Sed mihi in causa facili atque explicata perdifficilis, 5.1
iudices, et lubrica defensionis ratio proponitur. Nam, si
tantum modo mihi necesse esset contra Laterensem dicere,
tamen id ipsum esset in tanto usu nostro tantaque amicitia
molestum. Vetus est enim lex illa iustae veraeque amicitiae 5
quae mihi cum illo iam diu est, ut idem amici semper velint,
neque est ullum amicitiae certius vinculum quam consensus
et societas consiliorum et voluntatum. Mihi autem non id
est in hac re molestissimum, contra illum dicere, sed multo
illud magis quod in ea causa contra dicendum est in qua 10
quaedam hominum ipsorum videtur facienda esse contentio.
Quaerit enim Laterensis atque hoc uno maxime urget qua 6.1
se virtute, qua laude Plancius, qua dignitate superarit. Ita,
si cedo illius ornamentis, quae multa et magna sunt, non
solum huius dignitatis iactura facienda est sed etiam largi-
tionis recipienda suspicio est; sin hunc illi antepono, con- 5
tumeliosa habenda est oratio, et dicendum est id quod ille
me flagitat, Laterensem a Plancio dignitate esse superatum.
Ita aut amicissimi hominis existimatio offendenda est, si
illam accusationis condicionem sequar, aut optime de me
meriti salus deserenda. 10
  Sed ego, Laterensis, caecum me et praecipitem ferri con-
fitear in causa, si te aut a Plancio aut ab ullo dignitate
potuisse superari dixero. Itaque discedam ab ea contentione
ad quam tu me vocas et veniam ad illam ad quam me causa
ipsa deducit. Quid? tu in magistratibus dignitatis iudicem 7.1
putas esse populum? Fortasse non numquam est; utinam
vero semper esset! Sed est perraro et, si quando est, in eis
magistratibus est mandandis quibus salutem suam committi
putat; his levioribus comitiis diligentia et gratia petitorum 5
honos paritur, non eis ornamentis quae esse in te videmus.
Nam quod ad populum pertinet, semper dignitatis iniquus
iudex est qui aut invidet aut favet. Quamquam nihil potes
in te, Laterensis, constituere quod sit proprium laudis tuae
quin id tibi sit commune cum Plancio. Sed hoc totum 8.1
agetur alio loco; nunc tantum disputo de iure populi, qui et
potest et solet non numquam dignos praeterire; nec, si a
populo praeteritus est quem non oportuit, a iudicibus con-
demnandus est qui praeteritus non est. Nam, si ita esset, 5
quod patres apud maiores nostros tenere non potuerunt, ut
reprehensores essent comitiorum, id haberent iudices, quod
multo etiam minus esset ferendum. Tum enim magistratum
non gerebat is qui ceperat, si patres auctores non erant facti;
nunc postulatur a vobis ut eius exitio qui creatus sit iudi- 10
cium populi Romani reprendatis. Itaque iam quoniam qua
nolui ianua sum ingressus in causam, sperare videor tantum
afuturam esse orationem meam a minima suspicione offen-
sionis tuae, te ut potius obiurgem, quod iniquum in discri-
men adducas dignitatem tuam, quam ut eam ego ulla con- 15
tumelia coner attingere. Tu continentiam, tu industriam, 9.1
tu animum in rem publicam, tu virtutem, tu innocentiam,
tu fidem, tu labores tuos, quod aedilis non sis factus, fractos
esse et abiectos et repudiatos putas? Vide tandem, Late-
rensis, quantum ego a te dissentiam. Si me dius fidius decem 5
soli essent in civitate viri boni, sapientes, iusti, graves, qui
te indignum aedilitate iudicavissent, gravius de te iudicatum
putarem quam est hoc quod tu metuis ne a populo iudi-
catum esse videatur. Non enim comitiis iudicat semper
populus, sed movetur plerumque gratia, cedit precibus, facit 10
eos a quibus est maxime ambitus, denique, etiam si iudicat,
non dilectu aliquo aut sapientia ducitur ad iudicandum, sed
impetu non numquam et quadam etiam temeritate. Non est
enim consilium in volgo, non ratio, non discrimen, non
diligentia, semperque sapientes ea quae populus fecisset 15
ferenda, non semper laudanda dixerunt. Qua re, cum te
aedilem fieri oportuisse dicis, populi culpam, non competi-
toris accusas. Vt fueris dignior quam Plancius—de quo ipso 10.1
tecum ita contendam paulo post ut conservem dignitatem
tuam—sed ut fueris dignior, non competitor a quo es victus,
sed populus a quo es praeteritus, in culpa est. In quo illud
primum debes putare, comitiis, praesertim aediliciis, studium 5
esse populi, non iudicium; eblandita illa, non enucleata esse
suffragia; eos qui suffragium ferant, quid cuique ipsi debeant
considerare saepius quam quid cuique a re publica debeatur.
Sin autem mavis esse iudicium, non tibi id rescindendum
est sed ferendum. 'Male iudicavit populus.' At iudicavit. 11.1
'Non debuit.' At potuit. 'Non fero.' At multi clarissimi
et sapientissimi cives tulerunt. Est enim haec condicio
liberorum populorum praecipueque huius principis populi
et omnium gentium domini atque victoris, posse suffragiis 5
vel dare vel detrahere quod velit cuique; nostrum est autem,
nostrum qui in hac tempestate populi iactemur et fluctibus
ferre modice populi voluntates, adlicere alienas, retinere
partas, placare turbatas; honores si magni non putemus,
non servire populo; sin eos expetamus, non defetigari 10
supplicando.