Postquam tantam rem Marius sine ullo suorum in- 92.1.1
commodo peregit, magnus et clarus antea, maior atque
clarior haberi coepit. omnia non bene consulta in virtu- 2.1
tem trahebantur: milites, modesto imperio habiti simul
et locupletes, ad caelum ferre; Numidae magis quam
mortalem timere; postremo omnes, socii atque hostes,
credere illi aut mentem divinam esse aut deorum nutu 5
cuncta portendi. sed consul, ubi ea res bene evenit, ad 3.1
alia oppida pergit, pauca repugnantibus Numidis capit,
plura <deserta> propter Capsensium miserias igni con-
rumpit: luctu atque caede omnia conplentur. denique 4.1
multis locis potitus ac plerisque exercitu incruento aliam
rem adgreditur, non eadem asperitate qua Capsensium,
ceterum haud secus difficilem.
  Namque haud longe a flumine Muluccha, quod Iu- 5.1
gurthae Bocchique regnum diiungebat, erat inter cete-
ram planitiem mons saxeus, mediocri castello satis pa-
tens, in inmensum editus, uno perangusto aditu relicto;
nam omnis natura velut opere atque consulto praeceps. 5
quem locum Marius, quod ibi regis thesauri erant, sum- 6.1
ma vi capere intendit. sed ea res forte quam consilio
melius gesta. nam castello virorum atque armorum satis 7.1
<et> magna vis [et] frumenti et fons aquae; aggeribus
turribusque et aliis machinationibus locus inportunus;
iter castellanorum angustum admodum, utrimque prae-
cisum. ea vineae cum ingenti periculo frustra ageban- 8.1
tur; nam quom eae paulo processerant, igni aut lapidi-
bus conrumpebantur. milites neque pro opere consistere 9.1
propter iniquitatem loci neque inter vineas sine periculo
administrare: optumus quisque cadere aut sauciari, ce-
teris metus augeri. at Marius multis diebus et laboribus 93.1.1
consumptis anxius trahere cum animo suo, omitteretne
inceptum, quoniam frustra erat, an fortunam opperire-
tur, qua saepe prospere usus fuerat. quae quom multos 2.1
dies noctisque aestuans agitaret, forte quidam Ligus, ex
cohortibus auxiliariis miles gregarius, castris aquatum
egressus haud procul ab latere castelli, quod avorsum
proeliantibus erat, animum advortit inter saxa repentis 5
cocleas, quarum quom unam atque alteram, dein plures
peteret, studio legundi paulatim prope ad summum mon-
tis egressus est. ubi postquam solitudinem intellexit, 3.1
more ingeni humani cupido difficilia faciundi animum
<alio> vortit. et forte in eo loco grandis ilex coaluerat 4.1
inter saxa, paulum modo prona, deinde inflexa atque
aucta in altitudinem, quo cuncta gignentium natura fert.
quoius ramis modo, modo eminentibus saxis nisus Li-
gus in castelli planitiem pervenit, quod cuncti Numidae 5
intenti proeliantibus aderant. exploratis omnibus, quae 5.1
mox usui fore ducebat, eadem regreditur, non temere,
uti ascenderat, sed temptans omnia et circumspiciens.
itaque Marium propere adit, acta edocet, hortatur, ab ea 6.1
parte qua ipse ascenderat castellum temptet, pollicetur
sese itineris periculique ducem. Marius cum Ligure pro- 7.1
missa eius cognitum ex praesentibus misit. quorum uti
quoiusque ingenium erat, ita rem difficilem aut facilem
nuntiavere; consulis animus tamen paulum adrectus.
itaque ex copia tubicinum et cornicinum numero quin- 8.1
que quam velocissumos delegit et cum iis, praesidio qui
forent, quattuor centuriones, omnisque Liguri parere
iubet et ei negotio proxumum diem constituit. sed ubi 94.1.1
ex praecepto tempus visum, paratis conpositisque omni-
bus ad locum pergit. ceterum illi, qui escensuri erant,
praedocti ab duce arma ornatumque mutaverant: capite
atque pedibus nudis, uti prospectus nisusque per saxa 5
facilius foret; super terga gladii et scuta, verum ea
Numidica ex coriis, ponderis gratia simul et offensa quo
levius streperent. igitur praegrediens Ligus saxa et si 2.1
quae vetustate radices eminebant, laqueis vinciebat, qui-
bus adlevati milites facilius escenderent, interdum timi-
dos insolentia itineris levare manu; ubi paulo asperior
ascensus erat, singulos prae se inermos mittere, deinde 5
ipse cum illorum armis sequi; quae dubia nisui videban-
tur, potissumus temptare ac saepius eadem ascendens
descendensque, dein statim digrediens ceteris audaciam
addere. igitur diu multumque fatigati tandem in castel- 3.1
lum perveniunt, desertum ab ea parte, quod omnes sicut
aliis diebus advorsum hostis aderant. Marius ubi ex
nuntiis quae Ligus egerat cognovit, quamquam toto die
intentos proelio Numidas habuerat, tum vero cohortatus 5
milites et ipse extra vineas egressus, testudine acta suc-
cedere et simul hostem tormentis sagittariisque et fundi-
toribus eminus terrere. at Numidae, saepe antea vineis 4.1
Romanorum subvorsis, item incensis, non castelli moeni-
bus sese tutabantur, sed pro muro dies noctisque agitare,
male dicere Romanis ac Mario vecordiam obiectare, mili-
tibus nostris Iugurthae servitium minari, secundis rebus 5
feroces esse. interim omnibus, Romanis hostibusque, 5.1
proelio intentis, magna utrimque vi pro gloria atque
imperio his illis pro salute certantibus, repente a tergo
signa canere; ac primo mulieres et pueri, qui visum pro-
cesserant, fugere, deinde uti quisque muro proxumus 5
erat, postremo cuncti, armati inermesque. quod ubi adci- 6.1
dit, eo acrius Romani instare, fundere ac plerosque tan-
tummodo sauciare, dein super occisorum corpora vadere,
avidi gloriae certantes murum petere, neque quemquam
omnium praeda morari. sic forte conrecta Mari temeritas 7.1
gloriam ex culpa invenit.