De uiuariis faciundis et includendis pecudibus feris
  Ferae pecudes, ut capreoli dammaeque nec minus orygum 9.1.1.1
ceruorumque genera et aprorum, modo lautitiis ac uoluptatibus
dominorum seruiunt, modo quaestui ac reditibus. sed qui uena-
tionem uoluptati suae claudunt contenti sunt, utcumque con-
petit proximus aedificio loci situs, munire uiuarium semperque 5
de manu cibos et aquam praebere. qui uero quaestum redi-
tumque desiderant, cum est uicinum uillae nemus (id enim
refert non procul esse ab oculis domini), sine cunctatione
praedictis animalibus destinatur. et si naturalis defuit aqua, uel 2.1
inducitur fluens uel infossi lacus signino consternuntur, qui re-
ceptam pluuiatilem contineant. modus siluae pro cuiusque
facultatibus occupatur, ac si lapidis et operae uilitas suadet,
haut dubie caementis et calce formatus circumdatur murus, sin 5
aliter crudo latere ac luto constructus. ubi uero neutrum 3.1
patrifamiliae conducit, ratio postulat uacerris includi (sic enim
appellatur genus clatrorum), idque fabricatur ex robore querceo
uel subereo; nam oleae rara est occasio. quicquid denique sub
iniuria pluuiarum magis diuturnum est, pro conditione regionis 5
ad hunc usum eligitur. et siue ter<e>s arboris truncus, siue, ut
crassitudo postulauit, fissilis stipes conpluribus locis per latus
efforatur, et in circuitu uiuarii certis interuenientibus spatiis
defixus erigitur, deinde per transuersa laterum cau[e]a trans-
mittuntur amites, qui exitus ferarum obserent. satis est autem 4.1
uacerras inter pedes octonos figere, serisque transuersis ita
clatrare ne spatiorum laxitas quae foraminibus interuenit pecudi
praebeat fugam. hoc autem modo licet etiam latissimas regiones
tractusque montium claudere, sicuti Galliarum nec non et in 5
aliis quibusdam prouinciis locorum uastitas patitur. nam et
fabricandis ingens est materiae uacerris copia, et cetera in hanc
rem feliciter suppetunt; quippe crebris fontibus abundat solum,
quod est maxime praedictis generibus salutare, tum etiam sua 5.1
sponte pabula feris benignissime subministrat; praecipueque
saltus eliguntur, qui et terrenis fetibus et arboreis abundant.
nam ut graminibus ita frugibus roburneis opus est. maximeque
laudantur qui sunt feracissimi querneae glandis et iligneae nec 5
minus cerreae, tum et arbuti ceterorumque pomorum siluestrium,
quae diligentius persecuti sumus cum de chortalibus subus dis-
putaremus. nam eadem fere sunt pecudum siluestrium pabula
quae domesticarum.
  Contentus tamen non debet esse diligens paterfamiliae cibis 6.1
quos suapte natura terra gignit, sed temporibus anni quibus
siluae pabulis carent condita messe clausis succurrere hordeoque
alere uel adoreo farre aut faba, plurimumque etiam uinaceis,
quidquid denique uilissime constiterit dare. idque ut intellegant 5
ferae praeberi, unam uel alteram domi mansuefactam conueniet
immittere, quae peruagata totum uiuarium cunctantis ad obiecta
cibaria pecudes perducat. nec solum istud per hiemis penuriam 7.1
fieri expedit, sed cum etiam fetae partus ediderint, quo melius
educent natos. itaque custos uiuarii frequenter speculari debebit
si iam effetae sunt, ut manu datis sustineantur frumentis.
  Nec uero patiendus est oryx aut aper aliusue quis ferus ultra 5
quadrimatum senescere. nam usque in hoc tempus capiunt
incrementa, postea macescunt senectute. quare dum uiridis
aetas pulchritudinem corporis conseruat, aere mutandi sunt.
ceruus tamen conpluribus annis sustineri potest. nam diu 8.1
iuuenis possidetur, quod aeui longioris uitam sortitus est.
  De minoris autem incrementi animalibus, qualis est lepus,
haec praecipiemus, ut in his uiuariis quae maceria munita sunt
farragini<s> et holerum ferae intubi lactucaeque semina par- 5
uulis areolis per diuersa spatia factis iniciantur, itemque
Punicum cicer uel hoc uernaculum, nec minus hordeum et
cicercula condita ex horreo promantur et aqua caelesti macerata
obiciantur. nam sicca non nimis ab lepusculis adpetuntur. haec 9.1
porro animalia uel similia his, etiam silente me, facile intellegitur
quam non expediat conferre in uiuarium quod uacerris circum-
datum est, siquidem propter exiguitatem corporis facile clatris
subrepunt et liberos nanct<a> egressus fugam moliuntur. 5