PRO SEX. ROSCIO AMERINO
ORATIO
  Credo ego vos, iudices, mirari quid sit quod, cum tot 1.1
summi oratores hominesque nobilissimi sedeant, ego potis-
simum surrexerim, is qui neque aetate neque ingenio neque
auctoritate sim cum his qui sedeant comparandus. Omnes
hi quos videtis adesse in hac causa iniuriam novo scelere 5
conflatam putant oportere defendi, defendere ipsi propter
iniquitatem temporum non audent. Ita fit ut adsint pro-
pterea quod officium sequuntur, taceant autem idcirco quia
periculum vitant. Quid ergo? audacissimus ego ex omni- 2.1
bus? Minime. An tanto officiosior quam ceteri? Ne
istius quidem laudis ita sum cupidus ut aliis eam prae-
reptam velim. Quae me igitur res praeter ceteros impulit ut
causam Sex. Rosci reciperem? Quia, si qui istorum dixisset 5
quos videtis adesse, in quibus summa auctoritas est atque
amplitudo, si verbum de re publica fecisset, id quod in hac
causa fieri necesse est, multo plura dixisse quam dixisset
putaretur. Ego autem si omnia quae dicenda sunt libere 3.1
dixero, nequaquam tamen similiter oratio mea exire atque
in volgus emanare poterit. Deinde quod ceterorum neque
dictum obscurum potest esse propter nobilitatem et ampli-
tudinem neque temere dicto concedi propter aetatem et 5
prudentiam. Ego si quid liberius dixero, vel occultum esse
propterea quod nondum ad rem publicam accessi, vel
ignosci adulescentiae meae poterit; tametsi non modo
ignoscendi ratio verum etiam cognoscendi consuetudo iam
de civitate sublata est. Accedit illa quoque causa quod 4.1
a ceteris forsitan ita petitum sit ut dicerent, ut utrumvis
salvo officio se facere posse arbitrarentur; a me autem ei
contenderunt qui apud me et amicitia et beneficiis et digni-
tate plurimum possunt, quorum ego nec benivolentiam erga 5
me ignorare nec auctoritatem aspernari nec voluntatem
neglegere debebam. His de causis ego huic causae patro- 5.1
nus exstiti, non electus unus qui maximo ingenio sed re-
lictus ex omnibus qui minimo periculo possem dicere, neque
uti satis firmo praesidio defensus Sex. Roscius verum uti
ne omnino desertus esset. 5