Nam Cleanthes ut dicebas quattuor modis informa- 3.16.1
tas in animis hominum putat deorum esse notiones.
unus is modus est de quo satis dixi, qui est susceptus
ex praesensione rerum futurarum; alter ex perturba-
tionibus tempestatum et reliquis motibus; tertius ex 5
commoditate rerum quas percipimus et copia; quartus
ex astrorum ordine caelique constantia. De praesen-
sione diximus. De perturbationibus caelestibus et ma-
ritimis et terrenis non possumus dicere cum ea fiant
non esse multos qui illa metuant et a dis inmortalibus 10
fieri existument; sed non id quaeritur, sintne aliqui 17.1
qui deos esse putent: di utrum sint necne sint quae-
ritur. Nam reliquae causae quas Cleanthes adfert,
quarum una est de commodorum quae capimus copia,
altera de temporum ordine caelique constantia, tum 5
tractabuntur a nobis, cum disputabimus de providentia
deorum, de qua plurima a te Balbe dicta sunt; eodem- 18.1
que illa etiam differemus, quod Chrysippum dicere
aiebas, quoniam esset aliquid in rerum natura quod
ab homine effici non posset, esse aliquid homine me-
lius, quaeque in domo pulchra cum pulchritudine mun- 5
di comparabas, et cum totius mundi convenientiam
consensumque adferebas; Zenonisque brevis et acutu-
las conclusiones in eam partem sermonis quam modo
dixi differemus; eodemque tempore illa omnia quae
a te physice dicta sunt de vi ignea deque eo calore 10
ex quo omnia generari dicebas loco suo quaerentur;
omniaque quae a te nudius tertius dicta sunt, cum
docere velles deos esse, quare et mundus universus et
sol et luna et stellae sensum ac mentem haberent, in
idem tempus reservabo. A te autem idem illud etiam 19.1
atque etiam quaeram, quibus rationibus tibi persua-
deas deos esse.'