sextus et uicesimus annus agebatur, ex quo 42.52.1.1
petenti Philippo data pax erat; per id omne tempus 2.1
quieta Macedonia et progeniem ediderat, cuius magna
pars matura militiae esset, et leuibus bellis Thracum
accolarum, quae exercerent magis quam fatigarent, sub
adsidua tamen militia fuerat. et diu meditatum Phi- 3.1
lippo primo, deinde et Persei Romanum bellum, omnia
ut instructa parataque essent, effecerat. mota parumper 4.1
acies, non iusto decursu tamen, ne stetisse tantum in
armis uiderentur; armatosque, sicut erant, ad contionem
uocauit. ipse constitit in tribunali, circa se habens filios 5.1
duos, quorum maior Philippus natura frater, adoptione
filius, minor, quem Alexandrum uocabant, naturalis
erat. cohortatus est milites ad bellum; iniurias populi 6.1
Romani in patrem seque commemorauit: illum omnibus 7.1
indignitatibus conpulsum ad rebellandum, inter appa-
ratum belli fato oppressum; ad se simul legatos, simul
milites ad occupandas Graeciae urbes missos. fallaci 8.1
dein conloquio per speciem reconciliandae pacis extrac-
tam hiemem, ut tempus ad conparandum haberent; con-
sulem nunc uenire cum duabus legionibus Romanis,
quae <singulae sena milia peditum>, trecenos equites ha- 5
beant, et pari ferme numero sociorum peditum equitum-
que. eo ut accedant regum auxilia, Eumenis et Ma- 9.1
sinissae, non plus <triginta> septem milia peditum, duo
equitum futura. auditis hostium copiis respicerent 10.1
suum ipsi exercitum, quantum numero, quantum ge-
nere militum praestarent tironibus raptim ad id bellum
conscriptis ipsi, a pueris eruditi artibus militiae, tot
subacti atque durati bellis. auxilia Romanis Lydos et 11.1
Phrygas et Numidas esse, sibi Thracas Gallosque, fero-
cissimas gentium. arma illos habere ea, quae sibi quis-
que parauerit pauper miles, Macedonas prompta ex
regio apparatu, per tot annos patris sui cura et inpensa 5
facta. commeatum illis cum procul, tum omnibus sub 12.1
casibus maritimis fore; se et pecuniam et frumentum,
praeter reditus metallorum, in decem annos seposuisse.
omnia, quae deorum indulgentia, quae regia cura prae- 13.1
paranda fuerint, plena cumulataque habere Macedonas;
animos habendos esse, quos habuerint maiores eorum, 14.1
qui Europa omni domita transgressi in Asiam inco-
gnitum famae aperuerint armis orbem terrarum nec
ante uincere desierint, quam Rubro mari inclusis, quod
uincerent, defuerit. at hercule nunc <non> de ultimis In- 15.1
diae oris, sed de ipsius Macedoniae possessione certamen
fortunam indixisse. cum patre suo gerentis bellum Ro-
manos speciosum Graeciae liberandae <prae>tulisse titu-
lum: nunc propalam Macedoniam in seruitutem petere, 16.1
ne rex uicinus imperio sit Romano, ne gens bello no-
bilis arma habeat. haec enim tradenda superbis dominis
esse cum rege regnoque, <si> absistere bello et facere im-
perata uelint. 5