dum haec Romae geruntur, M. Iunius et A. Man- 41.10.1.1
lius, qui priore anno consules fuerant, cum Aquileiae
hibernassent, principio ueris in finis Histrorum exer-
citum introduxerunt; ubi cum effuse popularentur, do- 2.1
lor magis et indignatio diripi res suas cernentis Histros,
quam certa spes, satis sibi uirium aduersus duos exer-
citus <esse>, exciuit. concursu ex omnibus populis iuuen- 3.1
tutis facto repentinus et tumultuarius exercitus acrius
primo impetu quam perseuerantius pugnauit. ad quat- 4.1
tuor milia eorum in acie caesa; ceteri omisso bello in
ciuitates passim diffugerunt. inde legatos primum ad
pacem petendam in castra Romana, deinde obsides
imperatos miserunt. haec cum Romae cognita litteris 5.1
proconsulum essent, C. Claudius consul ueritus, ne forte
eae res prouinciam <et> exercitum sibi adimerent, non
uotis nuncupatis, non paludatis lictoribus, uno omnium
certiore facto collega, nocte profectus, praeceps in pro- 5
uinciam abiit; ubi inconsultius quam uenerat se gessit.
nam cum contione aduocata fugam e castris A. Manlio 6.1
aduersis auribus militum, quippe qui primi ipsi fugis-
sent, obiectasset <et> ingessisset probra M. Iunio,
quod se dedecoris socium collegae fecisset, ad
extremum utrumque decedere prouincia iussit. <ad> 7.1
quod cum illi tum consulis imperio dicto audientes
futuros esse dicerent, cum is more maiorum, secundum
uota in Capitolio nuncupata, lictoribus paludatis profec-
tus ab urbe esset, furens ira uocatum, qui pro quaestore 8.1
Manli erat, catenas poposcit, uinctos se Iunium Man-
liumque minitans Romam missurum. ab eo quoque spre- 9.1
tum consulis imperium est; et circumfusus exercitus,
fauens imperatorum causae et consuli infestus, animos
ad non parendum addebat. postremo fatigatus consul 10.1
et contumeliis singulorum et multitudinis—nam in-
super inridebant—ludibriis, naue eadem, qua uenerat,
Aquileiam redit. inde collegae scripsit, ut militum no- 11.1
uorum ei parti, quae scripta in Histriam prouinciam
esset, ediceret, Aquileiam ut conueniret, ne quid se Ro-
mae teneret, quo minus uotis nuncupatis paludatus ab
urbe exiret. haec a collega obsequenter facta, breuisque 12.1
dies ad conueniendum edicta est. Claudius prope con-
secutus est litteras suas. contione adueniens de Manlio 13.1
et Iunio habita, non ultra triduum moratus Romae,
paludatis lictoribus uotisque in Capitolio nuncupatis,
in prouinciam aeque ac prius praecipiti celeritate abit.