haec in Hispania P. Scipionis ductu auspicioque gesta. 28.38.1.1
ipse L. Lentulo et L. Manlio Acidino propraetoribus
prouincia tradita decem nauibus Romam rediit, et senatu 2.1
extra urbem dato in aede Bellonae quas res in Hispania
gessisset disseruit, quotiens signis conlatis dimicasset, quot
oppida ex hostibus ui cepisset, quas gentes in dicionem
populi Romani redegisset; aduersus quattuor se imperatores, 3.1
quattuor uictores exercitus in Hispaniam isse; neminem
Carthaginiensem in iis terris reliquisse. ob has res gestas 4.1
magis temptata est triumphi spes quam petita pertinaciter,
quia neminem ad eam diem triumphasse qui sine magis-
tratu res gessisset constabat. senatu misso urbem est 5.1
ingressus, argentique prae se in aerarium tulit quattuordecim
milia pondo trecenta quadraginta duo et signati argenti
magnum numerum. comitia inde creandis consulibus 6.1
habuit L. Ueturius Philo, centuriaeque omnes ingenti fauore
P. Cornelium Scipionem consulem dixerunt; collega additur
ei P. Licinius Crassus pontifex maximus. ceterum comitia 7.1
maiore quam ulla per id bellum celebrata frequentia prodi-
tum memoriae est. conuenerant undique non suffragandi 8.1
modo sed etiam spectandi causa P. Scipionis, concurre-
bantque et domum frequentes et in Capitolium ad immo-
lantem eum cum centum bubus uotis in Hispania Ioui
sacrificaret; spondebantque animis, sicut C. Lutatius 9.1
superius bellum Punicum finisset, ita id quod instaret
P. Cornelium finiturum, atque uti Hispania omni Poenos 10.1
expulisset, sic Italia pulsurum esse; Africamque ei perinde
ac debellatum in Italia foret prouinciam destinabant.
praetoria inde comitia habita. creati duo qui tum aediles 11.1
plebis erant, Sp. Lucretius et Cn. Octauius, et ex priuatis
Cn. Seruilius Caepio et L. Aemilius Papus.
quarto decimo anno Punici belli P. Cornelius Scipio et 12.1
P. Licinius Crassus ut consulatum inierunt, nominatae con-
sulibus prouinciae sunt, Sicilia Scipioni extra sortem, conce-
dente collega quia cura sacrorum pontificem maximum in
Italia retinebat, Bruttii Crasso. tum praetoriae prouinciae 13.1
in sortem coniectae. urbana Cn. Seruilio obtigit, Ariminum
—ita Galliam appellabant—Sp. Lucretio, Sicilia L. Aemilio,
Cn. Octauio Sardinia.
senatus in Capitolio habitus. ibi referente P. Scipione 14.1
senatus consultum factum est ut quos ludos inter seditio-
nem militarem in Hispania uouisset, ex ea pecunia quam
ipse in aerarium detulisset faceret.