Nunc, quoniam diximus quae sit loquendi regula, 1.7.1.1
dicendum quae scribentibus custodienda, quod Graeci ortho-
graphian uocant, nos recte scribendi scientiam nominemus.
Cuius ars non in hoc posita est, ut nouerimus quibus quaeque
syllaba litteris constet (nam id quidem infra grammatici 5
officium est), sed totam, ut mea fert opinio, subtilitatem in
dubiis habet: ut longis syllabis omnibus adponere apicem 2.1
ineptissimum est, quia plurimae natura ipsa uerbi quod
scribitur patent, sed interim necessarium, cum eadem littera
alium atque alium intellectum, prout correpta uel producta
est, facit: ut 'malus' arborem significet an hominem non 3.1
bonum apice distinguitur, 'palus' aliud priore syllaba longa,
aliud sequenti significat, et cum eadem littera nominatiuo
casu breuis, ablatiuo longa est, utrum sequamur plerumque
hac nota monendi sumus. Similiter putauerunt illa quoque 4.1
seruanda discrimina, ut 'ex' praepositionem si uerbum
sequeretur 'specto', adiecta secundae syllabae s littera, si
'pecto', remota scriberemus. Illa quoque seruata est a multis 5.1
differentia, ut 'ad', cum esset praepositio, d litteram, cum
autem coniunctio, t acciperet, itemque 'cum', si tempus
significaret, per quom, si comitem, per c ac duas sequentis
scriberetur. Frigidiora his alia, ut 'quidquid' c quartam 6.1
haberet ne interrogare bis uideremur, et 'quotidie' non
'cotidie', ut sit quot diebus: uerum haec iam etiam inter
ipsas ineptias euanuerunt.
  Quaeri solet, in scribendo praepositiones sonum quem 7.1
iunctae efficiunt an quem separatae obseruare conueniat,
ut cum dico 'optinuit' (secundam enim b litteram ratio
poscit, aures magis audiunt p) et 'immunis' (illud enim quod 8.1
ueritas exigit, sequentis syllabae sono uictum, m gemina
commutatur.) Est et in diuidendis uerbis obseruatio, mediam 9.1
litteram consonantem priori an sequenti syllabae adiungas.
'Haruspex' enim, quia pars eius posterior a spectando est, s
litteram tertiae dabit, 'abstemius', quia ex abstinentia
temeti composita uox est, primae relinquet. Nam k quidem 10.1
in nullis uerbis utendum puto nisi quae significat etiam ut
sola ponatur. Hoc eo non omisi quod quidam eam quotiens
a sequatur necessariam credunt, cum sit c littera, quae ad
omnis uocalis uim suam perferat. 5
  Verum orthographia quoque consuetudini seruit ideoque 11.1
saepe mutata est. Nam illa uetustissima transeo tempora,
quibus et pauciores litterae nec similes his nostris earum
formae fuerunt et uis quoque diuersa, sicut apud Graecos
o litterae, quae interim longa ac breuis, ut apud nos, interim 5
pro syllaba quam nomine suo exprimit posita est: ut a 12.1
Latinis ueteribus d plurimis in uerbis ultimam adiectam,
quod manifestum est etiam ex columna rostrata, quae est
Duilio in foro posita, interim g quoque, ut in puluinari Solis,
qui colitur iuxta aedem Quirini, 'uesperug', quod 'uesperu- 5
ginem' accipimus. De mutatione etiam litterarum, de qua 13.1
supra dixi, nihil repetere hic necesse est: fortasse enim sicut
scribebant, etiam loquebantur. Semiuocalis geminare diu 14.1
non fuit usitatissimi moris, atque e contrario usque ad
Accium et ultra porrectas syllabas geminis, ut dixi, uocali-
bus scripserunt. Diutius durauit ut e et i iungendis eadem 15.1
ratione qua Graeci ει uterentur: ea casibus numerisque dis-
creta est, ut Lucilius praecipit:
    'iam "puerei uenere": e postremum facito atque i,
    ut pueri plures fiant' 5
ac deinceps idem:
    'mendaci furique addes e, cum dare furi
    iusseris.'
Quod quidem cum superuacuum est quia i tam longae quam 16.1
breuis naturam habet, tum incommodum aliquando; nam
in iis quae proximam ab ultima litteram e habebunt
et i longa terminabuntur, illam rationem sequentes utemur
e gemina, qualia sunt haec 'aurei' 'argentei' et his similia: 5
idque iis praecipue qui ad lectionem instituentur etiam im- 17.1
pedimento erit, sicut in Graecis accidit adiectione i litterae,
quam non solum datiuis casibus in parte ultima adscribunt,
sed quibusdam etiam interponunt, ut in ΛΗΙΣΤΗΙ, quia
etymologia ex diuisione in tris syllabas facta desideret eam 5
litteram. Ae syllabam, cuius secundam nunc e litteram poni- 18.1
mus, uarie per a et i efferebant, quidam semper ut Graeci,
quidam singulariter tantum, cum in datiuum uel genetiuum
casum incidissent, unde 'pictai uestis' et 'aquai' Vergilius
amantissimus uetustatis carminibus inseruit. In isdem 19.1
plurali numero e utebantur: 'hi Sullae, Galbae'. Est in hac
quoque parte Lucili praeceptum, quod quia pluribus explica-
tur uersibus, si quis parum credet apud ipsum in nono re-
quirat. Quid quod Ciceronis temporibus paulumque infra, 20.1
fere quotiens s littera media uocalium longarum uel subiecta
longis esset, geminabatur, ut 'caussae' 'cassus' 'diuissiones'?
Quo modo et ipsum et Vergilium quoque scripsisse manus
eorum docent. Atqui paulum superiores etiam illud quod nos 21.1
gemina dicimus 'iussi' una dixerunt. Iam 'optimus' 'maxi-
mus' ut mediam i litteram, quae ueteribus u fuerat, acci-
perent C. primum Caesaris inscriptione traditur factum.
'Here' nunc e littera terminamus: at ueterum comicorum 22.1
adhuc libris inuenio 'heri ad me uenit': quod idem in epistulis
Augusti, quas sua manu scripsit aut emendauit, deprendi-
tur. Quid? non Cato Censorius 'dicam' et 'faciam' 'dicae' 23.1
et 'faciae' scripsit, eundemque in ceteris quae similiter
cadunt modum tenuit? Quod et ex ueteribus eius libris
manifestum est et a Messala in libro de s littera positum.
'Sibe' et 'quase' scriptum in multorum libris est, sed an hoc 24.1
uoluerint auctores nescio: T. Liuium ita his usum ex Pediano
comperi, qui et ipse eum sequebatur. Haec nos i littera fini-
mus. Quid dicam 'uortices' et 'uorsus' ceteraque ad eundem 25.1
modum, quae primus Scipio Africanus in e litteram secun-
dam uertisse dicitur? Nostri praeceptores 'seruum' 'ceruum'- 26.1
que u et o litteris scripserunt, quia subiecta sibi uocalis in
unum sonum coalescere et confundi nequiret; nunc u gemina
scribuntur ea ratione quam reddidi: neutro sane modo uox
quam sentimus efficitur, nec inutiliter Claudius Aeolicam 5
illam ad hos usus litteram adiecerat. Illud nunc melius, quod 27.1
'cui' tribus quas praeposui litteris enotamus, in quo pueris
nobis ad pinguem sane sonum qu et oi utebantur, tantum
ut ab illo 'qui' distingueretur.
  Quid quae scribuntur aliter quam enuntiantur? Nam et 28.1
'Gaius' C littera significatur, quae inuersa mulierem de-
clarat, quia tam Gaias esse uocitatas quam Gaios etiam ex
nuptialibus sacris apparet: nec 'Gnaeus' eam litteram in 29.1
praenominis nota accipit qua sonat, et 'columnam' et 'con-
sules' exempta n littera legimus, et 'Subura', cum tribus
litteris notatur, C tertiam ostendit. Multa sunt generis huius,
sed haec quoque uereor ne modum tam paruae quaestionis 5
excesserint.
  Iudicium autem suum grammaticus interponat his omni- 30.1
bus: nam hoc ualere plurimum debet. Ego, nisi quod consue-
tudo optinuerit, sic scribendum quidque iudico quomodo
sonat. Hic enim est usus litterarum, ut custodiant uoces et 31.1
uelut depositum reddant legentibus. Itaque id exprimere
debent quod dicturi sumus. Hae fere sunt emendate loquen- 32.1
di scribendique partes: duas reliquas significanter ornateque
dicendi non equidem grammaticis aufero, sed, cum mihi
officia rhetoris supersint, maiori operi reseruo.
  Redit autem illa cogitatio, quosdam fore qui haec quae 33.1
diximus parua nimium et impedimenta quoque maius ali-
quid agentibus putent: nec ipse ad extremam usque anxieta-
tem et ineptas cauillationes descendendum atque his ingenia
concidi et comminui credo. Sed nihil ex grammatice nocuerit 34.1
nisi quod superuacuum est. An ideo minor est M. Tullius
orator quod idem artis huius diligentissimus fuit et in filio,
ut epistulis apparet, recte loquendi asper quoque exactor?
Aut uim C. Caesaris fregerunt editi de analogia libri? Aut 35.1
ideo minus Messala nitidus quia quosdam totos libellos non
uerbis modo singulis sed etiam litteris dedit? Non obstant
hae disciplinae per illas euntibus, sed circa illas haerentibus.