Vnum hoc abs te, L. Quincti, pervelim impetrare—quod 6.1
tametsi eo volo quia mihi utile est, tamen abs te idcirco
quia aequum est, postulo—ut ita tibi multum temporis ad
dicendum sumas ut his aliquid ad iudicandum relinquas.
Namque antea non defensionis tuae modus, sed nox tibi 5
finem dicendi fecit; nunc, si tibi placere potest, ne idem
facias, id abs te postulo. Neque hoc idcirco postulo quod
te aliquid censeam praeterire oportere aut non quam orna-
tissime et copiosissime dicere, verum ut semel una quaque
de re dicas; quod si facies, non vereor ne dicendo dies 10
eximatur.
  Iudicium vestrum est, recuperatores, Qvantae pecvniae 7.1
paret dolo malo familiae P. Fabi vi hominibvs arma-
tis coactisve damnvm datvm esse M. Tvllio. Eius
rei taxationem nos fecimus; aestimatio vestra est; iudicium
datum est in quadruplum. 5
  Cum omnes leges omniaque iudicia quae paulo graviora 8.1
atque asperiora videntur esse ex improborum iniquitate et
iniuria nata sunt, tum hoc iudicium paucis hisce annis
propter hominum malam consuetudinem nimiamque licen-
tiam constitutum est. Nam cum multae familiae dice- 5
rentur in agris longinquis et pascuis armatae esse caedisque
facere, cumque ea consuetudo non solum ad res privatorum
sed ad summam rem publicam pertinere videretur, M. Lu-
cullus, qui summa aequitate et sapientia ius dixit, primus
hoc iudicium composuit et id spectavit ut omnes ita familias 10
suas continerent ut non modo armati damnum nemini
darent verum etiam lacessiti iure se potius quam armis
defenderent; et cum sciret de damno legem esse Aquiliam, 9.1
tamen hoc ita existimavit, apud maiores nostros cum et res
et cupiditates minores essent et familiae non magnae magno
metu continerentur ut perraro fieret ut homo occideretur,
idque nefarium ac singulare facinus putaretur, nihil opus 5
fuisse iudicio de vi coactis armatisque hominibus; quod
enim usu non veniebat, de eo si quis legem aut iudicium
constitueret, non tam prohibere videretur quam admonere.
His temporibus cum ex bello diuturno atque domestico res 10.1
in eam consuetudinem venisset ut homines minore religione
armis uterentur, necesse putavit esse et in universam fami-
liam iudicium dare, quod a familia factum diceretur, et recu-
peratores dare, ut quam primum res iudicaretur, et poenam 11.1
graviorem constituere, ut metu comprimeretur audacia, et
illam latebram tollere: 'damnvm inivria.' Quod in aliis
causis debet valere et valet lege Aquilia, id ex huius modi
damno quod vi per servos armatos datum esset . . . 5
ipsi statuerent quo tempore possent suo iure arma capere, 12.1
manum cogere, homines occidere. Cum iudicium ita daret
ut hoc solum in iudicium veniret, videreturne vi hominibus
coactis armatisve damnum dolo malo familiae datum, neque
illud adderet 'inivria,' putavit se audaciam improborum 5
sustulisse, cum spem defensionis nullam reliquisset.