ORATIONUM DEPERDITARUM FRAGMENTA
CUM QUAESTOR LILYBAEO DECEDERET
Arusianus Messius GL 7.469K
  . . . quod non detrectare militiam, sed defendere pro- 1.1
vinciam iudicata est.
PRO L. VARENO
Severinus R.L.M. 369Halm
  amici deficiunt, cognati deserunt 2.1.1
  in inimicissima civitate urgent, instant, insecuntur, studio 2.1
multitudine, pecunia periurio pugnant.
Prisc. GL 2.348K
  C. Ancharius Rufus fuit e municipio Fulginate. 3.1
  in praefectura Fulginate. 4.1
Quint. Inst. 5.13.28
  cum iter per agros et loca sola faceret cum Pom- 5.1
puleno, in familiam Ancharianam incidisse dixerunt,
deinde Pompulenum occisum esse; ilico Varenum vinc-
tum adservatum, dum hic ostenderet, quid de eo fieri
vellet. 5
Quint. Inst. 7.1.9
  lege de sicariis commisit L. Varenus: nam et C. Va- 6.1
renum occidendum et Cn. Varenum vulnerandum et Sa-
larium item occidendum curavit.
Quint. Inst. 4.1.74
  tum C. Varenus, is qui a familia Anchariana occisus 8.1
est—hoc quaeso, iudices, diligenter attendite—. . .
Prisc. GL 2.112K
  L. ille Septimius diceret—etenim est ad L. Crassi 10.1
eloquentiam gravis et vehemens et volubilis—: Erucius
hic noster Antoniaster est.
Prisc. GL 2.595K
  ea caedes si potissimum crimini datur, detur ei 11.1
cuia interfuit, non ei cuia nihil interfuit.
Quint. Inst. 5.10.69
  optio vobis datur, utrum velitis casu illo itinere 14.1
Varenum usum esse an huius persuasu et inductu.
Prisc. GL 2.307K
  deum fidem. 15.1
PRO OPPIO I. II
Quint. Inst. 5.10.69
  utrum cum Cottam appetisset, an cum ipse se co- 3.1.1
naretur occidere, telum e manibus ereptum est?
Quint. Inst. 5.10.76
  quos educere invitos in provinciam non potuit, eos 2.1
invitos retinere qui potuit?
Quint. Inst. 5.13.30
  at enim non veri simile est tantum scelus M. Cot- 3.1
tam esse commentum. quid? hoc veri simile est tantum
scelus Oppium esse conatum?
Arusianus Messius GL 7.504K
  questusque mecum est. 4.1
Amm. Marc. 30.8.7
  etenim multum posse ad salutem alterius, honori 5.1
multis, parum potuisse ad exitium probro nemini um-
quam fuit.
Quint. Inst. 9.2.51
  o amorem mirum, o benivolentiam singularem. 6.1
Char. GL 1.143K
  senati. 12.1
PRO C. MANILIO
Non. 434M
  Hic ego non solum confiteor, verum etiam profiteor. 4.1.1
PRO C. FUNDANIO
Prisc. GL 2.335K
  non modo hoc a Villio Annale, sed vix mehercule 5.1.1
a Q. Muttone factum probari potest.
Prisc. GL 2.221K
  essetne id, quod Meno nuntiasset. 2.1
Serv. A. 9.672
  commissura. 4.1
Ps.Acro Hor. Ars 343
  puncta. 5.1
Victor. de defin. 42St
  descripsistine eius necessarium, nostrum competi- 6.1
torem, istum ipsum cuius nunc studio et gratia tota accu-
satio ista munita est?
PRO Q. GALLIO
Aquila R.L.M. 23Halm
  fit clamor, fit convicium mulierum, fit symphoniae 6.1.1
cantus. videbar mihi videre alios intrantis, alios autem
exeuntis, partim ex vino vacillantis partim hesterna ex
potatione oscitantis. versabatur inter hos Gallius un-
guentis oblitus, redimitus coronis; humus erat inmunda, 5
lutulenta vino, coronis languidulis et spinis cooperta
piscium.
Hieron. Ep. 52.8
  his autem ludis—loquor enim quae sum ipse nuper 2.1
expertus—unus quidam poeta dominatur, homo perlitte-
ratus, cuius sunt illa convivia poetarum ac philosophorum,
cum facit Euripiden et Menandrum inter se et alio loco
Socraten atque Epicurum disserentes, quorum aetates 5
non annis, sed saeculis scimus fuisse disiunctas, atque his
quantos plausus et clamores movet: multos enim condisci-
pulos habet in theatro, qui simul litteras non didicerunt.
Eugraph. Ter. Eu. 234
  qui spurce dictum commemorarent in libera civitate. 3.1
Cic. Brut. 278
  tu istuc, M. Calidi, nisi fingeres, sic ageres? prae- 4.1
sertim cum ista eloquentia alienorum hominum pericula
defendere acerrime soleas, tuum neglegeres? ubi dolor?
ubi ardor animi, qui etiam ex infantium ingeniis elicere
voces et querellas solet? nulla perturbatio animi, nulla 5
corporis, frons non percussa, non femur, pedis, quod
minimum est, nulla supplosio. itaque tantum afuit ut
inflammares nostros animos—somnum isto loco vix
tenebamus.
Non. 63M
  ego te certo scio omnes logos qui ludis dicti sunt 5.1
animadvertisse.
Char. GL 1.141K
  poematorum. 6.1