PRO L. CORNELIO BALBO ORATIO
  Si auctoritates patronorum in iudiciis valent, ab amplis- 1.1
simis viris L. Corneli causa defensa est; si usus, a peri-
tissimis; si ingenia, ab eloquentissimis; si studia, ab ami-
cissimis et cum beneficiis cum L. Cornelio tum maxima
familiaritate coniunctis. Quae sunt igitur meae partes? 5
Auctoritatis tantae quantam vos in me esse voluistis, usus
mediocris, ingeni minime voluntati paris. Nam ceteris
a quibus est defensus hunc debere plurimum video; ego
quantum ei debeam, alio loco; principio orationis hoc pono,
me omnibus qui amici fuerint saluti et dignitati meae, si 10
minus referenda gratia satis facere potuerim, praedicanda et
habenda certe satis esse facturum. Quae fuerit hesterno 2.1
die Cn. Pompei gravitas in dicendo, iudices, quae facultas,
quae copia, non opinione tacita vestrorum animorum, sed
perspicua admiratione declarari videbatur. Nihil enim um-
quam audivi quod mihi de iure subtilius dici videretur, 5
nihil memoria maiore de exemplis, nihil peritius de foederi-
bus, nihil inlustriore auctoritate de bellis, nihil de re publica
gravius, nihil de ipso modestius, nihil de causa et crimine
ornatius: ut mihi iam verum videatur illud esse quod non 3.1
nulli litteris ac studiis doctrinae dediti quasi quiddam in-
credibile dicere putabantur, ei qui omnis animo virtutes
penitus comprehendisset omnia quae faceret <recte procedere>.
Quae enim in L. Crasso potuit, homine nato ad dicendi 5
singularem quandam facultatem, si hanc causam ageret,
maior esse ubertas, varietas, copia quam fuit in eo qui
tantum potuit impertire huic studio temporis quantum ipse
a pueritia usque ad hanc aetatem a continuis bellis et
victoriis conquievit? Quo mihi difficilior est hic extremus 4.1
perorandi locus. Etenim ei succedo orationi quae non
praetervecta sit auris vestras, sed in animis omnium penitus
insederit, ut plus voluptatis ex recordatione illius orationis
quam non modo ex mea, sed ex cuiusquam oratione capere 5
possitis. Sed mos est gerundus non modo Cornelio, cuius
ego voluntati in eius periculis nullo modo deesse possum,
sed etiam Cn. Pompeio, qui sui facti, sui iudici, sui benefici
voluit me esse, ut apud eosdem vos, iudices, nuper in alia
causa fuerim, et praedicatorem et actorem. 10