postero die consultus a M. Pomponio praetore senatus 23.24.1.1
decreuit dictatori scribendum uti, si e re publica censeret
esse, ad consules subrogandos ueniret cum magistro equitum
et praetore M. Marcello, ut ex iis praesentibus noscere patres 2.1
possent quo statu res publica esset consiliaque ex rebus
caperent. qui acciti erant, omnes uenerunt relictis legatis
qui legionibus praeessent. dictator de se pauca ac modice 3.1
locutus in magistrum equitum Ti. Sempronium Gracchum
magnam partem gloriae uertit comitiaque edixit, quibus L.
Postumius tertium absens, qui tum Galliam prouinciam obti-
nebat, et Ti. Sempronius Gracchus, qui tum magister equi- 5
tum et aedilis curulis erat, consules creantur. praetores inde 4.1
creati M. Ualerius Laeuinus iterum, Ap. Claudius Pulcher,
Q. Fuluius Flaccus, Q. Mucius Scaeuola. dictator creatis 5.1
magistratibus Teanum in hiberna ad exercitum redit relicto
magistro equitum Romae, qui, cum post paucos dies magi-
stratum initurus esset, de exercitibus scribendis comparandis-
que in annum patres consuleret. 5
cum eae res maxime agerentur, noua clades nuntiata 6.1
aliam super aliam cumulante in eum annum fortuna, L. Po-
stumium consulem designatum in Gallia ipsum atque exerci-
tum deletos. silua erat uasta—Litanam Galli uocabant— 7.1
qua exercitum traducturus erat. eius siluae dextra laeuaque
circa uiam Galli arbores ita inciderunt ut immotae starent,
momento leui impulsae occiderent. legiones duas Ro- 8.1
manas habebat Postumius, sociumque ab supero mari tantum
conscripserat ut uiginti quinque milia armatorum in agros
hostium induxerit. Galli oram extremae siluae cum circum- 9.1
sedissent, ubi intrauit agmen saltum, tum extremas arborum
succisarum impellunt; quae alia in aliam, instabilem per se
ac male haerentem, incidentes ancipiti strage arma, uiros,
equos obruerunt, ut uix decem homines effugerent. nam cum 10.1
exanimati plerique essent arborum truncis fragmentisque
ramorum, ceteram multitudinem inopinato malo trepidam
Galli saltum omnem armati circumsedentes interfecerunt
paucis e tanto numero captis, qui pontem fluminis petentes 5
obsesso ante ab hostibus ponte interclusi sunt. ibi Po- 11.1
stumius omni ui ne caperetur dimicans occubuit. spolia
corporis caputque praecisum ducis Boii ouantes templo
quod sanctissimum est apud eos intulere. purgato inde 12.1
capite, ut mos iis est, caluam auro caelauere, idque sacrum
uas iis erat quo sollemnibus libarent poculumque idem
sacerdoti esset ac templi antistitibus. praeda quoque haud 13.1
minor Gallis quam uictoria fuit; nam etsi magna pars ani-
malium strage siluae oppressa erat, tamen ceterae res, quia
nihil dissipatum fuga est, stratae per omnem iacentis agminis
ordinem inuentae sunt. 5