forte inter ceteros turmarum praefectos qui exploratum 8.7.1.1
in omnes partes dimissi erant, T. Manlius consulis filius
super castra hostium cum suis turmalibus euasit, ita ut uix
teli iactu ab statione proxima abesset. ibi Tusculani erant 2.1
equites; praeerat Geminus Maecius, uir cum genere inter
suos tum factis clarus. is ubi Romanos equites insignem- 3.1
que inter eos praecedentem consulis filium—nam omnes
inter se, utique illustres uiri, noti erant—cognouit, 'unane' 4.1
ait 'turma Romani cum Latinis sociisque bellum gesturi
estis? quid interea consules, quid duo exercitus consulares
agent?' 'aderunt in tempore' Manlius inquit, 'et cum illis 5.1
aderit Iuppiter ipse, foederum a uobis uiolatorum testis, qui
plus potest polletque. si ad Regillum lacum ad satietatem 6.1
uestram pugnauimus, hic quoque efficiemus profecto ne
nimis acies uobis et conlata signa nobiscum cordi sint.' ad 7.1
ea Geminus paulum ab suis equo prouectus: 'uisne igitur,
dum dies ista uenit qua magno conatu exercitus moueatis,
interea tu ipse congredi mecum, ut nostro duorum iam hinc
euentu cernatur quantum eques Latinus Romano praestet?' 5
mouet ferocem animum iuuenis seu ira seu detractandi cer- 8.1
taminis pudor seu inexsuperabilis uis fati. oblitus itaque
imperii patrii consulumque edicti, praeceps ad id certamen
agitur, quo uinceret an uinceretur haud multum interesset.
equitibus ceteris uelut ad spectaculum submotis, spatio, 9.1
quod uacui interiacebat campi, aduersos concitant equos; et
cum infestis cuspidibus concurrissent, Manli cuspis super
galeam hostis, Maeci trans ceruicem equi elapsa est. cir- 10.1
cumactis deinde equis, cum prior ad iterandum ictum
Manlius consurrexisset, spiculum inter aures equi fixit. ad
cuius uolneris sensum cum equus prioribus pedibus erectis
magna ui caput quateret, excussit equitem, quem cuspide 11.1
parmaque innixum attollentem se ab graui casu Manlius ab
iugulo, ita ut per costas ferrum emineret, terrae adfixit;
spoliisque lectis ad suos reuectus cum ouante gaudio turma 12.1
in castra atque inde ad praetorium ad patrem tendit, ignarus
fati futurique, laus an poena merita esset.
'ut me omnes' inquit, 'pater, tuo sanguine ortum uere 13.1
ferrent, prouocatus equestria haec spolia capta ex hoste caeso
porto.' quod ubi audiuit consul, extemplo filium auersatus 14.1
contionem classico aduocari iussit. quae ubi frequens con-
uenit, 'quandoque' inquit, 'tu, T. Manli, neque imperium 15.1
consulare neque maiestatem patriam ueritus, aduersus edic-
tum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti et, quantum 16.1
in te fuit, disciplinam militarem, qua stetit ad hanc diem
Romana res, soluisti meque in eam necessitatem adduxisti,
ut aut rei publicae mihi aut mei [meorum] obliuiscendum
sit, nos potius nostro delicto plectemur quam res publica 17.1
tanto suo damno nostra peccata luat; triste exemplum sed
in posterum salubre iuuentuti erimus. me quidem cum 18.1
ingenita caritas liberum tum specimen istud uirtutis decep-
tum uana imagine decoris in te mouet; sed cum aut morte 19.1
tua sancienda sint consulum imperia aut impunitate in
perpetuum abroganda, nec te quidem, si quid in te nostri
sanguinis est, recusare censeam, quin disciplinam militarem
culpa tua prolapsam poena restituas—i, lictor, deliga ad 5
palum'. exanimati omnes tam atroci imperio nec aliter 20.1
quam in se quisque destrictam cernentes securem metu
magis quam modestia quieuere. itaque uelut demerso ab 21.1
admiratione animo cum silentio defixi stetissent, repente,
postquam ceruice caesa fusus est cruor, tam libero conquestu
coortae uoces sunt, ut neque lamentis neque exsecrationibus
parceretur spoliisque contectum iuuenis corpus, quantum 22.1
militaribus studiis funus ullum concelebrari potest, structo
extra uallum rogo cremaretur, Manlianaque imperia non in
praesentia modo horrenda sed exempli etiam tristis in
posterum essent. 5