haec et alia haud prospere in Macedonia gesta 43.11.1.1
ex Sex. Digitio tribuno militum, qui sacrificii causa
Romam uenerat, sunt audita. propter quae ueriti patres, 2.1
ne qua maior ignominia acciperetur, legatos in Mace-
doniam M. Fuluium Flaccum et M. Caninium Rebilum
miserunt, qui conperta, quae agerentur, referrent; et 3.1
ut A. Atilius consul comitia consulibus rogandis ita
ediceret, uti mense Ianuario confici possent, et ut primo
quoque tempore in urbem rediret. interim M. Raecio 4.1
praetori mandatum, ut edicto senatores omnes ex tota
Italia, nisi qui rei publicae causa abessent, Romam
reuocaret: qui Romae essent, ne quis ultra mille pas- 5.1
suum ab Roma abesset. ea, uti senatus censuit, sunt
facta. comitia consularia ante diem quintum kal. Febr. 6.1
fuere. creati consules sunt Q. Marcius Philippus iterum
et Cn. Seruilius Caepio. post diem tertium praetores 7.1
sunt facti C. Decimius, M. Claudius Marcellus, C. Sul-
picius Gallus, C. Marcius Figulus, Ser. Cornelius Len-
tulus, P. Fonteius Capito. designatis praetoribus prae- 8.1
ter duas urbanas quattuor prouinciae sunt decretae: Hi-
spania et Sardinia et Sicilia et classis. legati ex Mace- 9.1
donia exacto admodum mense Februario redierunt. hi,
quas res ea aestate prospere gessisset rex Perseus, re-
ferebant, quantusque timor socios populi Romani ce-
pisset tot urbibus in potestatem regis redactis. exer- 10.1
citum consulis infrequentem commeatibus uulgo datis
per ambitionem esse; culpam eius rei consulem in tri-
bunos militum, contra illos in consulem conferre. igno- 11.1
miniam Claudi temeritate acceptam eleuare eos patres
†acceperunt, qui perpaucos Italici generis et magna
<ex parte> tumultuario dilectu conscriptos ibi milites
amissos referebant. consules designati ubi primum ma- 12.1
gistratum inissent, de Macedonia referre ad senatum
iussi; destinataeque prouinciae iis sunt Italia et Mace-
donia.
hoc anno intercalatum est: tertio die post Terminalia 13.1
kalendae intercalariae fuere. sacerdotes intra eum an-
num mortui sunt L. Flamininus * * pontifices duo de-
cesserunt, L. Furius Philus et C. Liuius Salinator. in
locum Furii T. Manlium Torquatum, in Liui M. Ser- 5
uilium pontifices legerunt.