Forsitan quaeratis qui iste terror sit et quae tanta for- 5.6
mido quae tot ac talis viros impediat quo minus pro capite
et fortunis alterius quem ad modum consuerunt causam
velint dicere. Quod adhuc vos ignorare non mirum est,
propterea quod consulto ab accusatoribus eius rei quae 10
conflavit hoc iudicium mentio facta non est. Quae res ea 6.1
est? Bona patris huiusce Sex. Rosci quae sunt sexagiens,
quae de viro fortissimo et clarissimo L. Sulla, quem honoris
causa nomino, duobus milibus nummum sese dicit emisse
adulescens vel potentissimus hoc tempore nostrae civitatis, 5
L. Cornelius Chrysogonus. Is a vobis, iudices, hoc postu-
lat ut, quoniam in alienam pecuniam tam plenam atque
praeclaram nullo iure invaserit, quoniamque ei pecuniae
vita Sex. Rosci obstare atque officere videatur, deleatis ex
animo suo suspicionem omnem metumque tollatis; sese 10
hoc incolumi non arbitratur huius innocentis patrimonium
tam amplum et copiosum posse obtinere, damnato et eiecto
sperat se posse quod adeptus est per scelus, id per luxuriam
effundere atque consumere. Hunc sibi ex animo scrupulum
qui se dies noctesque stimulat ac pungit ut evellatis postulat, 15
ut ad hanc suam praedam tam nefariam adiutores vos pro-
fiteamini.
  Si vobis aequa et honesta postulatio videtur, iudices, ego 7.1
contra brevem postulationem adfero et, quo modo mihi
persuadeo, aliquanto aequiorem. Primum a Chrysogono
peto ut pecunia fortunisque nostris contentus sit, sanguinem
et vitam ne petat; deinde a vobis, iudices, ut audacium 5
sceleri resistatis, innocentium calamitatem levetis et in causa
Sex. Rosci periculum quod in omnis intenditur propulsetis.
Quod si aut causa criminis aut facti suspicio aut quaelibet 8.1
denique vel minima res reperietur quam ob rem videantur
illi non nihil tamen in deferendo nomine secuti, postremo
si praeter eam praedam quam dixi quicquam aliud causae
inveneritis, non recusamus quin illorum libidini Sex. Rosci 5
vita dedatur. Sin aliud agitur nihil nisi ut eis ne quid
desit quibus satis nihil est, si hoc solum hoc tempore pugna-
tur ut ad illam opimam praeclaramque praedam damnatio
Sex. Rosci velut cumulus accedat, nonne cum multa in-
digna tum vel hoc indignissimum est, vos idoneos habitos 10
per quorum sententias iusque iurandum id adsequantur quod
antea ipsi scelere et ferro adsequi consuerunt? qui ex
civitate in senatum propter dignitatem, ex senatu in hoc
consilium delecti estis propter severitatem, ab his hoc postu-
lare homines sicarios atque gladiatores, non modo ut sup- 15
plicia vitent quae a vobis pro maleficiis suis metuere atque
horrere debent verum etiam ut spoliis ex hoc iudicio ornati
auctique discedant?