PRO M. TVLLIO ORATIO
  A<ntea sic hanc causam> a<gere> s<tatue>ra<m>, <recupe>ratores, <ut 1.1
infitia>turos adversarios arbitrarer tantam caedem et tam
atrocem ad familiam suam pertinere. Itaque animo soluto
a cura et a cogitatione veneram, quod intellegebam facile id
me testibus planum facere posse. Nunc vero postea quam 5
non modo confessus est vir primarius, L. Quin<ctius> . . .
<la>borabam ut, quod arguebam, id factum esse ostenderem;
nunc in eo consumenda est oratio ut ne adversarii, quod
infitiari nullo modo potuerunt, cum maxime cuperent, id
cum confessi sunt, meliore loco esse videantur. Itaque tum 2.1
vestrum difficilius iudicium, mea facilis defensio fore vide-
batur. Ego enim omnia in tes<tibus> . . .
quid est facilius quam de eo qui confitetur iudicare? Mihi
autem difficile est satis copiose de eo dicere quod nec 5
atrocius verbis demonstrari potest quam re ipsa est, neque
apertius oratione mea fieri quam ipsorum confessione factum
est.
  Cum in hac re quam commemoravi mihi mutanda ratio 3.1
defensionis . . .
minus diligenter illius existimationem quam rem M. Tulli
viderer defendere. Nunc quoniam Quinctius ad causam
pertinere putavit res ita multas, falsas praesertim et inique 5
confictas, proferre de vita et moribus et existimatione M.
Tulli, multis de causis mihi Fabius debebit ignoscere, si
minus eius famae parcere videbor quam antea consului.
Pri . . 4.1
. . ore putavit ad officium suum pertinere adversario nulla
in re parcere, quid me oportet Tullium pro Tullio facere,
homine coniuncto mecum non minus animo quam nomine?
Ac mihi magis illud laborandum videtur, recuperatores, ut 5
quod antea nihil in istum dixi probar<e possi>m, quam <ne> in eo
reprehendar quod hoc tempore respondeo. Verum et tum 5.1
id feci quod oportuit, et nunc faciam quod necesse est.
Nam cum esset de re pecuniaria controversia, quod damnum
datum M. Tullio diceremus, alienum mea natura videbatur
quicquam de existimatione P. Fabi dicere, non quia res 5
postulare non videretur. Quid ergo est? Tametsi postulat
causa, tamen, nisi plane cogit ingratiis, ad male dicendum
non soleo descendere. Nunc cum coactus dicam, si quid
forte dicam, tamen id ipsum verecunde modiceque faciam,
tantum ut, quoniam sibi me non esse inimicum potuit priore 10
actione Fabius iudicare, nunc M. Tullio fidelem certumque
amicum esse cognoscat.