Superest lectio: in qua puer ut sciat ubi suspendere 1.8.1.1
spiritum debeat, quo loco uersum distinguere, ubi cludatur
sensus, unde incipiat, quando attollenda uel summittenda
sit uox, quid quoque flexu, quid lentius celerius concitatius
lenius dicendum, demonstrari nisi in opere ipso non potest. 5
Vnum est igitur quod in hac parte praecipiam, ut omnia ista 2.1
facere possit: intellegat. Sit autem in primis lectio uirilis et
cum sanctitate quadam grauis, et non quidem prorsae simi-
lis, quia et carmen est et se poetae canere testantur, non
tamen in canticum dissoluta nec plasmate, ut nunc a pleris- 5
que fit, effeminata: de quo genere optime C. Caesarem prae-
textatum adhuc accepimus dixisse: 'si cantas, male cantas:
si legis, cantas'. Nec prosopopoeias, ut quibusdam placet, 3.1
ad comicum morem pronuntiari uelim, esse tamen flexum
quendam quo distinguantur ab iis in quibus poeta persona
sua utetur. Cetera admonitione magna egent, in primis ut 4.1
tenerae mentes tracturaeque altius quidquid rudibus et
omnium ignaris insederit non modo quae diserta sed uel
magis quae honesta sunt discant. Ideoque optime institutum 5.1
est ut ab Homero atque Vergilio lectio inciperet, quamquam
ad intellegendas eorum uirtutes firmiore iudicio opus est:
sed huic rei superest tempus, neque enim semel legentur.
Interim et sublimitate heroi carminis animus adsurgat et ex 5
magnitudine rerum spiritum ducat et optimis inbuatur.
Vtiles tragoediae: alunt et lyrici, si tamen in iis non auctores 6.1
modo sed etiam partes operis elegeris: nam et Graeci licenter
multa et Horatium nolim in quibusdam interpretari. Elegia
uero, utique qua amat, et hendecasyllabi, qui sunt commata
sotadeorum (nam de sotadeis ne praecipiendum quidem est), 5
amoueantur si fieri potest, si minus, certe ad firmius aetatis
robur reseruentur. Comoediae, quae plurimum conferre ad 7.1
eloquentiam potest, cum per omnis et personas et adfectus
eat, quem usum in pueris putem paulo post suo loco dicam:
nam cum mores in tuto fuerint, inter praecipua legenda erit.
De Menandro loquor, nec tamen excluserim alios: nam Latini 8.1
quoque auctores adferent utilitatis aliquid; sed pueris quae
maxime ingenium alant atque animum augeant praelegenda:
ceteris, quae ad eruditionem modo pertinent, longa aetas
spatium dabit. Multum autem ueteres etiam Latini 5
conferunt, quamquam plerique plus ingenio quam arte
ualuerunt, in primis copiam uerborum: quorum in tragoediis
grauitas, in comoediis elegantia et quidam uelut atticismos
inueniri potest. Oeconomia quoque in iis diligentior quam in 9.1
plerisque nouorum erit, qui omnium operum solam uirtutem
sententias putauerunt. Sanctitas certe et, ut sic dicam, uirili-
tas ab iis petenda est, quando nos in omnia deliciarum uitia
dicendi quoque ratione defluximus. Denique credamus sum- 10.1
mis oratoribus, qui ueterum poemata uel ad fidem causarum
uel ad ornamentum eloquentiae adsumunt. Nam prae- 11.1
cipue quidem apud Ciceronem, frequenter tamen apud Asi-
nium etiam et ceteros qui sunt proximi, uidemus Enni Acci
Pacuui Lucili Terenti Caecili et aliorum inseri uersus, summa
non eruditionis modo gratia sed etiam iucunditatis, cum 5
poeticis uoluptatibus aures a forensi asperitate respirant.
Quibus accedit non mediocris utilitas, cum sententiis eorum 12.1
uelut quibusdam testimoniis quae proposuere confirment.
Verum priora illa ad pueros magis, haec sequentia ad robu-
stiores pertinebunt, cum grammatices amor et usus lectionis
non scholarum temporibus sed uitae spatio terminentur. 5
  In praelegendo grammaticus et illa quidem minora prae- 13.1
stare debebit, ut partes orationis reddi sibi soluto uersu
desideret et pedum proprietates, quae adeo debent esse
notae in carminibus ut etiam in oratoria compositione desi-
derentur. Deprendat quae barbara, quae inpropria, quae 14.1
contra legem loquendi sint posita, non ut ex his utique
improbentur poetae (quibus, quia plerumque seruire metro
coguntur, adeo ignoscitur ut uitia ipsa aliis in carmine appel-
lationibus nominentur: metaplasmus enim et schematismus 5
et schemata, ut dixi, uocamus et laudem uirtutis necessitati
damus), sed ut commoneat artificialium et memoriam agitet.
Id quoque inter prima rudimenta non inutile demonstrare, 15.1
quot quaeque uerba modis intellegenda sint. Circa glosse-
mata etiam, id est uoces minus usitatas, non ultima eius
professionis diligentia est. Enimuero iam maiore cura doceat 16.1
tropos omnes, quibus praecipue non poema modo sed etiam
oratio ornatur, schemata utraque, id est figuras, quaeque
lexeos quaeque dianoeas uocantur: quorum ego sicut tro-
porum tractatum in eum locum differo quo mihi de ornatu 5
orationis dicendum erit. Praecipue uero illa infigat animis, 17.1
quae in oeconomia uirtus, quae in decore rerum, quid per-
sonae cuique conuenerit, quid in sensibus laudandum, quid
in uerbis, ubi copia probabilis, ubi modus.
  His accedet enarratio historiarum, diligens quidem illa, 18.1
non tamen usque ad superuacuum laborem occupata: nam
receptas aut certe claris auctoribus memoratas exposuisse
satis est. Persequi quidem quid quis umquam uel contemp-
tissimorum hominum dixerit aut nimiae miseriae aut inanis 5
iactantiae est, et detinet atque obruit ingenia melius aliis
uacatura. Nam qui omnis etiam indignas lectione scidas 19.1
excutit, anilibus quoque fabulis accommodare operam
potest: atqui pleni sunt eius modi impedimentis grammati-
corum commentarii, uix ipsis qui composuerunt satis noti.
Nam Didymo, quo nemo plura scripsit, accidisse compertum 20.1
est ut, cum historiae cuidam tamquam uanae repugnaret,
ipsius proferretur liber qui eam continebat. Quod euenit 21.1
praecipue in fabulosis usque ad deridicula quaedam, quae-
dam etiam pudenda, unde improbissimo cuique pleraque
fingendi licentia est, adeo ut de libris totis et auctoribus, ut
succurrit, mentiantur tuto, quia inueniri qui numquam fuere 5
non possunt: nam in notioribus frequentissime deprendun-
tur a curiosis. Ex quo mihi inter uirtutes grammatici habe-
bitur aliqua nescire.