Nam si velimus ab ortu urbis repetere, quas varieta- 2.1.1
tes sit passa Romana res p., inveniemus nullam magis
vel bonis floruisse vel malis laborasse. et, ut a Romulo 2.1
incipiam, vero patre ac parente rei p., quae illius fe-
licitas fuit, qui fundavit, constituit roboravitque rem
p. atque unus omnium conditorum perfectam urbem
reliqui<t>! quid deinde Numam loquar, qui frementem 3.1
bellis et gravidam triumphis civitatem re<li>gione mu-
nivit? viguit ig<it>ur usque ad Tarquinii Superbi tem- 4.1
pora nostra res p., sed passa tempestatem de moribus
regiis non sine gravi exitio semet ulta est. adolevit 5.1
deinde usque ad tempora Gallicani belli, sed quasi
qu<o>dam mersa naufragio capta praeter arcem urbe plus
prope mali sensit quam t<i>meba<n>t boni. reddidit se 6.1
deinde in integrum, sed eo usque gravata est Punicis
bellis ac terrore Pyrr<h>i, ut mortalitatis mala prae-
cordiorum timore sentiret. crevit deinde victa Cartha- 3.1.1
gine trans maria missis imperiis, sed socialibus ad-
fecta discordiis extenuato felic<it>atis sensu usque ad
Augustum bellis civilibus adfecta consenuit. per
Augustum deinde reparata, si reparata dici potest li- 5
bertate deposita. tamen utcumque, etiamsi domi tristis 2.1
fuit, apud exteras gentes effloruit; passa deinceps tot
Nerones, per Vespasi<a>num extulit capu<t>. nec omni Titi 3.1
felicitate laetata, Domi<t>iani vulnerata inmanitate per
Nervam atque Traianum usque ad Marcum solito me-
lior, Commodi v[a]ecordia et crudelitate lacerata est.
nihi<l> post haec praeter Severi diligentiam usque ad 4.1
Alexandrum Mam<a>eae sensit bonum. longum est, 5.1
quae secuntur, universa conectere: uti enim principe
Valeriano non potuit et Gallienum per annos quin-
decim passa est. invidit Claudio longi<n>quitatem im- 6.1
perii amans vari[a]etatum prope et semper inimica for-
tuna iustitiae. si<c> enim Aurelianus occisus est, sic Ta- 7.1
citus absumptus, sic Probus caesus, ut appareat nihil
tam gratum esse fortunae, quam ut ea, quae sunt in
publicis actibus, eventuum vari[a]etate mutentur. sed 8.1
quorsum talibus qu[a]erellis et temporum casibus de-
tinemur? veniamus ad Carum, medium, ut ita dixerim,
virum et inter bonos magis quam inter malos principes
conlocandum et longe meliorem, si Carinum non re- 5
li[n]quisset heredem.