DE OFFICIO PROCURATORIS CAESARIS UEL RATIONALIS
  Ulpianus libro sexto decimo ad edictum. Quae acta gestaque sunt a procu- 1.19.1.pr.1
ratore Caesaris, sic ab eo comprobantur, atque si a Caesare gesta sunt. Si rem Caesaris 1.1
procurator eius quasi rem propriam tradat, non puto eum dominium transferre: tunc enim
transfert, cum negotium Caesaris gerens consensu ipsius tradit. denique si uenditionis uel
donationis uel transactionis causa quid agat, nihil agit: non enim alienare ei rem Caesaris,
sed diligenter gerere commissum est. Est hoc praecipuum in procuratore Caesaris, quod 2.1
et eius iussu seruus Caesaris adire hereditatem potest et, si Caesar heres instituatur, miscendo
se opulentae hereditati procurator heredem Caesarem facit.
  Paulus libro quinto sententiarum. Quod si ea bona, ex quibus imperator 2.pr.1
heres institutus est, soluendo non sint, re perspecta consulitur imperator: heredis enim in-
stituti in adeundis uel repudiandis huiusmodi hereditatibus uoluntas exploranda est.
  Callistratus libro sexto de cognitionibus. Curatores Caesaris ius depor- 3.pr.1
tandi non habent, quia huius poenae constituendae ius non habent. Si tamen quasi tumul- 1.1
tuosum uel iniuriosum aduersus colonos Caesaris prohibuerint in praedia Caesariana acce-
dere, abstinere debebit idque diuus Pius Iulio rescripsit. Deinde neque redire cuiquam 2.1
permittere possunt idque imperatores nostri Seuerus et Antoninus ad libellum Hermiae
rescripserunt.