HISTORIAE ALEXANDRI MAGNI
LIBER III
  Inter haec Alexander ad conducendum ex 3.1.1.1
Peloponneso militem Cleandro cum pecunia
misso Lyciae Pamphyliaeque rebus compositis
ad urbem Celaenas exercitum admovit.
Media 2.1
illa tempestate moenia interfluebat Marsyas
amnis, fabulosis Graecorum carminibus incli-
tus.
Fons eius ex summo montis cacumine ex- 3.1
currens in subiectam petram magno strepitu
aquarum cadit; inde diffusus circumiectos rigat
campos, liquidus et suas dumtaxat undas tra-
hens. 5
Itaque color eius placido mari similis lo- 4.1
cum poetarum mendacio fecit: quippe traditum
est nymphas amore amnis retentas in illa rupe
considere.
Ceterum quamdiu intra muros fluit, 5.1
nomen suum retinet; at cum extra munimenta
se evolvit, maiore vi ac mole agentem undas
Lycum appellant.
Alexander quidem urbem 6.1
destitutam ab suis intrat, arcem vero, in quam
confugerant, oppugnare adortus caduceatorem
praemisit, qui denuntiaret, ni dederent, ipsos
ultima esse passuros. 5
Illi caduceatorem in tur- 7.1
rem et situ et opere multum editam perductum,
quanta esset altitudo, intueri iubent ac nuntiare
Alexandro non eadem ipsum et incolas aestima-
tione munimenta metiri: se sciret inexpugnabiles 5
esse, ad ultimum pro fide morituros.
Ceterum 8.1
ut circumsederi arcem et omnia sibi in dies ar-
tiora esse viderunt, sexaginta dierum indutias
pacti, ut, nisi intra eos auxilium Dareus ipse
misisset, dederent urbem, postquam nihil inde 5
praesidii mittebatur, ad praestitutam diem per-
misere se regi.
  Superveniunt deinde legati Atheniensium 9.1
petentes, ut capti apud Granicum amnem red-
derentur sibi. Ille non hos modo sed etiam cete-
ros Graecos restitui suis iussurum respondit fi-
nito Persico bello. 5
Ceterum Dareo imminens, 10.1
quem nondum Euphraten superasse cognoverat,
undique omnes copias contrahit, totis viribus
tanti belli discrimen aditurus.
  Phrygia erat, per quam ducebatur exercitus. 11.1
Pluribus vicis quam urbibus frequens tunc ha-
bebat nobilem quondam Midae regiam.
Gor- 12.1
dium nomen est urbi, quam Sangarius amnis
praeterfluit, pari intervallo Pontico et Cilicio
mari distantem.
Inter haec maria angustissi- 13.1
mum Asiae spatium esse comperimus, utroque
in artas fauces compellente terram. Quae quia
continenti adhaeret, sed magna ex parte cingi-
tur fluctibus, speciem insulae praebet, ac nisi 5
tenue discrimen obiceret, quae nunc dividit ma-
ria committeret.
Alexander urbe in dicionem 14.1
suam redacta Iovis templum intrat. Vehiculum,
quo Gordium, Midae patrem, vectum esse con-
stabat, aspexit, cultu haud sane a vilioribus vul-
gatisque usu abhorrens. 5
Notabile erat iugum 15.1
adstrictum compluribus nodis in semetipsos im-
plicatis et celantibus nexus.
Incolis deinde ad- 16.1
firmantibus editam esse oraculo sortem, Asiae
potiturum, qui inexplicabile vinculum solvisset,
cupido incessit animo sortis eius explendae.
Circa regem erat et Phrygum turba et Mace- 17.1
donum, illa expectatione suspensa, haec solli-
cita ex temeraria regis fiducia: quippe serie vin-
culorum ita adstricta, ut, unde nexus inciperet
quove se conderet, nec ratione nec visu perspici 5
posset, solvere adgressus iniecerat curam ei, ne
in omen verteretur inritum inceptum.
Ille ne- 18.1
quaquam diu luctatus cum latentibus nodis
"Nihil" inquit "interest, quomodo solvan-
tur", gladioque ruptis omnibus loris oraculi
sortem vel elusit vel implevit. 5
  Cum deinde Dareum ubicumque esset occu- 19.1
pare statuisset, ut a tergo tuta relinqueret, Am-
photerum classi ad oram Hellesponti, copiis
autem praefecit Hegelochum, Lesbum et Chium
Coumque praesidiis hostium liberaturos. 5
His 20.1
talenta ad belli usum quingenta attributa; ad
Antipatrum et eos, qui Graecas urbes tuebantur,
DC missa; ex foedere naves sociis imperatae,
quae Hellesponto praesiderent. 5
Nondum enim 21.1
Memnonem vita excessisse cognoverat, in quem
omnes intenderat curas, satis gnarus cuncta in
expedito fore, si nihil ab eo moveretur.
  Iamque ad urbem Ancyram ventum erat, 22.1
ubi numero copiarum inito Paphlagoniam in-
trat. Huic iuncti erant Heneti, unde quidam
Venetos trahere originem credunt.
Omnis haec 23.1
regio paruit regi, datisque obsidibus tributum,
quod ne Persis quidem tulissent, pendere ne co-
gerentur impetraverunt.
Calas huic regioni 24.1
praepositus est; ipse adsumptis, qui ex Mace-
donia nuper advenerant, Cappadociam petiit.