Aures purgat fel pecudis cum melle, canini lactis 29.133.1
instillatio sedat dolorem, gravitatem adeps cum absinthio
et oleo vetere, item adeps anserinus. quidam adiciunt
sucum cepae, alii pari modo. utuntur et per se ovis
formicarum, namque et huic animali est medicina, con- 5
statque ursos aegros hoc cibo sanari. anserum omnium- 134.1
que avium adeps praeparatur * * * exemptisque venis
omnibus patina nova fictili operta in sole subdita aqua
ferventi liquatus saccatusque lineis saccis et in fictili novo
repositus loco frigido; minus putrescit addito melle. mu- 5
rium cinis cum melle instillatus aut cum rosaceo decoctus
aurium dolores sedat. si aliquod animal intraverit, prae-
cipuum remedium est murium fel aceto dilutum; si aqua
intraverit, adeps anserinus cum cepae suco. gliris de- 135.1
tracta pelle intestinisque exemptis discoquitur melle in
vase novo. medici malunt e nardo decoqui usque ad
tertias atque ita adservari, dein, cum opus sit, strigili
tepefacta infundere. constat deplorata aurium vitia eo 5
remedio sanari aut si terreni vermes cum adipe anseris
decocti infundantur; item ex arboribus rubri cum oleo
triti exulceratis et ruptis auribus praeclare medentur.
lacert<ae> inveterat<ae>, in os pendentium addito sale, con- 136.1
tusas et ab ictu miseras aures sanant, efficacissime autem
ferrugineas maculas habentes, lineis etiam per caudam
distinctae. milipeda, ab aliis centipeda aut multipeda
dicta, animal est e vermibus terrae, pilosum, multis pedi- 5
bus arcuatim repens tactuque contrahens se; oniscon
Graeci vocant, alii iulon. efficacem narrant ad aurium
dolores in cortice Punici mali decoctum et porri suco.
addunt et rosaceum et in alteram aurem infundunt. illam
autem, quae non arcuatur, sepa Graeci vocant, alii scolo- 10
pendram, minorem perniciosamque. cocleae, quae sunt 137.1
in usu cibi, cum murra aut turis polline adpositae, item
minutae, latae fracturis aurium inlinuntur cum melle.
senectus serpentium fervente testa usta instillatur rosaceo
admixta, contra omnia quidem vitia efficax, sed contra 5
graveolentiam praecipue ac, si purulenta sint, ex aceto,
melius cum felle caprino vel bubulo aut testudinis ma-
rinae—vetustior anno eadem membrana non prodest,
nec imbre perfusa, ut aliqui putant—, aranei sanies 138.1
cum rosaceo aut per se in lana vel cum croco, gryllus
cum sua terra effossus et inlitus. magnam auctoritatem
huic animali perhibet Nigidius, maiorem Magi, quoniam
retro ambulet terramque terebret, stridat noctibus. ve- 5
nantur eum formica circumligata capillo in cavernam eius
coniecta, efflato prius pulvere, ne sese condat; ita formi-
cae conplexu extrahitur. ventris gallinaceorum membrana, 139.1
quae abici solet, inveterata et in vino trita auribus puru-
lentis calida infunditur, gallinarum adeps. e<s>t quaedam
pinguitudo blattae, si caput avellatur; hanc tritam una
cum rosaceo auribus mire prodesse dicunt, sed lanam, 5
qua incluserint, post paulum extrahendam; celerrime enim
id pingue transire in animal fierique vermiculum. alii
binas ternasve in oleo decoctas efficacissime auribus me-
deri scribunt et tritas in linteolo inponi contusis. hoc 140.1
quoque animal inter pudenda est, sed propter admira-
tionem naturae priscorumque curae totum in hoc loco
explicandum. plura earum genera fecerunt: molles, quas
in oleo decoctas verrucis efficaciter inlini experti sunt. 5
alterum genus mylo<e>con appellavere circa molas fere 141.1
nascens; his capite detracto adtritas lepras sanasse Mu-
sa<e>um pycten in exemplis reliquerunt. tertium genus et
odoris taedio invisum, exacuta clune; cum pisselaeo sa-
nare ulcera alias insanabilia, strumas, panos diebus XXI 5
inpositas, percussa, contusa et cacoëthe, scabiem furuncu-
losque detractis pedibus et pinnis. nos haec etiam audita 142.1
fastidimus; at, Hercules, Diodorus et in morbo regio et
orthopnoicis se <de>disse tradit cum resina et melle. tan-
tum potestatis habet ars ea pro medicamento dandi quid-
quid velit. humanissimi eorum cinerem crematarum ser- 5
vandum ad hos usus in cornea pyxide censuere aut tritas
clysteribus infundendas orthopnoicis aut rheumaticis. in-
fixa utique corpori inlitas extrahere constat. mel utilis- 143.1
simum auribus quoque est, in quo apes inmortuae sint.
parotidas comprimit columbinum stercus vel per se vel
cum farina hordeacea aut avenacea, noctuae cerebrum
vel iocur cum oleo infusum auriculae [a parotide], multi- 5
peda cum resinae parte tertia inlita, grylli sive inliti
sive adalligati.
  Ad reliqua morborum genera medicinam ex isdem ani-
malibus aut eiusdem generis sequenti dicemus volumine.