EX LIBRO CIIII
  Prima pars libri situm Germaniae moresque con- 104.1
tinet. C. Caesar cum adversus Germanos, qui Ario-
visto duce in Galliam transcenderant, exercitum du-
ceret, rogatus ab Aeduis et Sequanis, quorum ager
possidebatur, trepidationem militum propter metum no- 5
vorum hostium ortam adlocutione exercitus inhibuit
et victos proelio Germanos Gallia expulit. M. Cicero
Pompeio inter alios †exerente et T. Annio Milone tr.
pl. ingenti gaudio senatus ac totius Italiae ab exilio
reductus est. Cn. Pompeio per quinquennium annonae 10
cura mandata est. Caesar Ambianos Suessionas Viruo-
manduos Atrebates, Belgarum populos, quorum ingens
multitudo erat, proelio victos in deditionem accepit,
ac deinde contra Nervios, unius ex his civis, cum
magno discrimine pugnavit eamque gentem delevit, 15
quae bellum gessit, donec ex lx armatorum d super-
essent, ex dc senatoribus tres tantum evaderent. lege
lata de redigenda <in> provinciae formam Cypro et pub-
licanda pecunia regia M. Catoni administratio eius
rei mandata est. Ptolemaeus, Aegypti rex, ob iniurias, 20
quas patiebatur a suis, <relicto> regno Romam venit.
C. Caesar Venetos, gentem Oceano iunctam, navali
proelio vicit. praeterea res a legatis eius eadem for-
tuna gestas continet.