gabali, ac-
cepit imperium, cum ante Caesar a senatu[s] esset 5
appellatu<s>, mortuo scilicet Macrino, Augustumque no- 3.1
men idem recepit addito eo, ut et patris patriae no-
men et ius proconsulare et tribuniciam potestatem et
ius quintae relationis deferente[s] sena[u]tu uno die
adsumeret. et ne praeceps ista honorum continuatio 4.1
videatur, exponam causas, quibus id et senatus coac-
tus est facere et ille perpeti. non enim aut gravi- 5.1
tati senatus congruebat omnia simul deferre aut bono
principi raptum ire tot simul dignitates. milites iam 6.1
insueverant sibi imperatores et tumultuario iudicio fa-
cere et item facile mutare, ad<s>erentes nonnumquam
ad defensionem se idcirco fecisse, quod nescissent
senatum principem appellasse. nam et Pescennium Ni- 7.1
grum et Clodium [Nigrum] Albinum et Avidium Cas-
sium et antea Lucium Vindicem et L. Antoni[n]um
et ipsum Severum, cum senatus iam Iulianum dixisset
principem, imperatores fecerant, atque ista res bella 5
civilia severat, quibus necesse fuit milit<e>m contra ho-
stem paratum parricidaliter perire. hac igitur causa 2.1.1
festinatum est, ut omnia simul Alexander quasi iam
vetus imp(erator) acciperet. huc accessit nimia et sena- 2.1
tus et populi inclinatio post illam cladem, quae non
solum Antoninorum nomen decoloravit, sed etiam Ro-
manum dehonestavit imperium. certatim denique om- 3.1
nia decreta sunt et nominum genera et potestatum.
primus denique et omnium cuncta insignia et honorifi- 4.1
centiae genera simul recepit suffrag<a>nte sibimet Cae-
saris nomine, quod iam ante aliquo<t> annos meruerat,
et magis suffrag<a>nte vita et moribus, cum illi magnum
conciliasset favorem, quod Heliogabalus occidere cona- 5
tus est nec potuit et militibus repugnantibus et senatu
refragante. atque haec parva sunt, nisi quod dignum 5.1
se exhibuit, quem senatus servaret, quem salvum mi-
lites cuperent, quem omnium bonorum sententia prin-
cipem diceret.