Haec tu, P. Rulle, M. Bruti sceleris vestigia quam monu- 2.98.1
menta maiorum sapientiae sequi maluisti, haec tu cum
istis tuis auctoribus excogitasti, ut vetera vectigalia nostra
<expilaretis,> exploraretis nova, <urbem novam huic> urbi ad
certamen dignitatis opponeretis; ut sub vestrum ius, iuris 5
dictionem, potestatem urbis, nationes, provincias, liberos
populos, reges, terrarum denique orbem subiungeretis; ut,
cum omnem pecuniam ex aerario exhausissetis, ex vectiga-
libus redegissetis, ab omnibus regibus, gentibus, ab impera-
toribus nostris coegissetis, tamen omnes vobis pecunias ad 10
nutum vestrum penderent; ut idem partim invidiosos agros
a Sullanis possessoribus, partim desertos ac pestilentis a
vestris necessariis et a vobismet ipsis emptos quanti velletis
populo Romano induceretis; ut omnia municipia colonias-
que Italiae novis colonis occuparetis; ut quibuscumque in 15
locis vobis videretur ac quam multis videretur colonias
conlocaretis; ut omnem rem publicam vestris militibus, 99.1
vestris urbibus, vestris praesidiis cingeretis atque oppressam
teneretis; ut ipsum Cn. Pompeium, cuius praesidio saepis-
sime res publica contra acerrimos hostis et contra impro-
bissimos civis <munita est, exercitu> victore atque horum 5
conspectu privare possetis; ut nihil auro et argento violari,
nihil numero et servitiis declarari, nihil vi et manu perfringi
posset quod non vos oppressum atque ereptum teneretis; ut
volitaretis interea per gentis, per regna omnia cum imperio
summo, cum iudicio infinito, cum omni pecunia; ut veni- 10
retis in castra Cn. Pompei atque ipsa castra, si commodum
vobis esset, venderetis; ut interea magistratus reliquos legi-
bus omnibus soluti sine metu iudiciorum, sine periculo
petere possetis; ut nemo ad populum Romanum vos addu-
cere, nemo producere, nemo in senatum cogere, non consul 15
coercere, non tribunus plebis retinere posset.