dictator exercitum in statiuis tenebat, minime dubius 6.14.1.1
bellum cum iis populis patres iussuros, cum maior domi
exorta moles coegit acciri Romam eum gliscente in dies
seditione, quam solito magis metuendam auctor faciebat.
non enim iam orationes modo M. Manli sed facta, popularia 2.1
in speciem, tumultuosa eadem, qua mente fierent intuenda
erant. centurionem, nobilem militaribus factis, iudicatum 3.1
pecuniae cum duci uidisset, medio foro cum caterua sua ac-
currit et manum iniecit; uociferatusque de superbia patrum
ac crudelitate feneratorum et miseriis plebis, uirtutibus eius
uiri fortunaque, 'tum uero ego' inquit 'nequiquam hac dextra 4.1
Capitolium arcemque seruauerim, si ciuem commilitonem-
que meum tamquam Gallis uictoribus captum in seruitutem
ac uincula duci uideam.' inde rem creditori palam populo 5.1
soluit libraque et aere liberatum emittit, deos atque homines
obtestantem ut M. Manlio, liberatori suo, parenti plebis
Romanae, gratiam referant. acceptus extemplo in tumul- 6.1
tuosam turbam et ipse tumultum augebat, cicatrices acceptas
Ueienti Gallico aliisque deinceps bellis ostentans: se mili- 7.1
tantem, se restituentem euersos penates, multiplici iam sorte
exsoluta, mergentibus semper sortem usuris, obrutum fenore
esse; uidere lucem, forum, ciuium ora M. Manli opera;
omnia parentum beneficia ab illo se habere; illi deuouere 8.1
corporis uitaeque ac sanguinis quod supersit; quodcumque
sibi cum patria penatibus publicis ac priuatis iuris fuerit, id
cum uno homine esse. his uocibus instincta plebes cum 9.1
iam unius hominis esset, addita alia commodioris ad omnia
turbanda consilii res. fundum in Ueienti, caput patrimonii, 10.1
subiecit praeconi, 'ne quem uestrum' inquit, 'Quirites, donec
quicquam in re mea supererit, iudicatum addictumue duci
patiar.' id uero ita accendit animos, ut per omne fas ac
nefas secuturi uindicem libertatis uiderentur. 5
ad hoc domi contionantis in modum sermones pleni cri- 11.1
minum in patres; inter quos [cum] omisso discrimine uera
an uana iaceret, thesauros Gallici auri occultari a patribus
iecit nec iam possidendis publicis agris contentos esse nisi
pecuniam quoque publicam auertant; ea res si palam fiat, 5
exsolui plebem aere alieno posse. quae ubi obiecta spes 12.1
est, enimuero indignum facinus uideri, cum conferendum
ad redimendam ciuitatem a Gallis aurum fuerit, tributo con-
lationem factam, idem aurum ex hostibus captum in pauco-
rum praedam cessisse. itaque exsequebantur quaerendo 13.1
ubi tantae rei furtum occultaretur; differentique et tempore
suo se indicaturum dicenti ceteris omissis eo uersae erant
omnium curae apparebatque nec ueri indicii gratiam mediam
nec falsi offensionem fore. 5