Tum Balbus: 'Equidem attulisse rationes mihi vi- 3.19.4
deor, sed eas tu ita refellis, ut, cum me interrogaturus 5
esse videare et ego me ad respondendum compararim,
repente avertas orationem nec des respondendi locum.
itaque maximae res tacitae praeterierunt, de divina-
tione de fato, quibus de quaestionibus tu quidem stric-
tim nostri autem multa solent dicere, sed ab hac ea 10
quaestione quae nunc in manibus est separantur; quare
si videtur noli agere confuse, ut hoc explicemus, hac
disputatione quod quaeritur.'
  'Optime' inquit Cotta. 'Itaque quoniam quattuor in 20.1
partes totam quaestionem divisisti de primaque dixi-
mus, consideremus secundam; quae mihi talis videtur
fuisse, ut, cum ostendere velles quales di essent, osten-
deres nullos esse. A consuetudine oculorum animum 5
abducere difficillimum dicebas, sed, cum deo nihil
praestantius esset, non dubitabas quin mundus esset
deus, quo nihil in rerum natura melius esset: modo
possemus eum animantem cogitare vel potius ut ce-
tera oculis sic animo hoc cernere. Sed cum mundo 21.1
negas quicquam esse melius, quid dicis melius? si pul-
chrius, adsentior; si aptius ad utilitates nostras, id
quoque adsentior; sin autem id dicis, nihil esse mundo
sapientius, nullo modo prorsus adsentior, non quod 5
difficile sit mentem ab oculis sevocare, sed quo magis
sevoco eo minus id quod tu vis possum mente com-
prendere. "Nihil est mundo melius in rerum natura."
Ne in terris quidem urbe nostra; num igitur idcirco in
urbe esse rationem cogitationem mentem putas, aut, 10
quoniam non sit, num idcirco existimas formicam ante-
ponendam esse huic pulcherrumae urbi, quod in urbe
sensus sit nullus, in formica non modo sensus sed
etiam mens ratio memoria? videre oportet Balbe quid
tibi concedatur, non te ipsum quod velis sumere. Istum 22.1
enim locum totum illa vetus Zenonis brevis et ut tibi
videbatur acuta conclusio dilatavit * . Zeno enim ita
concludit: "Quod ratione utitur id melius est quam id
quod ratione non utitur; nihil autem mundo melius; 5
ratione igitur mundus utitur". Hoc si placet, iam effi- 23.1
cies ut mundus optime librum legere videatur; Zeno-
nis enim vestigiis hoc modo rationem poteris conclu-
dere: "quod litteratum est id est melius quam quod non
est litteratum; nihil autem mundo melius; litteratus 5
igitur est mundus"—isto modo etiam disertus et qui-
dem mathematicus musicus, omni denique doctrina
eruditus, postremo philosophus. Saepe dixisti nihil fieri
sine deo, nec ullam vim esse naturae ut sui dissimilia
posset effingere: concedam non modo animantem et 10
sapientem esse mundum sed fidicinem etiam et tubi-
cinem, quoniam earum quoque artium homines ex eo
procreantur? Nihil igitur adfert pater iste Stoicorum
quare mundum ratione uti putemus, ne cur animantem
quidem esse. non est igitur mundus deus; et tamen 15
nihil est eo melius: nihil est enim eo pulchrius nihil
salutarius nobis, nihil ornatius aspectu motuque con-
stantius.