haec sine ullius adsensu cauillante Appio 'en' inquit, 9.34.1.1
'Quirites, illius Appi progenies, qui decemuirum in annum
creatus altero anno se ipse creauit, tertio nec ab se nec ab
ullo creatus priuatus fasces et imperium obtinuit, nec ante 2.1
continuando abstitit magistratu quam obruerent eum male
parta, male gesta, male retenta imperia. haec est eadem 3.1
familia, Quirites, cuius ui atque iniuriis compulsi, extorres
patria Sacrum montem cepistis; haec, aduersus quam tribu-
nicium auxilium uobis comparastis; haec, propter quam duo 4.1
exercitus Auentinum insedistis; haec, quae fenebres leges,
haec, quae agrarias semper impugnauit; haec conubia 5.1
patrum et plebis interrupit; haec plebi ad curules magis-
tratus iter obsaepsit. hoc est nomen multo quam Tarqui-
niorum infestius uestrae libertati. itane tandem, Appi 6.1
Claudi? cum centesimus iam annus sit ab Mam. Aemilio
dictatore, tot censores fuerunt, nobilissimi fortissimique uiri,
nemo eorum duodecim tabulas legit? nemo id ius esse,
quod postremo populus iussisset, sciit? immo uero omnes 7.1
sciuerunt et ideo Aemiliae potius legi paruerunt quam illi
antiquae qua primum censores creati erant, quia hanc
postremam iusserat populus et quia, ubi duae contrariae
leges sunt, semper antiquae obrogat noua. 5
an hoc dicis, Appi, non teneri Aemilia lege populum? 8.1
an populum teneri, te unum exlegem esse? tenuit Aemilia 9.1
lex uiolentos illos censores, C. Furium et M. Geganium, qui
quid iste magistratus in re publica mali facere posset indi-
carunt, cum ira finitae potestatis Mam. Aemilium, principem
aetatis suae belli domique, aerarium fecerunt; tenuit dein- 10.1
ceps omnes censores intra centum annorum spatium; tenet
C. Plautium, collegam tuum iisdem auspiciis, eodem iure
creatum. an hunc non, ut qui optimo iure censor creatus 11.1
esset, populus creauit? tu unus eximius es in quo hoc
praecipuum ac singulare ualeat? quem tu regem sacrifi- 12.1
ciorum crees? amplexus regni nomen, ut qui optimo iure
rex Romae creatus sit, creatum se dicet. quem semestri
dictatura, quem interregno quinque dierum contentum fore
putes? quem claui figendi aut ludorum causa dictatorem 5
audacter crees? quam isti stolidos ac socordes uideri 13.1
creditis eos qui intra uicesimum diem ingentibus rebus
gestis dictatura se abdicauerunt aut qui uitio creati abie-
runt magistratu. quid ego antiqua repetam? nuper intra 14.1
decem annos C. Maenius dictator, quia, cum quaestiones
seuerius quam quibusdam potentibus tutum erat exerceret,
contagio eius quod quaerebat ipse criminis obiectata ab
inimicis est, ut priuatus obuiam iret crimini, dictatura se 5
abdicauit. nolo ego istam in te modestiam; ne degenera- 15.1
ueris a familia imperiosissima [superbissima]; non die, non
hora citius quam necesse est magistratu abieris, modo ne
excedas finitum tempus. satis est aut diem aut mensem 16.1
censurae adicere? triennium, inquit, et sex menses ultra
quam licet Aemilia lege censuram geram, et solus geram.
hoc quidem iam regno simile est.
an collegam subrogabis, quem ne in demortui quidem 17.1
locum subrogari fas est? paenitet enim, quod antiquissi- 18.1
mum sollemne et solum ab ipso, cui fit, institutum deo ab
nobilissimus antistitibus eius sacri ad seruorum ministerium
religiosus censor deduxisti, gens antiquior originibus urbis 19.1
huius, hospitio deorum immortalium sancta, propter te ac
tuam censuram intra annum ab stirpe exstincta est, nisi
uniuersam rem publicam eo nefario obstrinxeris, quod
ominari etiam reformidat animus. urbs eo lustro capta est, 20.1
quo demortuo collega C. Iulio [censore], L. Papirius Cursor,
ne abiret magistratu, M. Cornelium Maluginensem collegam
subrogauit. et quanto modestior illius cupiditas fuit quam 21.1
tua, Appi? nec solus nec ultra finitum lege tempus L.
Papirius censuram gessit; tamen neminem inuenit qui se
postea auctorem sequeretur; omnes deinceps censores post
mortem collegae se magistratu abdicarunt. te nec quod 22.1
dies exit censurae nec quod collega magistratu abiit nec lex
nec pudor coercet: uirtutem in superbia, in audacia, in
contemptu deorum hominumque ponis.
ego te, Appi Claudi, pro istius magistratus maiestate ac 23.1
uerecundia quem gessisti, non modo manu uiolatum sed ne
uerbo quidem inclementiori a me appellatum uellem; sed 24.1
et haec quae adhuc egi peruicacia tua et superbia coegit
me loqui, et, nisi Aemiliae legi parueris, in uincula duci
iubebo nec, cum ita comparatum a maioribus sit ut comitiis 25.1
censoriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non renun-
tiato altero comitia differantur, ego te, qui solus censor
creari non possis, solum censuram gerere nunc patiar.'
haec taliaque cum dixisset, prendi censorem et in uincula 26.1
duci iussit. approbantibus sex tribunis actionem collegae,
tres appellanti Appio auxilio fuerunt; summaque inuidia
omnium ordinum solus censuram gessit.