Haec ego vos concupisse pro vestra stultitia atque intem- 2.100.1
perantia non miror, sperasse me consule adsequi posse
demiror. Nam cum omnium consulum gravis in re <publica>
custodienda cura ac diligentia debet esse, tum eorum
maxime qui non in cunabulis, sed in campo sunt consules 5
facti. Nulli populo Romano pro me maiores mei spopon-
derunt; mihi creditum est; a me petere quod debeo, me
ipsum appellare debetis. Quem ad modum, cum petebam,
nulli me vobis auctores generis mei commendarunt, sic, si
quid deliquero, nullae sunt imagines quae me a vobis depre- 10
centur. Qua re, modo mihi vita suppetat, quam ego <cona-
bor> ab istorum scelere insidiisque defendere, polliceor hoc
vobis, Quirites, bona fide: rem publicam vigilanti homini,
non timido, diligenti, <non ignavo,> commisistis. Ego <sum> is 101.1
consul qui contionem metuam, qui tribunum plebis per-
horrescam, qui saepe et sine causa tumultuer, qui timeam
ne mihi in carcere habitandum sit, si tribunus plebis duci
iusserit? Ego cum vestris armis armatus <sim>, imperio, auctori- 5
tate insignibusque amplissimis exornatus, non horreo in hunc
locum progredi, possum vobis, Quirites, auctoribus improbi-
tati hominis resistere, nec vereor ne res publica tantis
munita praesidiis ab istis vinci aut opprimi possit. Si
antea timuissem, tamen hac contione, hoc populo certe non 10
vererer. Quis enim umquam tam secunda contione legem
agrariam suasit quam ego dissuasi? si hoc dissuadere est
ac non disturbare atque pervertere. Ex quo intellegi, 102.1
Quirites, potest nihil esse tam populare quam id quod ego
vobis in hunc annum consul popularis adfero, pacem, tran-
quillitatem, otium. Quae nobis designatis timebatis, ea ne
accidere possent consilio meo ac ratione provisa sunt. 5
Non modo vos eritis in otio qui semper esse volueratis,
verum etiam istos quibus odio est otium quietissimos atque
otiosissimos reddam. Etenim illis honores, potestates, divi-
tiae ex tumultu atque ex dissensionibus civium comparari
solent; vos, quorum gratia in suffragiis consistit, libertas in 10
legibus, ius in iudiciis et aequitate magistratuum, res fami-
liaris in pace, omni ratione otium retinere debetis. Nam si 103.1
ei qui propter desidiam in otio vivunt, tamen in sua turpi
inertia capiunt voluptatem ex ipso otio, quam vos fortunati
eritis, si <in> hoc statu quem habetis vestra non ignavia quae-
situm, sed virtute partum, otium tenueritis, Quirites! Ego 5
ex concordia quam mihi constitui cum conlega, invitissimis
eis hominibus qui nos in consulatu inimicos esse et fore
aiebant, providi omnibus, prospexi annonae, revocavi fidem,
tribunis plebis denuntiavi <ne> quid turbulenti me consule
conflarent. Summum et firmissimum est illud communibus 10
fortunis praesidium, Quirites, ut, qualis vos hodierno die
maxima contione mihi pro salute vestra praebuistis, talis reli-
quis temporibus rei publicae praebeatis. Promitto, recipio,
polliceor hoc vobis atque confirmo, me esse perfecturum ut
iam tandem illi qui honori inviderunt meo tamen vos 15
universos in consule deligendo plurimum vidisse fateantur.