Caesar etsi intellegebat qua de causa ea dicerentur 5.4.1.1
quaeque eum res ab instituto consilio deterreret, tamen,
ne aestatem in Treveris consumere cogeretur omnibus
rebus ad Britannicum bellum comparatis, Indutioma-
rum ad se cum ducentis obsidibus venire iussit. his ad- 2.1
ductis, in iis filio propinquisque eius omnibus, quos nomi-
natim evocaverat, consolatus Indutiomarum hortatus-
que est uti in officio maneret; nihilo tamen setius princi- 3.1
pibus Treverorum ad se convocatis hos singillatim Cinge-
torigi conciliavit, quod cum merito eius ab se fieri intelle-
gebat, tum magni interesse arbitrabatur eius auctori-
tatem inter suos quam plurimum valere, cuius tam egre- 5
giam in se voluntatem perspexisset. id factum graviter 4.1
tulit Indutiomarus, suam gratiam inter suos minui, et
qui iam ante inimico in nos animo fuisset, multo gravius
hoc dolore exarsit.
  His rebus constitutis Caesar ad portum Itium cum 5.1.1
legionibus pervenit. ibi cognoscit lx naves, quae in Mel- 2.1
dis factae erant, tempestate reiectas cursum tenere non
potuisse atque eodem unde erant profectae revertisse.
reliquas paratas ad navigandum atque omnibus rebus
instructas invenit. eodem equitatus totius Galliae con- 3.1
venit numero milia quattuor principesque ex omnibus
civitatibus. ex quibus perpaucos quorum in se fidem per- 4.1
spexerat, relinquere in Gallia, reliquos obsidum loco
secum ducere decreverat, quod cum ipse abesset, motum
Galliae verebatur.