uocare tribus extemplo populus iubebat apparebatque 10.9.1.1
accipi legem; ille tamen dies intercessione est sublatus.
postero die deterritis tribunis ingenti consensu accepta est.
pontifices creantur suasor legis P. Decius Mus P. Sempro- 2.1
nius Sophus C. Marcius Rutulus M. Liuius Denter; quinque
augures item de plebe, C. Genucius P. Aelius Paetus
M. Minucius Faesus C. Marcius T. Publilius. ita octo
pontificum, nouem augurum numerus factus. 5
eodem anno M. Ualerius consul de prouocatione legem 3.1
tulit diligentius sanctam. tertio ea tum post reges exactos
lata est, semper a familia eadem. causam renouandae 4.1
saepius haud aliam fuisse reor quam quod plus paucorum
opes quam libertas plebis poterat. Porcia tamen lex sola
pro tergo ciuium lata uidetur, quod graui poena, si quis
uerberasset necassetue ciuem Romanum, sanxit; Ualeria 5.1
lex cum eum qui prouocasset uirgis caedi securique necari
uetuisset, si quis aduersus ea fecisset, nihil ultra quam
'improbe factum' adiecit. id, qui tum pudor hominum 6.1
erat, uisum, credo, uinclum satis ualidum legis: nunc uix
serio ita minetur quisquam.
bellum ab eodem consule haudquaquam memorabile 7.1
aduersus rebellantes Aequos, cum praeter animos feroces
nihil ex antiqua fortuna haberent, gestum est. alter consul 8.1
Appuleius in Umbria Nequinum oppidum circumsedit.
locus erat arduus atque in parte una praeceps, ubi nunc
Narnia sita est, nec ui nec munimento capi poterat. itaque 9.1
eam infectam rem M. Fuluius Paetus T. Manlius Torquatus
noui consules acceperunt.
in eum annum cum Q. Fabium consulem non petentem 10.1
omnes dicerent centuriae, ipsum auctorem fuisse Macer
Licinius ac Tubero tradunt differendi sibi consulatus in
bellicosiorem annum: eo anno maiori se usui rei publicae 11.1
fore urbano gesto magistratu; ita nec dissimulantem quid
mallet nec petentem tamen, aedilem curulem cum L. Papirio
Cursore factum. id ne pro certo ponerem uetustior anna- 12.1
lium auctor Piso effecit, qui eo anno aediles curules fuisse
tradit Cn. Domitium Cn. filium Caluinum et Sp. Caruilium
Q. filium Maximum. id credo cognomen errorem in aedi- 13.1
libus fecisse secutamque fabulam mixtam ex aediliciis et
consularibus comitiis, conuenientem errori. et lustrum 14.1
eo anno conditum a P. Sempronio Sopho et P. Sulpicio
Sauerrione censoribus tribusque additae duae, Aniensis ac
Terentina. haec Romae gesta.