<TREBELLI POLLIONIS>
DIVUS CLAUDIUS
  Ventum est ad principem Claudium, qui nob<is> in- 1.1.1
tuitu Constanti Caesaris cum cura in litteras digerendus
est. de quo ego idcirco recusare non potui, quod alios,
tumultuarios videlicet imperatores ac regulos, scrip-
seram eo libro, quem de triginta tyrannis edidi, qui 5
Cleopatra[m]nam etiam stirpem Victorianamqu[a]e
nunc detinet; si quidem eo res processit, ut mulierum 2.1
etiam vitas scribi Gallieni comparatio effecerit. neque 3.1
enim fas erat eum tacere principem, qui tantam generis
sui prolem <reliquit>, qui bellum Gothicum s[t]<ua> vir-
tute confecit, qui manum publicis cladibus victor in-
posuit, qui Gallienum, prodigiosum imperatorem, 5
etiamsi non auctor consilii fuit, tamen ipse imperatu-
rus bono generis humani a gubernaculis publicis de-
pulit, qui si diutius in hac esset commoratus re p.,
Scipion<e>s <n>o<b>is et Camillos omnesque illos veteres
suis viribus, suis consiliis, sua providentia reddidisset. 10
breve illius, <n>e<ga>re non possum, in imperio fuit tem- 2.1.1
pus, sed breve fuisset, etiamsi quantum hominum
vita suppetit, tantum vir talis imperare potuisset. quid 2.1
enim in illo non mirabile? quid non conspicuum? quid
non triumphalibus vetustissimis praeferendum? in quo 3.1
Traiani virtus, Antonini pietas, Augusti moderatio et
magnorum principum bona sic fuerunt, ut non [n]i<lle>
ab aliis exemplum caperet sed, etiamsi illi non fuis-
sent, hic ceteris reliquisset exemplum. doctissimi ma- 4.1
thematicorum centum viginti annos homini ad viven-
dum datos iudicant neque amplius cuiquam iactitant
esse concessos, etiam illud addentes Mosen solum, dei,
ut Iud<a>eorum libri locuntur, familiarem, centum vi- 5
ginti quinque annos vixisse; qui cum quereretur quo<d>
iuvenis interiret, responsum ei ab incerto ferunt nu-
mine neminem plus esse victurum. quare etiamsi cen- 5.1
tum et viginti quinque annos Claudius vixisset, ne
<ne>cessariam quidem mortem eius expectandam
fuisse, ut Tullius de Scipione sic loquitur [pro Milone],
stupenda et mirabilis docet vita. quid enim magnum 6.1
vir ille domi forisque non habuit? amavit parentes.
quid mirum? amavit et fratr<e>s: iam po<te>st dignum
esse miraculo. amavit propinquos: res nostris tempo-
ribus comparanda miraculo; invidit nulli, malos per- 5
secutus est. fures iudices palam aperteque damnavit,
stultis quasi neglegenter indulsit. leges optimas de- 7.1
dit. talis in re p. fuit, ut eius stirpem ad imperium 8.1
summi principes eligerent, emendatior senatus optaret.