Male humanis ingeniis natura consuluit, 8.2.1.1
quod plerumque non futura, sed transacta per-
pendimus. Quippe rex, postquam ira mente de-
cesserat, etiam ebrietate discussa magnitudinem
facinoris sera aestimatione perspexit. 5
Videbat 2.1
tunc immodica libertate abusum, sed alioqui
egregium bello virum et, nisi erubesceret fateri,
servatorem sui occisum. Detestabile carnificis
ministerium occupaverat rex, verborum licen- 5
tiam, quae vino poterat imputari, nefanda caede
ultus.
Manabat toto vestibulo cruor paulo 3.1
ante convivae; vigiles attoniti et stupentibus si-
miles procul stabant, liberioremque paeniten-
tiam solitudo excipiebat.
Ergo hastam ex cor- 4.1
pore iacentis evolsam retorsit in semet; iamque
admoverat pectori, cum advolant vigiles et re-
pugnanti e manibus extorquent adlevatumque
in tabernaculum deferunt. 5
Ille humi prostra- 5.1
verat corpus gemitu eiulatuque miserabili totam
personans regiam. Laniare deinde os unguibus et
circumstantes rogare, ne se tanto dedecori su-
perstitem esse paterentur. 5
Inter has preces tota 6.1
nox extracta est. Scrutantemque, num ira deo-
rum ad tantum nefas actus esset, subit anniver-
sarium sacrificium Libero Patri non esse reddi-
tum stato tempore: itaque inter vinum et epulas 5
caede commissa iram dei fuisse manifestam.
Ceterum magis eo movebatur, quod omnium 7.1
amicorum animos videbat attonitos: neminem
cum ipso sociare sermonem postea ausurum: vi-
vendum esse in solitudine velut ferae bestiae
terrenti alias timentique. 5
Prima deinde luce ta- 8.1
bernaculo corpus, sicut adhuc cruentum erat,
iussit inferri. Quo posito ante ipsum lacrimis
obortis "Hanc" inquit "nutrici meae gratiam
rettuli, cuius duo filii apud Miletum pro mea 5
gloria occubuere mortem, hic frater, unicum or-
bitatis solacium, a me inter epulas occisus est.
Quo nunc se conferet misera? Omnibus eius 9.1
unus supersum, quem solum aequis oculis videre
non poterit. Et ego, servatorum meorum latro,
revertar in patriam, ut ne dexteram quidem
nutrici sine memoria calamitatis eius offerre 5
possim!"
Et cum finis lacrimis querellisque 10.1
non fieret, iussu amicorum corpus ablatum est.
Rex triduum iacuit inclusus.
Quem ut armi- 11.1
geri corporisque custodes ad moriendum obsti-
natum esse cognoverunt, universi in tabernacu-
lum inrumpunt diuque precibus ipsorum reluc-
tatum aegre vicerunt, ut cibum caperet. 5
Quo- 12.1
que minus caedis puderet, iure interfectum Cli-
tum Macedones decernunt sepultura quoque
prohibituri, ni rex humari iussisset.
  Igitur X diebus maxime ad confirmandum 13.1
pudorem apud Maracanda consumptis cum
parte exercitus Hephaestionem in regionem
Bactrianam misit commeatus in hiemem para-
turum. 5
Quam Clito ante destinaverat provin- 14.1
ciam, Amyntae dedit, ipse Xenippa pervenit.
Scythiae confinis est regio habitaturque pluri-
bus ac frequentibus vicis, quia ubertas terrae
non indigenas modo detinet, sed etiam advenas 5
invitat.
Bactrianorum exulum, qui ab Alexan- 15.1
dro defecerant, receptaculum fuerat; sed post-
quam regem adventare compertum est, pulsi ab
incolis II milia fere et D congregantur.
Omnes 16.1
equites erant, etiam in pace latrociniis adsueti:
tum ferocia ingenia non bellum modo sed etiam
veniae desperatio efferaverat. Itaque ex impro-
viso adorti Amyntan, praetorem Alexandri, diu 5
anceps proelium fecerant;
ad ultimum DCC 17.1
suorum amissis, quorum CCC hostis cepit, de-
dere terga victoribus haud sane inulti: quippe
LXXX Macedonum interfecerunt, praeterque
eos CCC et L saucii facti sunt. 5
Veniam tamen 18.1
etiam post alteram defectionem impetraverunt.
  His in fidem acceptis in regionem, quam 19.1
Nautaca appellant, rex cum toto exercitu venit.
Satrapes erat Sisimithres, duobus ex sua matre
filiis genitis: quippe apud eos parentibus stupro
coire cum liberis fas est. 5
Is armatis populari- 20.1
bus fauces regionis, qua in artissimum cogitur,
valido munimento saepserat. Praeterfluebat
torrens amnis, terga petra claudebat; hanc
manu perviam incolae fecerant. 5
Sed aditu spe- 21.1
cus accipit lucem; interiora nisi inlato lumine
ob<scura> sunt. Perpetuus cuniculus iter praebet
in campos ignotum nisi indigenis.
At Alexan- 22.1
der, quamquam angustias naturali situ munitas
[ac] valida manu barbari tuebantur, tamen
arietibus admotis munimenta, quae manu ad-
iuncta erant, concussit fundisque et sagittis pro- 5
pugnantium plerosque deiecit; quos ubi disper-
sos fugavit, ruinas munimentorum supergressus
ad petram admovit exercitum.
Ceterum inter- 23.1
veniebat fluvius coeuntibus aquis ex superiore
fastigio in vallem, magnique operis videbatur
tam vastam voraginem explere.
Caedi tamen 24.1
arbores et saxa congeri iussit, ingensque barba-
ros pavor rudes ad talia opera concusserat ex-
citatam molem subito cernentes.
Itaque rex ad 25.1
deditionem metu posse compelli ratus Oxarten
misit nationis eiusdem, sed dicionis suae, qui
suaderet duci, ut traderet petram.
Interim ad 26.1
augendam formidinem et turres admovebantur
et excussa tormentis tela emicabant. Itaque ver-
ticem petrae omni alio praesidio damnato peti-
verunt. 5
At Oxartes trepidum diffidentemque 27.1
rebus suis Sisimithren coepit hortari, ut fidem
quam vim Macedonum mallet experiri neu mo-
raretur festinationem victoris exercitus in In-
diam tendentis: cui quisquis semet offerret, in 5
suum caput alienam cladem esse versurum.
Et 28.1
ipse quidem Sisimithres deditionem adnuebat;
ceterum mater eademque coniunx morituram se
ante denuntians, quam in ullius veniret potesta-
tem, barbari animum ad honestiora quam tu- 5
tiora converterat, pudebatque libertatis maius
esse apud feminas quam apud viros pretium.
Itaque dimisso internuntio pacis obsidionem 29.1
ferre decreverat. Sed cum hostis vires suasque
pensaret, rursus muliebris consilii, quod prae-
ceps magis quam necessarium esse credebat,
paenitere eum coepit, 5
revocatoque strenue 30.1
Oxarte futurum se in regis potestate respondit,
unum id precatus, ne voluntatem et consilium
matris suae proderet, quo facilius venia illi
quoque impetraretur. 5
Praemissum igitur Ox- 31.1
arten cum matre liberisque et totius cognationis
grege sequebatur, ne expectato quidem fidei
pignore, quod Oxartes promiserat.
Rex equite 32.1
praemisso, qui reverti eos iuberet opperirique
praesentiam ipsius, supervenit et victimis Mi-
nervae [ac] Victoriae caesis imperium Sisimi-
thri restituit spe maioris etiam provinciae facta, 5
si cum fide amicitiam ipsius coluisset.
Duos 33.1
illi iuvenes patre tradente secum militaturos
sequi iussit.
  Relicta deinde phalange ad subigendos, qui
defecerant, cum equite processit. 5
Arduum et 34.1
impeditum saxis iter primo utcumque tolera-
bant, mox equorum non ungulis modo attritis,
sed corporibus etiam fatigatis sequi plerique
non poterant, et rarius subinde agmen fiebat 5
pudorem, ut fere fit, immodico labore vincente.
Rex tamen subinde equos mutans sine inter- 35.1
missione fugientes insequebatur. Nobiles iuve-
nes comitari eum soliti defecerant praeter Phi-
lippum. Lysimachi erat frater, tum primum
adultus et, quod facile appareret, indolis rarae. 5
Is pedes—incredibile dictu—per D stadia 36.1
vectum regem comitatus est, saepe equum suum
offerente Lysimacho, nec tamen, ut digredere-
tur a rege, effici potuit, cum lorica indutus
arma gestaret. 5
Idem, cum perventum esset in 37.1
saltum, in quo se barbari abdiderant, nobilem
edidit pugnam regemque comminus cum hoste
dimicantem protexit.
Sed postquam barbari 38.1
in fugam effusi deseruere silvas, animus, qui in
ardore pugnae corpus sustentaverat, liquit,
subitoque ex omnibus membris profuso sudore
arboris proximae stipiti se adplicuit; 5
deinde 39.1
ne illo quidem adminiculo sustinente manibus
regis exceptus est, inter quas conlapsus extin-
guitur. Maestum regem alius haud levis dolor
excepit. 5
Erigyius inter claros duces fuerat; 40.1
quem extinctum esse, paulo ante quam reverte-
retur in castra, cognovit. Utriusque funus omni
apparatu atque honore celebratum est.