tertio inde die ad Casum amnem peruen- 38.14.1.1
tum; inde profecti Erizam urbem primo impetu ce-
perunt. ad Thabusion castellum imminens flumini 2.1
Indo uentum est, cui fecerat nomen Indus ab elephanto
deiectus. haud procul a Cibyra aberant, nec legatio 3.1
ulla a Moagete, tyranno ciuitatis eius, homine ad om-
nia infido atque importuno, ueniebat. ad temptandum 4.1
eius animum C. Heluium cum quattuor milibus pedi-
tum et quingentis equitibus consul praemittit. huic
agmini iam finis ingredienti legati occurrerunt nun-
tiantes paratum esse tyrannum imperata facere; ora- 5.1
bant, ut pacatus finis iniret cohiberetque a populatione
agri militem, et in corona aurea quindecim talenta
adferebant. Heluius integros a populatione agros ser- 6.1
uaturum pollicitus ire ad consulem legatos iussit.
quibus eadem referentibus consul 'neque Romani' in- 7.1
quit 'bonae uoluntatis ullum signum erga nos tyranni
habemus, et ipsum talem esse inter omnes constat,
ut de poena eius magis quam de amicitia nobis cogi-
tandum sit.' perturbati hac uoce legati nihil aliud 8.1
petere, quam ut coronam acciperet ueniendique ad
eum tyranno potestatem et copiam loquendi ac pur-
gandi se faceret. permissu consulis postero die in 9.1
castra tyrannus uenit, uestitus comitatusque uix ad
priuati modice locupletis habitum, et oratio fuit sum-
missa et infracta, extenuantis opes suas urbiumque
suae dicionis egestatem querentis. erant autem sub 10.1
eo praeter Cibyram Sylleum et ad Limnen quae ap-
pellatur. ex his, ut se suosque spoliaret, quinque et
uiginti talenta se confecturum, prope ut diffidens, pol-
licebatur. 'enimuero' inquit consul 'ferri iam ludi- 11.1
ficatio ista non potest. parum est non erubuisse
absentem, cum per legatos frustrareris nos; praesens
quoque in eadem perstas impudentia. quinque et ui- 12.1
ginti talenta tyrannidem tuam exhaurient? quingenta
ergo talenta nisi triduo numeras, populationem in
agris, obsidionem in urbe expecta.' hac denuntiatione 13.1
conterritus perstare tamen in pertinaci simulatione
inopiae. et paulatim illiberali adiectione nunc per 14.1
cauillationem, nunc precibus et simulatis lacrimis ad
centum talenta est perductus. adiecta decem milia
medimnum frumenti. haec omnia intra sex dies exacta.