At Dareus nuntiata Memnonis morte 3.2.1.1
haud secus quam par erat motus omissa omni
alia spe statuit ipse decernere: quippe quae per
duces suos acta erant, cuncta damnabat, ratus
pluribus curam, omnibus afuisse fortunam. 5
Igi- 2.1
tur castris ad Babyloniam positis, quo maiore
animo capesserent bellum, universas vires in
conspectum dedit et circumdato vallo, quod
decem milium armatorum multitudinem cape- 5
ret, Xerxis exemplo numerum copiarum iniit.
Orto sole ad noctem agmina sicut discripta 3.1
erant intravere vallum; inde emissa occupave-
rant Mesopotamiae campos, equitum peditum-
que propemodum innumerabilis turba, maiorem
quam pro numero speciem ferens. 5
Persarum 4.1
erant centum milia, in quis eques XXX imple-
bat. Medi decem <milia> equitum, quinquaginta
peditum habebant.
Barcanorum equitum duo 5.1
milia fuere, armati bipennibus levibusque scutis
maxime cetrae speciem reddentibus; peditum
decem milia [equitum] pari armatu sequeban-
tur. 5
Armenii quadraginta <milia> miserant pedi- 6.1
tum, additis septem milibus equitum. Hyrcani,
egregii, ut inter illas gentes, <equites,> sex milia
expleverant, additis equitibus mille Tapuris.
Derbices quadraginta peditum milia armave- 7.1
rant; pluribus aere aut ferro praefixae hastae,
quidam lignum igne duraverant. Hos quoque
duo milia equitum ex eadem gente comitata
sunt. 5
A Caspio mari octo milium pedester exer- 8.1
citus venerat, ducenti equites. Cum iis erant
ignobiles aliae gentes: duo milia peditum, equi-
tum duplicem paraverant numerum.
His copiis 9.1
triginta milia Graecorum mercede conducta
egregiae iuventutis adiecta. Nam Bactrianos et
Sogdianos et Indos ceterosque Rubri maris ac-
colas, ignota etiam ipsi gentium nomina, festi- 5
natio prohibebat acciri.
Nec quicquam illi mi- 10.1
nus quam multitudo militum defuit. Cuius tum
universae aspectu admodum laetus, purpuratis
solita vanitate spem eius inflantibus, conversus
ad Charidemum Atheniensem belli peritum et 5
ob exilium infestum Alexandro—quippe Athe-
nis iubente eo fuerat expulsus—percontari coe-
pit, satisne ei videretur instructus ad obteren-
dum hostem.
At ille et suae sortis et regiae 11.1
superbiae oblitus "Verum" inquit "et tu forsi-
tan audire nolis et ego, nisi nunc dixero, alias
nequiquam confitebor.
Hic tanti apparatus 12.1
exercitus, haec tot gentium et totius Orientis
excita sedibus suis moles finitimis potest esse
terribilis: nitet purpura auroque, fulget armis
et opulentia, quantam, qui oculis non subiecere, 5
animis concipere non possunt.
Sed Macedo- 13.1
num acies, torva sane et inculta, clipeis hastis-
que immobiles cuneos et conferta robora viro-
rum tegit. Ipsi phalangem vocant, peditum sta-
bile agmen: vir viro, armis arma conserta sunt. 5
Ad nutum monentis intenti sequi signa, ordines
servare didicerunt.
Quod imperatur, omnes 14.1
exaudiunt: obsistere, circumire, discurrere in
cornu, mutare pugnam non duces magis quam
milites callent.
Ac ne auri argentique studio 15.1
teneri putes, adhuc illa disciplina paupertate
magistra stetit: fatigatis humus cubile est; cibus,
quem occupant, satiat; tempora somni artiora
quam noctis sunt. 5
Iam Thessali equites et 16.1
Acarnanes Aetolique, invicta bello manus, fun-
dis, credo, et hastis igne duratis repellentur!
Pari robore opus est. In illa terra, quae hos
genuit, auxilia quaerenda sunt: argentum istud 5
atque aurum ad conducendum militem mitte."
Erat Dareo mite ac tractabile ingenium, nisi 17.1
etiam naturam plerumque fortuna corrumperet.
Itaque veritatis impatiens hospitem ac suppli-
cem, tunc cum maxime utilia suadentem, abs-
trahi iussit ad capitale supplicium. 5
Ille ne 18.1
tum quidem libertatis oblitus "Habeo" inquit
"paratum mortis meae ultorem: expetet poenas
consilii mei spreti is ipse, contra quem tibi suasi.
Tu quidem licentia regni tam subito mutatus 5
documentum eris posteris homines, cum se per-
misere fortunae, etiam naturam dediscere."
Haec vociferantem, quibus imperatum erat, 19.1
iugulant. Sera deinde paenitentia subiit regem,
ac vera dixisse confessus sepeliri eum iussit.