Ac ne multa et fri<v>ola pro<o>emiis odiosus intexam, 3.1.1
divus Aurelianus ortus, ut plures loquuntur, Sirmii
familia obscuriore, ut nonnulli, Dacia ripensi. ego 2.1
autem legisse me memini auctorem, qui eum Moesia
genitum praedicaret. et evenit quidem, ut de <e>orum
virorum genitali solo nesciatur, qui humiliore loco et
ipsi plerumque solum genitale confingunt, ut dent 5
posteritati de locorum splendore fulgorem. ne<c> ta- 3.1
men magnorum principum <in> r<e>bus summa sciendi
est, ubi quisque sit genitus, sed qualis in re p. fuerit.
an Platonem magis commendat, quod Atheniens<i>s fue- 4.1
rit quam quod unicum sapientiae munus inluxerit? aut 5.1
eo minores invenientur Aristotel<e>s Stagirites El<e>at<e>s-
que Zenon aut Anac<h>arsis Scytha, quod in minimis
nati sint viculis, cum illos ad caelum omnis philo-
sophiae virtus extulerit? atque ut ad ordinem redeam, 4.1.1
Aurelianus modicis ortus parentibus, a prima aetate
ingenio vi<va>cissimus, viribus clarus, nullum um-
quam diem praetermisit, quamvis festum, quamvis va-
cantem, quo non se pilo et sagittis ceterisque armorum 5
exerceret officiis. matrem quidem eius Callicrates Ty- 2.1
rius, Graecorum longe doctissimus scr<i>ptor, sacerdo-
tem templi Solis <in>vi<cti> in vico eo, in quo habi-
tabant parentes, fuisse dicit. habuisse quin etiam non 3.1
nihilum divinationis, adeo ut aliquando marito suo
iurgans ingesserit, cum eius et stultitiam increparet
et vilitatem: 'en imperatoris patrem.' ex quo constat
illam mulierem <s>c<i>sse fatalia. idem dicit auspicia 4.1
imperii Aureliano haec fuisse: primum pueri eius pel-
vem serpentem plerumque cinxisse neque umquam oc-
cidi potuisse, postremo ipsam matrem, quae hoc vide-
rat, serpentem quasi familiarem occidere noluisse. his 5.1
accedit quod ex palliolo purpureo, quod Soli sui tem-
poris imperator optulerat, sacerdos mulier crepundia
filio fecisse perhibetur. addit etiam illud, quod vinc- 6.1
tum fasceol<a>[m] Aurelianum aquila innoxie de cunis
levaverit et in aram posuerit, quae iuxta sacellum forte
sine ignibus erat. idem auctor es<t> vitulum matri 7.1
eius natum mirae magnitudinis, candidum sed pur-
purantibus maculis, ita ut haberet in latere uno 'ave'
<et> in alio coronam. multa superflua in eodem legisse 5.1.1
<me> memini; quippe qui adsever<e>t etiam rosas in
eiusdem mulieris chorte nato Aureliano ex[s]isse pur-
pureas, odoris rosei, floris aurei. fuerunt et postea 2.1
multa om<in>a iam militanti[s] futuri, ut res monstravit,
imperii. nam ingrediente eo Antiochiam in vehiculo, 3.1
quod prae vulnere tunc equo sedere non posset, ita
pallium purpureum, quod in honore eius [s]pansum
fuerat, decidit, ut umeros eius tegeret. et cum in 4.1
equum transire vellet, quia invidiosum tunc erat vehi-
culis in civitate uti, equus est ei imperatoris adplici-
tus, cui per festinationem insedit. sed ubi comperit,
semet ad suum transtuli<t>. data est ei praeterea, cum 5.1
legatus ad Persas isset, patera, qualis solet imperato-
ri[s] dari a rege Persarum, in qua inscul<p>tus erat Sol
eo habitu, quo colebatur ab eo templo, in quo mater
eius fuerat sacerdos. donatus eidem etiam elefantus 6.1
praecipuus, quem ille imperatori optulit, solusque om-
nium privatus Aurelianus elefanti dominus fuit.