quod ad vocabulorum genera quattuor pertinet, ut in hoc potius 8.79.7
consuetudinem quam analogias dominari facile animadverti possit, dic-
tum est.
  sequitur de nominibus, quae differunt a vocabulis ideo quod 80.1
sunt finita ac significant res proprias, ut Paris <H>elena, cum voca-
bula sint infinita ac res com<m>unis designent[ur], ut vir mulier; e
quibus sunt alia nomina ab nominibus, ut Ilium ab Il[l]o et Ilia ab
Ilio, alia a vocabulo, ut ab albo Albius, ab atro Atrius. in neutris 5
servata est analogia: nam et cum sit a Romulo Roma, proportione
non est quod debuit esse * * * Perpenni filia, non Perpennae. Per- 81.1
penna mulieris nomen esse debuit et nata esse a Perpenno, quod est
ut Arbernus Percelnus Perpennus, Arberna Percelna Perpenna. quod
si Marcus Perpenna virile est nomen et analogia sequenda, Lucius
<A>elia et Quintus Mucia virilia nomina esse debebunt; item quae 5
dicunt ab Rhodo, Andro, Cyzico Rhodius, <Andrius>, Cyzicenus, si- 82.1
militer Cyzicius dici et civis unusquisque (non ut Athen<a>eus dici-
tur rhetor nomine, etsi non sit Atheniensis). in hoc ipso analogia
non est, quod alii nomina habent ab oppidis, alii aut non habent aut
non ut debent habent. habent plerique libertini a municipio manu- 83.1
missi, in quo, ut societatum et fanorum servi, non servarunt pro-
portione[m] rationem, et Romanorum liberti debuerunt dici ut a Fa-
ventia Faventinus, ab Reate Reatinus sic a Roma Romanus, †ut
nominantur a libertinis orti †publicis servis Romani, qui manumissi ante 5
quam sub magistratus nomina, qui eos liberarunt, succedere c<o>epe-
runt. hinc quoque illa nomina Lesas, Ufenas, Carrinas, M<a>ecenas, 84.1
quae cum essent ab loco ut Urbinas, et tamen U[e]rbin<i>us, ab his
debuerunt dici ad nostrorum nominum * * * * *