C. Cornelio et Q. Minucio consulibus omnium primum 32.28.1.1
de prouinciis consulum praetorumque actum. prius de prae- 2.1
toribus transacta res quae transigi sorte poterat: urbana
Sergio, peregrina iurisdictio Minucio obtigit; Sardiniam
Atilius, Siciliam Manlius, Hispanias Sempronius citeriorem,
Heluius ulteriorem est sortitus. consulibus Italiam Mace- 3.1
doniamque sortiri parantibus L. Oppius et Q. Fuluius tribuni
plebis impedimento erant, quod longinqua prouincia Mace-
donia esset neque ulla alia res maius bello impedimentum ad 4.1
eam diem fuisset quam quod uixdum incohatis rebus in ipso
conatu gerendi belli prior consul reuocaretur: quartum iam 5.1
annum esse ab decreto Macedonico bello; quaerendo regem
et exercitum eius Sulpicium maiorem partem anni absum-
psisse; Uillium congredientem cum hoste infecta re reuocatum;
Quinctium rebus diuinis Romae maiorem partem anni reten- 6.1
tum ita gessisse tamen res ut, si aut maturius in prouinciam
uenisset aut hiems magis sera fuisset, potuerit debellare: nunc 7.1
prope in hiberna profectum ita comparare dici bellum ut,
nisi successor impediat, perfecturus aestate proxima uideatur.
his orationibus peruicerunt ut consules in senatus auctoritate 8.1
fore dicerent se, si idem tribuni plebis facerent. permittenti-
bus utrisque liberam consultationem patres consulibus am-
bobus Italiam prouinciam decreuerunt, T. Quinctio proro- 9.1
garunt imperium donec successor ex senatus consulto uenisset.
consulibus binae legiones decretae et ut bellum cum Gallis
Cisalpinis qui defecissent a populo Romano gererent. Quinctio 10.1
in Macedoniam supplementum decretum, sex milia peditum,
trecenti equites, sociorum naualium milia tria. praeesse eidem 11.1
cui praeerat classi L. Quinctius Flamininus iussus. prae-
toribus in Hispanias octona milia peditum socium ac nominis
Latini data et quadringeni equites, ut dimitterent ueterem ex
Hispaniis militem; et terminare iussi qua ulterior citeriorue 5
prouincia seruaretur. Macedoniae legatos P. Sulpicium et 12.1
P. Uillium, qui consules in ea prouincia fuerant, adiecerunt.