Erat idem temporis Sex. Pompeius frater qui cum 3.1.1
praesidio Cordubam tenebat, quod eius provinciae ca-
put esse existimabatur. ipse autem Cn. Pompeius adule-
scens Uliam oppidum oppugnabat et fere iam ali-
quot mensibus ibi detinebatur. quo ex oppido 2.1
cognito Caesaris adventu legati clam praesidia Cn.
Pompei Caesarem cum adissent, petere coeperunt uti
sibi primo quoque tempore subsidium mitteret. Caesar 3.1
eam civitatem omni tempore optime de populo Ro-
mano meritam esse <cum memoria teneret>, celeriter
sex cohortes secunda vigilia iubet proficisci, pari equi-
tes numero. quibus praefecit hominem eius provin- 4.1
ciae notum et non parum scientem L. Vibium Paciae-
cum. qui cum ad Cn. Pompei praesidia venisset, inci- 5.1
dit id temporis ut tempestate adversa vehementique
vento adflictaretur, viasque vis tempestatis ita obscura-
bat ut vix proxumum agnoscere posset. cuius incom- 6.1
modum summam utilitatem ipsis praebebat. ita cum
ad eum locum venerunt, iubet binos equites conscen-
dere, et recta per adversariorum praesidia ad oppi-
dum contendunt. mediisque eorum praesidiis cum es- 7.1
sent, unus ex nostris respondit ut sileat verbum facere;
nam id temporis conari ad murum accedere ut oppi-
dum capiant. et partim tempestate impediti vigiles
non poterant diligentiam praestare, partim illo re- 5
sponso deterrebantur. cum ad portam adpropinquas- 8.1
sent, signo dato ab oppidanis sunt recepti. et pedites
[equites clamore facto] dispositis partim ibi remanse-
runt, equites clamore facto eruptionem in adversario-
rum castra fecerunt. sic in illo facto cum inscienti- 5
bus accidisset, existimant [prope] magna pars homi-
num qui in his castris fuissent, se prope captos esse.