dum haec in Macedonia geruntur, consules in 39.54.1.1
prouincias profecti. Marcellus nuntium praemisit ad 2.1
L. Porcium proconsulem, ut ad nouum Gallorum op-
pidum legiones admoueret. aduenienti consuli Galli 3.1
sese dediderunt. duodecim milia armatorum erant:
plerique arma ex agris rapta habebant: ea aegre pa- 4.1
tientibus iis adempta, quaeque alia aut populantes
agros rapuerant aut secum attulerant. de his rebus
qui quererentur, legatos Romam miserunt. introducti 5.1
in senatum a C. Ualerio praetore exposuerunt se supe-
rante in Gallia multitudine inopia coactos agri et
egestate ad quaerendam sedem Alpes transgressos,
quae inculta per solitudines uiderent, ibi sine ullius 5
iniuria consedisse. oppidum quoque aedificare coepisse, 6.1
quod indicium esset nec agro nec urbi ulli uim ad-
laturos uenisse. nuper M. Claudium ad se nuntium
misisse bellum se cum iis, ni dederentur, gesturum.
se certam, etsi non speciosam pacem quam incerta 7.1
belli praeoptantes dedidisse se prius in fidem quam in
potestatem populi Romani. post paucos dies iussos 8.1
et urbe et agro decedere sese tacitos abire, quo ter-
rarum possent, in animo habuisse. arma deinde sibi,
et postremo omnia alia, quae ferrent agerentque,
adempta. orare se senatum populumque Romanum, 9.1
ne in se innoxios deditos acerbius quam in hostes
saeuirent. huic orationi senatus ita responderi iussit, 10.1
neque illos recte fecisse, cum in Italiam uenerint oppi-
dumque in alieno agro, nullius Romani magistratus,
qui ei prouinciae praeesset, permissu aedificare conati
sint; neque senatui placere deditos spoliari. itaque se 11.1
cum iis legatos ad consulem missuros, qui, si redeant,
unde uenerint, omnia iis sua reddi iubeant, quique
protinus eant trans Alpes, et denuntient Gallicis po-
pulis, multitudinem suam domi contineant: Alpes prope 12.1
inexsuperabilem finem in medio esse: non utique iis
melius fore <quam> qui eas primi peruias fecissent. le- 13.1
gati missi L. Furius Purpurio Q. Minucius L. Manlius
Acidinus. Galli, redditis omnibus, quae sine cuiusquam
iniuria habebant, Italia excesserunt.