consul in 38.39.1.1
hoc foedus iurauit; ab rege qui exigerent iusiurandum,
profecti Q. Minucius Thermus et L. Manlius, qui tum
forte ab Oroandis rediit. et Q. Fabio Labeoni, qui 2.1
classi praeerat, scripsit, ut Patara extemplo proficisce-
retur, quaeque ibi naues regiae essent, concideret cre-
maretque. profectus ab Epheso quinquaginta tectas 3.1
naues aut concidit aut incendit. Telmessum eadem
expeditione territis subito aduentu classis oppidanis
recipit. ex Lycia protinus, iussis ab Epheso sequi, 4.1
qui ibi relicti erant, per insulas in Graeciam traiecit.
Athenis paucos moratus dies, dum Piraeum ab Epheso
naues uenirent, totam inde classem in Italiam re-
duxit. 5
Cn. Manlius cum inter cetera, quae accipienda 5.1
ab Antiocho erant, elephantos quoque accepisset do-
noque Eumeni omnis dedisset, causas deinde ciuita-
tium, multis inter nouas res turbatis, cognouit. et 6.1
Ariarathes rex parte dimidia pecuniae imperatae bene-
ficio Eumenis, cui desponderat per eos dies filiam,
remissa in amicitiam est acceptus. ciuitatium autem 7.1
cognitis causis decem legati aliam aliarum fecerunt
condicionem. quae stipendiariae regi Antiocho fuerant
et cum populo Romano senserant, iis immunitatem
dederunt; quae partium Antiochi fuerant aut stipen- 8.1
diariae Attali regis, eas omnes uectigal pendere Eu-
meni iusserunt. nominatim praeterea Colophoniis, qui
in Notio habitant, et Cymaeis et Mylasenis immuni-
tatem concesserunt; Clazomeniis super immunitatem 9.1
et Drymussam insulam dono dederunt, et Milesiis
quem sacrum appellant agrum restituerunt, et Ilien- 10.1
sibus Rhoeteum et Gergithum addiderunt, non tam
ob recentia ulla merita quam originum memoria.
eadem et Dardanum liberandi causa fuit. Chios quo- 11.1
que et Zmyrnaeos et Erythraeos pro singulari fide,
quam eo bello praestiterunt, et agro donarunt et in
omni praecipuo honore habuerunt. Phocaeensibus et 12.1
ager, quem ante bellum habuerant, redditus, et ut
legibus antiquis uterentur permissum. Rhodiis ad- 13.1
firmata, quae data priore decreto erant; Lycia et
Caria datae usque ad Maeandrum amnem praeter Tel-
messum. regi Eumeni Chersonesum in Europa et 14.1
Lysimachiam, castella, uicos, agrum, quibus finibus
tenuerat Antiochus, adiecerunt; in Asia Phrygiam 15.1
utramque—alteram ad Hellespontum, maiorem alte-
ram uocant—et Mysiam, quam Prusia rex ademerat,
ei restituerunt, et Lycaoniam et Milyada et Lydiam 16.1
et nominatim urbes Tralles atque Ephesum et Tel-
messum. de Pamphylia disceptatum inter Eumenem 17.1
et Antiochi legatos cum esset, quia pars eius citra
pars ultra Taurum est, integra <res> ad senatum reicitur.