in Samnio quoque, quia decesserat inde Fabius, noui 9.43.1.1
motus exorti. Calatia et Sora praesidiaque quae in his
Romana erant expugnata et in captiuorum corpora militum
foede saeuitum. itaque eo P. Cornelius cum exercitu
missus. Marcio noui hostes—iam enim Anagninis Herni- 2.1
cisque aliis bellum iussum erat—decernuntur. primo ita 3.1
omnia opportuna loca hostes inter consulum castra inter-
ceperunt ut peruadere expeditus nuntius non posset et per 4.1
aliquot dies incerti rerum omnium suspensique de statu
alterius uterque consul ageret, Romamque is metus mana-
ret, adeo ut omnes iuniores sacramento adigerentur atque
ad subita rerum duo iusti scriberentur exercitus. ceterum 5.1
Hernicum bellum nequaquam pro praesenti terrore ac
uetusta gentis gloria fuit: nihil usquam dictu dignum ausi, 6.1
trinis castris intra paucos dies exuti, triginta dierum indutias
ita ut ad senatum Romam legatos mitterent pacti sunt
bimestri stipendio frumentoque et singulis in militem tunicis.
ab senatu ad Marcium reiecti, cui senatus consulto per- 7.1
missum de Hernicis erat; isque eam gentem in deditionem
accepit.
et in Samnio alter consul superior uiribus, locis impe-
ditior erat. omnia itinera obsaepserant hostes saltusque 8.1
peruios ceperant ne qua subuehi commeatus possent; neque
eos, cum cottidie signa in aciem consul proferret, elicere ad 9.1
certamen poterat, satisque apparebat neque Samnitem certa-
men praesens nec Romanum dilationem belli laturum.
aduentus Marci, qui Hernicis subactis maturauit collegae 10.1
uenire auxilio, moram certaminis hosti exemit. nam ut 11.1
qui ne alteri quidem exercitui se ad certamen credidissent
pares, coniungi utique passi duos consulares exercitus nihil
crederent superesse spei, aduenientem incomposito agmine
Marcium adgrediuntur. raptim conlatae sarcinae in medium 12.1
et, prout tempus patiebatur, instructa acies. clamor primum
in statiua perlatus, dein conspectus procul puluis tumultum
apud alterum consulem in castris fecit; isque confestim 13.1
arma capere iussis raptimque eductis in aciem militibus
transuersam hostium aciem atque alio certamine occupatam
inuadit, clamitans summum flagitium fore, si alterum exer- 14.1
citum utriusque uictoriae compotem sinerent fieri nec ad se
sui belli uindicarent decus. qua impetum dederat, per- 15.1
rumpit aciemque per mediam in castra hostium tendit et
uacua defensoribus capit atque incendit. quae ubi flagrantia 16.1
Marcianus miles conspexit et hostes respexere, tum passim
fuga coepta Samnitium fieri; sed omnia obtinet caedes nec
in ullam partem tutum perfugium est.
iam triginta milibus hostium caesis signum receptui con- 17.1
sules dederant colligebantque in unum copias inuicem inter
se gratantes, cum repente uisae procul hostium nouae
cohortes, quae in supplementum scriptae fuerant, integra-
uere caedem. in quas nec iussu consulum nec signo 18.1
accepto uictores uadunt, malo tirocinio imbuendum Sam-
nitem clamitantes. indulgent consules legionum ardori, ut 19.1
qui probe scirent nouum militem hostium inter perculsos
fuga ueteranos ne temptando quidem satis certamini fore.
nec eos opinio fefellit: omnes Samnitium copiae, ueteres 20.1
nouaeque, montes proximos fuga capiunt. eo et Romana
erigitur acies, nec quicquam satis tuti loci uictis est et de
iugis, quae ceperant, funduntur; iamque una uoce omnes
pacem petebant. tum trium mensum frumento imperato 21.1
et annuo stipendio ac singulis in militem tunicis ad senatum
pacis oratores missi.
Cornelius in Samnio relictus: Marcius de Hernicis 22.1
triumphans in urbem rediit statuaque equestris in foro
decreta est, quae ante templum Castoris posita est. Herni- 23.1
corum tribus populis, Aletrinati Uerulano Ferentinati, quia
maluerunt quam ciuitatem, suae leges redditae conubiumque
inter ipsos, quod aliquamdiu soli Hernicorum habuerunt,
permissum. Anagninis quique arma Romanis intulerant 24.1
ciuitas sine suffragii latione data: concilia conubiaque
adempta et magistratibus praeter quam sacrorum curatione
interdictum.
eodem anno aedes Salutis a C. Iunio Bubulco censore 25.1
locata est, quam consul bello Samnitium uouerat. ab
eodem collegaque eius M. Ualerio Maximo uiae per agros
publica impensa factae. et cum Carthaginiensibus eodem 26.1
anno foedus tertio renouatum legatisque eorum, qui ad id
uenerant, comiter munera missa.