Sequitur quaestio an utilis rhetorice. Nam quidam 2.16.1.1
uehementer in eam inuehi solent, et, quod sit indignissimum,
in accusationem orationis utuntur orandi uiribus: eloquen- 2.1
tiam esse quae poenis eripiat scelestos, cuius fraude damnen-
tur interim boni, consilia ducantur in peius, nec seditiones
modo turbaeque populares sed bella etiam inexpiabilia ex-
citentur, cuius denique tum maximus sit usus cum pro falsis 5
contra ueritatem ualet. Nam et Socrati obiciunt comici 3.1
docere eum quo modo peiorem causam meliorem faciat, et
contra Tisian et Gorgian similia dicit polliceri Plato. Et his 4.1
adiciunt exempla Graecorum Romanorumque, et enumerant
qui perniciosa non singulis tantum sed rebus etiam publicis
usi eloquentia turbauerint ciuitatium status uel euerterint,
eoque et Lacedaemoniorum ciuitate expulsam et Athenis 5
quoque, ubi actor mouere adfectus uetabatur, uelut recisam
orandi potestatem. Quo quidem modo nec duces erunt utiles 5.1
nec magistratus nec medicina nec denique ipsa sapientia:
nam et dux Flaminius et Gracchi Saturnini Glauciae magi-
stratus, et in medicis uenena, et in iis qui philosophorum
nomine male utuntur grauissima nonnumquam flagitia de- 5
prehensa sunt. Cibos aspernemur: attulerunt saepe ualetu- 6.1
dinis causas; numquam tecta subeamus: super habitantes
aliquando procumbunt; non fabricetur militi gladius: potest
uti eodem ferro latro. Quis nescit ignes aquas, sine quibus
nulla sit uita, et, ne terrenis inmorer, solem lunamque prae- 5
cipua siderum aliquando et nocere?
  Num igitur negabitur deformem Pyrrhi pacem Caecus 7.1
ille Appius dicendi uiribus diremisse? Aut non diuina M.
Tulli eloquentia et contra leges agrarias popularis fuit et
Catilinae fregit audaciam et supplicationes, qui maximus
honor uictoribus bello ducibus datur, in toga meruit? Non 8.1
perterritos militum animos frequenter a metu reuocat oratio
et tot pugnandi pericula ineuntibus laudem uita potiorem
esse persuadet? Neque uero me Lacedaemonii atque Athe-
nienses magis mouerint quam populus Romanus, apud quem 5
summa semper oratoribus dignitas fuit. Equidem nec urbium 9.1
conditores reor aliter effecturos fuisse ut uaga illa multitudo
coiret in populos nisi docta uoce commota, nec legum
repertores sine summa ui orandi consecutos ut se ipsi homines
ad seruitutem iuris adstringerent. Quin ipsa uitae praecepta, 10.1
etiam si natura sunt honesta, plus tamen ad formandas
mentes ualent quotiens pulchritudinem rerum claritas ora-
tionis inluminat. Quare, etiam si in utramque partem ualent
arma facundiae, non est tamen aecum id haberi malum quo 5
bene uti licet.
  Verum haec apud eos forsitan quaerantur qui summam 11.1
rhetorices ad persuadendi uim rettulerunt. Si uero est bene
dicendi scientia, quem nos finem sequimur, ut sit orator in
primis uir bonus, utilem certe esse eam confitendum est. Et 12.1
hercule deus ille princeps, parens rerum fabricatorque mundi,
nullo magis hominem separauit a ceteris, quae quidem
mortalia essent, animalibus quam dicendi facultate. Nam 13.1
corpora quidem magnitudine uiribus firmitate patientia
uelocitate praestantiora in illis mutis uidemus, eadem minus
egere adquisitae extrinsecus opis; nam et ingredi citius et
pasci et tranare aquas citra docentem natura ipsa sciunt, et 14.1
pleraque contra frigus ex suo corpore uestiuntur et arma iis
ingenita quaedam et ex obuio fere uictus, circa quae omnia
multus hominibus labor est. Rationem igitur nobis prae-
cipuam dedit eiusque nos socios esse cum dis inmortalibus 5
uoluit. Sed ipsa ratio neque tam nos iuuaret neque tam esset 15.1
in nobis manifesta nisi quae concepissemus mente promere
etiam loquendo possemus: quod magis deesse ceteris ani-
malibus quam intellectum et cogitationem quandam uide-
mus. Nam et mollire cubilia et nidos texere et educare fetus 16.1
et excludere, quin etiam reponere in hiemem alimenta, opera
quaedam nobis inimitabilia, qualia sunt cerarum ac mellis,
efficere nonnullius fortasse rationis est; sed, quia carent
sermone quae id faciunt, muta atque inrationalia uocantur. 5
Denique homines quibus negata uox est quantulum adiuuat 17.1
animus ille caelestis? Quare si nihil a dis oratione melius
accepimus, quid tam dignum cultu ac labore ducamus aut
in quo malimus praestare hominibus quam quo ipsi homines
ceteris animalibus praestant: eo quidem magis quod nulla in 18.1
parte plenius labor gratiam refert? Id adeo manifestum erit
si cogitauerimus unde et quo usque iam prouecta sit orandi
facultas: et adhuc augeri potest. Nam ut omittam defendere 19.1
amicos, regere consiliis senatum, populum exercitum in quae
uelit ducere, quam sit utile conueniatque bono uiro: nonne
pulchrum uel hoc ipsum est, ex communi intellectu uerbisque
quibus utuntur omnes tantum adsequi laudis et gloriae ut 5
non loqui et orare, sed, quod Pericli contigit, fulgere ac
tonare uidearis?