Verborum uero figurae et mutatae sunt semper et 9.3.1.1
utcumque ualuit consuetudo mutantur. Itaque, si anticum
sermonem nostro comparemus, paene iam quidquid loqui-
mur figura est, ut 'hac re inuidere', non, ut omnes ueteres et
Cicero praecipue, 'hanc rem', et 'incumbere illi', non 'in 5
illum', et 'plenum uino', non 'uini', et 'huic', non 'hunc
adulari' iam dicitur et mille alia, utinamque non peiora
uincant. Verum schemata lexeos duorum sunt generum: 2.1
alterum loquendi rationem nouat, alterum maxime conlo-
catione exquisitum est. Quorum tametsi utrumque conuenit
orationi, tamen possis illud grammaticum, hoc rhetoricum
magis dicere. 5
  Prius fit isdem generibus quibus uitia: esset enim omne
eiusmodi schema uitium si non peteretur sed accideret.
Verum auctoritate uetustate consuetudine plerumque de- 3.1
fenditur, saepe etiam ratione quadam. Ideoque, cum sit a
simplici rectoque loquendi genere deflexa, uirtus est si habet
probabile aliquid quod sequatur. Vna tamen in re maxime
utilis, ut et cotidiani ac semper eodem modo formati sermo- 5
nis fastidium leuet et nos a uulgari dicendi genere defendat.
Quod si quis parce et cum res poscet utetur, uelut adsperso 4.1
quodam condimento iucundior erit: at qui nimium adfecta-
uerit, ipsam illam gratiam uarietatis amittet. Quamquam
sunt quaedam figurae ita receptae ut paene iam hoc ipsum
nomen effugerint: quae etiam si fuerint crebriores, consuetas 5
aures minus ferient. Nam secretae et extra uulgarem usum 5.1
positae ideoque magis notabiles ut nouitate aurem excitant,
ita copia satiant, et se non obuias fuisse dicenti, sed con-
quisitas et ex omnibus latebris extractas congestasque
declarant. 5
  Fiunt ergo et circa genus figurae in nominibus, nam et 6.1
'oculis capti talpae' et 'timidi dammae' dicuntur a Vergilio,
sed subest ratio, quia sexus uterque altero significatur,
tamque mares esse talpas dammasque quam feminas cert-
um est: et in uerbis, ut 'fabricatus est gladium' et 'inimicum 5
poenitus es'. Quod minus mirum est quia in natura uerborum 7.1
est et quae facimus patiendi modo saepe dicere, ut 'arbitror',
'suspicor', et contra faciendi quae patimur, ut 'uapulo':
ideoque frequens permutatio est et pleraque utroque modo
efferuntur: luxuriatur luxuriat, fluctuatur fluctuat, adsen- 5
tior adsentio. Est figura et in numero, uel cum singulari 8.1
pluralis subiungitur: 'gladio pugnacissima gens Romani'
(gens enim ex multis), uel ex diuerso:
    'qui non risere parentes,
    nec deus hunc mensa dea nec dignata cubili est': 5
ex illis enim 'qui non risere' hic quem non dignata * in 9.1
satura:
    'et nostrum istud uiuere triste | aspexi,'
cum infinito uerbo sit usus pro appellatione: nostram enim
uitam uult intellegi. Vtimur et uerbo pro participio: 5
    'magnum dat ferre talentum,'
tamquam 'ferendum', et participio pro uerbo: 'uolo datum.'
  Interim etiam dubitari potest cui uitio simile sit schema, 10.1
ut in hoc:
    'uirtus est uitium fugere':
aut enim partis orationis mutat ex illo 'uirtus est fuga
uitiorum', aut casus ex illo 'uirtutis est uitium fugere', multo 5
tamen hoc utroque excitatius. Iunguntur interim schemata:
'Sthenelus sciens pugnae': est enim 'scitus pugnandi'. Trans- 11.1
feruntur et tempora: 'Timarchides negat esse ei periculum
a securi' (praesens enim pro praeterito positum est) et status:
'hoc Ithacus uelit': et, ne morer, per omnia genera per quae
fit soloecismus. 5
  Haec quoque est quam ἑτεροίωσιν uocant, cui non dissi- 12.1
milis ἐξαλλαγή dicitur, ut apud Sallustium 'neque ea res fal-
sum me habuit' et 'duci probare'. Ex quibus fere praeter
nouitatem breuitas etiam peti solet. Vnde eo usque proces-
sum est ut 'non paeniturum' pro non acturo paenitentiam et 5
'uisuros' ad uidendum missos idem auctor dixerit. Quae ille 13.1
quidem fecerit schemata: an idem uocari possint uidendum,
quia recepta sunt. Nam <in> receptis etiam uulgo auctore
contenti sumus, ut iam eualuit 'rebus agentibus', quod
Pollio in Labieno damnat, et 'contumeliam fecit', quod a 5
Cicerone reprehendi notum est: 'adfici' enim 'contumelia'
dicebant. Alia commendatio uetustatis, cuius amator unice 14.1
Vergilius fuit:
    'uel cum se pauidum contra mea iurgia iactat';
    'progeniem sed enim Troiano a sanguine duci
    audierat'. 5
Quorum similia apud ueteres tragicos comicosque sunt pluri-
ma. Illud et in consuetudine remansit 'enimuero'. His am- 15.1
plius apud eundem:
    'nam quis te, iuuenum confidentissime',
quo sermonis initium fit; et
    'tam magis illa tremens et tristibus effera flammis, 5
    quam magis effuso crudescunt sanguine pugnae.'
Quod est uersum ex illo:
    'quam magis aerumna urget, tam magis ad male-
    faciendum uiget.'
Pleni talibus antiqui sunt. Initio Eunuchi Terentius 16.1
    'quid igitur faciam?'
inquit. †Alius:†
    'ain tandem leno?'
Catullus in epithalamio: 5
    'dum innupta manet, dum cara suis est',
cum prius 'dum' significet 'quoad', sequens 'usque eo'. Ex 17.1
Graeco uero tralata uel Sallusti plurima, quale est: [uulgus]
'amat fieri', uel Horati, nam id maxime probat:
    'nec ciceris nec longae inuidit auenae',
uel Vergili: 5
    'Tyrrhenum nauigat aequor',
et iam uulgatum actis quoque: 'saucius pectus.'
  Ex eadem parte figurarum (priore dico) et adiectio est illa 18.1
quae uideri potest superuacua, sed non sine gratia est:
    'nam neque Parnasi uobis iuga, nam neque Pindi'
(potest enim deesse alterum 'nam'): et apud Horatium
illud: 5
    'Fabriciumque,
    hunc et intonsis Curium capillis';
et detractiones quae in complexu sermonis aut uitium habent
aut figuram:
    'accede ad ignem, iam calesces plus satis': 10
'plus' enim 'quam satis' est. Nam de altera quae * detrac- 19.1
tione pluribus dicendum est.
  Vtimur uulgo et comparatiuis pro absolutis, ut cum se
quis infirmiorem esse dicet. Duo inter se comparatiua com-
mittimus: 'si te, Catilina, comprehendi, si interfici iussero, 5
credo erit uerendum mihi ne non potius hoc omnes boni
serius a me quam quisquam crudelius factum esse dicat.'
Sunt et illa non similia soloecismo quidem, sed tamen 20.1
numerum mutantia, quae et tropis adsignari solent, ut de
uno pluraliter dicamus:
    'sed nos inmensum spatiis confecimus aequor',
et de pluribus singulariter: 5
    'haud secus ac patriis acer Romanus in armis'.
Specie diuersa sed genere eadem et haec sunt: 21.1
    'neue tibi ad solem uergant uineta cadentem';
    'ne mihi tum mollis sub diuo carpere somnos,
    neu dorso nemoris libeat iacuisse per herbas':
non enim nescio cui alii prius, nec postea sibi uni, sed omni- 5
bus praecipit. Et de nobis loquimur tamquam de aliis: 'dicit
Seruius, negat Tullius.' Et nostra persona utimur pro aliena, 22.1
et alios pro aliis fingimus. Vtriusque rei exemplum pro Cae-
cina. Pisonem, aduersae partis aduocatum, adloquens Cicero
dicit: 'restituisse te dixti: nego me ex edicto praetoris resti-
tutum esse': uerum enim est illud: 'restituisse' Aebutius 5
dixit, 'nego me' Caecina [ex edicto praetoris restitutum esse]:
et ipsum 'dixti', excussa syllaba, figura in uerbo. Illa quoque 23.1
ex eodem genere possunt uideri: unum quod interpositionem
uel interclusionem dicimus, Graeci παρένθεσιν <siue> παρέμ-
πτωσιν uocant, cum continuationi sermonis medius aliqui
sensus interuenit: 'ego cum te (mecum enim saepissime 5
loquitur) patriae reddidissem': cui adiciunt hyperbaton qui
id inter tropos esse noluerunt: alterum quod est ei figurae 24.1
sententiarum quae ἀποστροφή dicitur simile, sed non sensum
mutat uerum formam eloquendi:
    'Decios Marios magnosque Camillos,
    Scipiadas duros bello et te, maxime Caesar'. 5
Acutius adhuc in Polydoro: 25.1
    'Fas omne abrumpit, Polydorum obtruncat et auro
    ui potitur. Quid non mortalia pectora cogis
    auri sacra fames?'
Hoc, qui tam parua momenta nominibus discreuerunt, μετά- 5
βασιν uocant, quam et aliter fieri putant:
    'quid loquar? aut ubi sum?'
Coniunxit autem παρένθεσιν et ἀποστροφήν Vergilius illo loco: 26.1
    'haud procul inde citae Mettum in diuersa quadrigae
    distulerant (at tu dictis, Albane, maneres!)
    raptabatque uiri mendacis uiscera Tullus'.
Haec schemata, aut his similia quae erunt per mutationem 27.1
adiectionem detractionem ordinem, et conuertunt in se
auditorem nec languere patiuntur subinde aliqua notabili
figura excitatum, et habent quandam ex illa uitii similitu-
dine gratiam, ut in cibis interim acor ipse iucundus est. 5
Quod continget si neque supra modum multae fuerint nec
eiusdem generis aut iunctae aut frequentes, quia satietatem
ut uarietas earum, ita raritas effugit.
  Illud est acrius genus quod non tantum in ratione positum 28.1
est loquendi, sed ipsis sensibus tum gratiam tum etiam uires
accommodat. Ex quibus primum sit quod fit adiectione.
Plura sunt genera. Nam et uerba geminantur, uel ampli-
ficandi gratia, ut 'occidi, occidi non Spurium Maelium' 5
(alterum est enim quod indicat, alterum quod adfirmat), uel
miserandi, ut
    'a Corydon, Corydon'.
Quae eadem figura nonnumquam per ironian ad eleuandum 29.1
conuertitur. Similis geminationis post aliquam interiectio-
nem repetitio est, sed paulo etiam uehementior: 'bona <Cn.
Pompei—miserum me! consumptis enim lacrimis infixus
tamen pectori haeret dolor—bona,> inquam, Cn. Pompei 5
acerbissimae uoci subiecta praeconis'; 'uiuis, et uiuis non
ad deponendam sed ad confirmandam audaciam'. Et ab 30.1
isdem uerbis plura acriter et instanter incipiunt: 'nihilne te
nocturnum praesidium Palatii, nihil urbis uigiliae, nihil
timor populi, nihil consensus bonorum omnium, nihil hic
munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora uul- 5
tusque mouerunt?' et in isdem desinunt: 'Quis eos pos-
tulauit? Appius. Quis produxit? Appius.' Quamquam hoc 31.1
exemplum ad aliud quoque schema pertinet, cuius et initia
inter se et rursus inter se fines idem sunt ('quis' et 'quis',
'Appius' et 'Appius')—quale est: 'Qui sunt qui foedera saepe
ruperunt? Carthaginienses. Qui sunt qui crudelissime bellum 5
gesserunt? Carthaginienses. Qui sunt qui Italiam deforma-
runt? Carthaginienses. Qui sunt qui sibi ignosci postulant?
Carthaginienses.' Etiam in contrapositis uel comparatiuis 32.1
solet respondere primorum uerborum alterna repetitio, quod
modo huius [modi] esse loci potius dixi: 'uigilas tu de nocte ut
tuis consultoribus respondeas, ille ut eo quo intendit mature
cum exercitu perueniat: te gallorum, illum bucinarum cantus 5
exsuscitat: tu actionem instituis, ille aciem instruit: tu caues
ne consultores tui, ille ne urbes aut castra capiantur.' Sed 33.1
hac gratia non fuit contentus orator; uertit in contrarium
eandem figuram: 'ille tenet et scit ut hostium copiae, tu ut
aquae pluuiae arceantur: ille exercitatus in propagandis fini-
bus, tu in regendis.' Possunt media quoque respondere uel 34.1
primis, ut
    'te nemus Angitiae, uitrea te Fucinus unda,'
uel ultimis, ut: 'haec nauis onusta praeda Siciliensi, cum et
ipsa esset ex praeda.' Nec quisquam dubitabit idem fieri 5
posse iteratis utrimque mediis. Respondent primis et ultima:
'multi et graues dolores inuenti parentibus et propinquis,
multi.' Est et illud repetendi genus quod semel proposita 35.1
iterat et diuidit:
    'Iphitus <et Pelias mecum, quorum Iphitus> aeuo
    iam grauior, Pelias et uulnere tardus Vlixei'.
Ἐπάνοδος dicitur Graece, nostri regressionem uocant. Nec 36.1
solum in eodem sensu sed etiam in diuerso eadem uerba
contra sumuntur: 'principum dignitas erat paene par, non
par fortasse eorum qui sequebantur.' Interim uariatur casi-
bus haec et generibus retractatio: 'magnus est dicendi labor, 5
magna res.' Est et apud Rutilium longa περιόδοις, sed haec
initia sententiarum sunt: 'Pater hic tuus? Patrem nunc
appellas? Patris tui filius es?' Fit casibus modo hoc schema 37.1
(quod πολύπτωτον uocant), constat et aliis etiam modis, ut
pro Cluentio: 'Quod autem tempus ueneni dandi illo die, illa
frequentia? Per quem porro datum? Vnde sumptum? Quae
porro interceptio poculi? Cur non de integro autem datum?' 5
Hanc rerum coniunctam diuersitatem Caecilius μεταβολήν 38.1
uocat, qualis est pro Cluentio locus in Oppianicum: 'illum
tabulas publicas Larini censorias corrupisse decuriones uni-
uersi iudicauerunt, cum illo nemo rationem, nemo rem ullam
contrahebat, nemo illum ex tam multis cognatis et adfinibus 5
tutorem umquam liberis suis scripsit', et deinceps adhuc
multa. Vt haec in unum congeruntur, ita contra illa dispersa 39.1
sunt, quae a Cicerone 'dissupata' dici puto:
    'hic segetes, illic ueniunt felicius uuae,
    arborei fetus alibi',
et deinceps. Illa uero apud Ciceronem mira figurarum 40.1
mixtura deprehenditur, in qua et primo uerbo longum post
interuallum redditum est ultimum, et media primis et
mediis ultima congruunt: 'uestrum iam hic factum deprehen-
ditur, patres conscripti, non meum, ac pulcherrimum quidem 5
factum, uerum, ut dixi, non meum, sed uestrum.' Hanc 41.1
frequentiorem repetitionem πλοκήν uocant, quae fit et per-
mixtis figuris, ut supra dixi, utque se habet epistula ad
Brutum: 'ego cum in gratiam redierim cum Appio Claudio,
et redierim per Cn. Pompeium, [et] ego ergo cum redierim', 42.1
et in isdem sententiis crebrioribus mutata declinationibus
iteratione uerborum, ut apud Persium:
    'usque adeone
    scire tuum nihil est nisi te scire hoc sciat alter?' 5
et apud Ciceronem: '†neque enim poterat indicio et his
damnatis qui indicabantur.'† Sed sensus quoque toti quem 43.1
ad modum coeperunt desinunt: 'Venit ex Asia. Hoc ipsum
quam nouum! Tribunus plebis uenit ex Asia.' In eadem
tamen perihodo et uerbum ultimum primo refertur, tertium
iam sermone, adiectum est enim: 'uerumtamen uenit.' In- 5
terim sententia quidem repetitur, <sed non eodem> uerborum
ordine: 'Quid Cleomenes facere potuit? Non enim possum
quemquam insimulare falso. Quid, inquam, facere Cleo-
menes potuit?' Prioris etiam sententiae uerbum ultimum 44.1
ac sequentis <primum> frequenter est idem, quo quidem
schemate utuntur poetae saepius:
    'Pierides, uos haec facietis maxima Gallo,
    Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas', 5
sed ne oratores quidem raro: 'hic tamen uiuit: uiuit? immo
uero etiam in senatum uenit.' Aliquando, sicut in 45.1
geminatione uerborum diximus, initia quoque et clausulae
sententiarum aliis sed non alio tendentibus uerbis inter
se consonant. Initia hoc modo: 'dediderim periculis omnibus,
optulerim insidiis, obiecerim inuidiae.' Rursus clausulae 5
ibidem statim: 'uos enim statuistis, uos sententiam dixistis,
uos iudicastis.' Hoc alii συνωνυμίαν, alii diiunctionem uocant,
utrumque, etiam si est diuersum, recte: nam est nominum
idem significantium separatio. Congregantur quoque uerba
idem significantia: 'quae cum ita sint, Catilina, perge quo 10
coepisti, egredere aliquando ex urbe: patent portae, pro-
ficiscere.' Et in eundem alio libro: 'abiit excessit erupit 46.1
euasit.' Hoc Caecilio pleonasmos uidetur, id est abundans
super necessitatem oratio, sicut illa:
    'uidi oculos ante ipse meos':
in illo enim 'uidi' inest 'ipse'. Verum id, ut alio quoque loco 5
dixi, cum superuacua oneratur adiectione, uitium est, cum
auget aut manifestat sententiam, sicut hic, uirtus: 'uidi',
'ipse', 'ante oculos' totidem sunt adfectus. Cur tamen haec 47.1
proprie nomine tali notarit non uideo: nam et geminatio et
repetitio et qualiscumque adiectio πλεονασμός uideri potest.
Nec uerba modo sed sensus quoque idem facientes
aceruantur: 'perturbatio istum mentis et quaedam scelerum 5
offusa caligo et ardentes furiarum faces excitauerunt.'
  Congeruntur et diuersa: 'mulier, tyranni saeua crudelitas, 48.1
patris amor, ira praeceps, temeritatis dementia.' Et apud
Ouidium:
    'sed graue Nereidum numen, sed corniger Ammon,
    sed quae uisceribus ueniebat belua ponti 5
    exsaturanda meis'.
Inueni qui et hoc πλοκήν uocaret: cui non adsentior, cum sit 49.1
unius figurae. Mixta quoque et idem et diuersum signifi-
cantia, quod et ipsum diallagen uocant: 'quaero ab inimicis,
sintne haec inuestigata comperta †id est patefacta sublata
delata extincta per me?' Et 'inuestigata comperta id est 5
patefacta' aliud ostendunt, 'sublata delata extincta'† sunt
inter se similia, sed non etiam prioribus. Et hoc autem ex- 50.1
emplum et superius aliam quoque efficiunt figuram, quae
quia coniunctionibus caret dissolutio uocatur, apta cum
quid instantius dicimus: nam et singula inculcantur et quasi
plura fiunt. Ideoque utimur hac figura non <in> singulis modo 5
uerbis, sed sententiis etiam, ut Cicero dicit contra contionem
Metelli: 'qui indicabantur, eos uocari, custodiri, ad senatum
adduci iussi: †senatum si interposui'†, et totus hic locus talis
est. Hoc genus et βραχυλογίαν uocant, quae potest esse copu-
lata dissoluto. Contrarium [ut] est schema quod coniunc- 10
tionibus abundat: illud ἀσύνδετον, hoc πολυσύνδετον dicitur.
Sed hoc est uel isdem saepius repetitis, ut 51.1
    'tectumque laremque
    armaque Amyclaeumque canem Cressamque pharetram',
uel diuersis: 'arma uirumque—multum ille et terris—multa 52.1
quoque.' Aduerbia quoque et pronomina uariantur: 'hic 53.1
illum uidi iuuenem—bis senos cui nostra dies—hic mihi
responsum primus dedit ille petenti.' Sed utrumque horum
aceruatio est aut iuncta aut dissoluta. Omnibus scriptores 54.1
sua nomina dederunt, sed uaria et ut cuique fingenti placuit:
fons quidem unus, qui acriora facit et instantiora quae
dicimus et uim quandam prae se ferentia uelut saepius
erumpentis adfectus. 5
  Gradatio, quae dicitur κλῖμαξ, apertiorem habet artem et
magis adfectatam, ideoque esse rarior debet. Est autem ipsa 55.1
quoque adiectionis: repetit enim quae dicta sunt, et prius-
quam ad aliud descendat in prioribus resistit. Cuius exem-
plum ex Graeco notissimo transferatur: 'non enim dixi
quidem <haec>, sed non <scripsi, nec scripsi quidem, sed non> 5
obii legationem, <nec obii quidem legationem,> sed non per-
suasi Thebanis.' Sunt tamen tradita et Latina: 'Africano 56.1
uirtutem industria, uirtus gloriam, gloria aemulos compara-
uit.' Et Calui: 'non ergo magis pecuniarum repetundarum
quam maiestatis, neque maiestatis magis quam Plautiae
legis, neque Plautiae legis magis quam ambitus, neque 5
ambitus magis quam omnium legum.' †Est† inuenitur apud 57.1
poetas quoque, ut apud Homerum de sceptro, quod a Ioue
ad Agamemnonem usque deducit, et apud nostrum etiam
tragicum:
    'Ioue propagatus est, ut perhibent, Tantalus, 5
    ex Tantalo ortus Pelops, ex Pelope autem satus
    Atreus, qui nostrum porro propagat genus.'
  At quae per detractionem fiunt figurae, breuitatis noui- 58.1
tatisque maxime gratiam petunt: quarum una est ea quam
libro proximo in figuras ex συνεκδοχῇ distuli, cum subtrac-
tum uerbum aliquod satis ex ceteris intellegitur, ut Caelius
in Antonium: 'stupere gaudio Graecus': simul enim auditur 5
'coepit'; Cicero ad Brutum: 'Sermo nullus scilicet nisi <de>
te: quid enim potius? Tum Flauius, cras, inquit, tabellarii,
et ego ibidem has inter cenam exaraui.' Cui similia sunt illa 59.1
meo quidem iudicio, in quibus uerba decenter pudoris gratia
subtrahuntur:
    'nouimus et qui te, transuersa tuentibus hircis,
    et quo, sed faciles Nymphae risere, sacello.' 5
Hanc quidam aposiopesin putant, frustra: nam illa quid 60.1
taceat incertum est aut certe longiore sermone explicandum,
hic unum uerbum et manifestum quidem desideratum: quod
si aposiopesis est, nihil non in quo deest aliquid idem appella-
bitur. Ego ne illud quidem aposiopesin semper uoco, in 61.1
quo res quaecumque relinquitur intellegenda, ut ea quae
in epistulis Cicero: 'data Lupercalibus, quo die Antonius
Caesari.' Non enim opticuit: lusit, quia nihil aliud intellegi
poterat quam hoc: 'diadema imposuit.' Altera est per 62.1
detractionem figura, de qua modo dictum est, cui coniunc-
tiones eximuntur. Tertia, quae dicitur ἐπεζευγμένον, in qua
unum ad uerbum plures sententiae referuntur, quarum una-
quaeque desideraret illud si sola poneretur. Id accidit aut 5
praeposito uerbo ad quod reliqua respiciant: 'uicit pudorem
<libido, timorem> audacia, rationem amentia', aut inlato quo
plura cluduntur: 'neque enim is es, Catilina, ut te aut pudor
umquam a turpitudine aut metus a periculo aut ratio <a>
furore reuocauerit.' Medium quoque potest esse quod et 63.1
prioribus et sequentibus sufficiat: iungit autem et diuersos
sexus, ut cum marem feminamque 'filios' dicimus, et singu-
laria pluralibus miscet. Sed haec adeo sunt uulgaria ut sibi 64.1
artem figurarum adserere non possint. Illud plane figura est,
quo diuersa sermonis forma coniungitur:
    'sociis tunc arma capessant
    edico, et dira bellum cum gente gerendum.' 5
Quamuis enim pars [bello] posterior participio insistat,
utrique conuenit illud 'edico'. Non utique detractionis gratia
factam coniunctionem συνοικείωσιν uocant, quae duas res
diuersas colligat:
    'tam deest auaro quod habet quam quod non habet.' 10
Huic diuersam uolunt esse distinctionem, cui dant nomen 65.1
παραδιαστολήν, qua similia discernuntur: 'cum te pro astuto
sapientem appelles, pro confidente fortem, pro inliberali
diligentem.' Quod totum pendet ex finitione, ideoque an
figura sit dubito. Cui contraria est ea qua fit ex uicino 5
transitus ad diuersa ut similia: 'breuis esse laboro, obscurus
fio' et quae secuntur.
  Tertium est genus figurarum quod aut similitudine aliqua 66.1
uocum aut paribus aut contrariis conuertit in se aures et
animos excitat. Hinc est παρονομασία, quae dicitur adnomi-
natio. Ea non uno modo fieri solet: ex uicinia quadam prae-
dicti nominis ducta, casibus declinatis, ut Domitius Afer pro 5
Cloatilla: 'mulier omnium rerum imperita, in omnibus rebus
infelix,' et cum uerbo idem uerbum plus significans subiun- 67.1
gitur: 'quando homo hostis, homo.' Quibus exemplis sum in
aliud usus, †sed in uno φάσις est geminatio.† Παρονομασίᾳ
contrarium est quod eodem uerbo quasi falsum arguitur:
'quae lex priuatis hominibus esse lex non uidebatur.' Cui 68.1
confinis est quae ἀντανάκλασις dicitur, eiusdem uerbi con-
traria significatio. Cum Proculeius quereretur de filio quod
is mortem suam expectaret, et ille dixisset 'se uero non
expectare', 'immo', inquit, 'rogo expectes'. Non <ex> eodem 5
sed ex uicino diuersum accipitur cum supplicio adficiendum
dicas quem supplicatione dignum iudicaris. Aliter quoque 69.1
uoces aut eaedem [aut] diuersa in significatione ponuntur
aut productione tantum uel correptione mutatae: quod
etiam in iocis frigidum equidem tradi inter praecepta miror,
eorumque exempla uitandi potius quam imitandi gratia pono: 5
'amari iucundum est, si curetur ne quid insit amari', 'auium 70.1
dulcedo <ad> auium ducit', et apud Ouidium ludentem:
    'cur ego non dicam, Furia, te furiam?'
Cornificius hanc traductionem uocat, uidelicet alterius in- 71.1
tellectus ad alterum. Sed elegantius quod est positum in
distinguenda rei proprietate: 'hanc rei publicae pestem
paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi posse'; et
quae praepositionibus in contrarium mutantur: 'non emis- 5
sus ex urbe, sed inmissus in urbem esse uideatur.' Melius
atque acrius quod cum figura iucundum est, tum etiam sensu
ualet: 'emit morte inmortalitatem'. Illa leuiora: 'non Piso- 72.1
num sed pistorum' et 'ex oratore arator'. Pessimum uero: 'ne
patres conscripti uideantur circumscripti'. Raro euenit, sed
uehementer †uenit sic† contigit, ut aliqui sensus uehemens
et acer uenustatem aliquam †non eadem eo uerbo non dis- 5
sona accipit.† Et cur me prohibeat pudor uti domestico 73.1
exemplo? Pater meus contra eum qui se legationi inmori-
turum dixerat, deinde uix paucis diebus insumptis re infecta
redierat: 'non exigo uti inmoriaris legationi: inmorare.' Nam
et ualet sensus ipse et in uerbis tantum distantibus iucunde 5
consonat uox, praesertim non captata sed uelut oblata, cum
altero suo sit usus, alterum ab aduersario acceperit. Magnae 74.1
ueteribus curae fuit gratiam dicendi et paribus et contrariis
adquirere. Gorgias in hoc inmodicus: copiosus, aetate utique
prima, Isocrates fuit. Delectatus est his etiam M. Tullius,
uerum et modum adhibuit non ingratae nisi copia redundet 5
uoluptati, et rem alioqui leuem sententiarum pondere
impleuit. Nam per se frigida et inanis adfectatio, cum in
acris incidit sensus innatam <gratiam> uidetur habere,
non arcessitam.
  Similium fere quadruplex ratio est. Nam est primum 75.1
quotiens uerbum uerbo aut non dissimile ualde quaeritur, ut
    'puppesque tuae pubesque tuorum',
et: 'sic in hac calamitosa fama quasi in aliqua perniciosissima
flamma', et: 'non enim tam spes laudanda quam res est', aut 5
certe par et extremis syllabis consonans: 'non uerbis sed
armis.' Et hoc quoque quotiens in sententias acris incidit 76.1
pulchrum est: 'quantum possis, in eo semper experire ut
prosis.' Hoc est πάρισον, ut plerisque placuit; Theon Stoicus
πάρισον existimat quod sit e membris non dissimilibus. Secun- 77.1
dum ut clausula similiter cadat, syllabis isdem <in> ultimam
partem conlatis; ὁμοιοτέλευτον <uocant, id est> similem
duarum sententiarum uel plurium finem: 'non modo ad
salutem eius extinguendam, sed etiam gloriam per tales 5
uiros infringendam.' Ex quibus fere fiunt, non tamen ut sem-
per utique ultimis consonent, quae τρίκωλα dicuntur: 'uicit
pudorem libido, timorem audacia, rationem amentia.' In
quaternas quoque ac plures haec ratio ire sententias potest.
Fit etiam singulis uerbis: 10
    'Hecuba hoc dolet pudet piget',
et 'abiit excessit erupit euasit'. Tertium est quod [non] in 78.1
eosdem casus cadit: ὁμοιόπτωτον dicitur. Sed neque quod
finem habet similem, utique in eundem uenit finem ὁμοιό-
πτωτον, quia ὁμοιόπτωτον est tantum casu simile [est] etiam
si dissimilia sint quae declinentur, nec tantum in fine depre- 5
henditur, sed respondentibus uel primis inter se uel mediis
uel extremis uel etiam permutatis his, ut media primis et
summa mediis accommodentur; et quocumque modo accom-
modari potest: nec enim semper paribus syllabis constat, ut 79.1
est apud Afrum: 'amisso nuper infelicis †auleis† non praesidio
inter pericula, tamen solacio inter aduersa.' Eius fere uiden-
tur optima in quibus initia sententiarum et fines consentiunt
(ut hic 'praesidio, solacio' †pedem†) <ut> et similia sint uer- 5
bis et a paribus cadant et eodem modo desinant: etiam ut 80.1
sint, quod est quartum, membris aequalibus, quod ἰσόκωλον
dicitur. 'Si, quantum in agro locisque desertis audacia potest,
tantum in foro atque iudiciis impudentia ualeret' ἰσόκωλον
est et ὁμοιόπτωτον habet; 'non minus nunc in causa cederet 5
Aulus Caecina Sexti Aebuti impudentiae quam tum in ui
facienda cessit audaciae' ἰσόκωλον, ὁμοιόπτωτον, ὁμοιοτέλευ-
τον. Accedit et ex illa figura gratia qua nomina dixi mutatis
casibus repeti: 'non minus cederet quam cessit.' Adhuc
ὁμοιοτέλευτον et παρονομασία est 'neminem alteri posse dare 10
<in> matrimonium nisi penes quem sit patrimonium.'
  Contrapositum autem uel, ut quidam uocant, contentio 81.1
(ἀντίθετον dicitur) non uno fit modo. Nam et [sic] singula
singulis opponuntur, ut in eo quod modo dixi: 'uicit pudo-
rem libido, timorem audacia', et bina binis: 'non nostri
ingeni, uestri auxili est', et sententiae sententiis: 'domine- 5
tur in contionibus, iaceat in iudiciis.' Cui commodissime 82.1
subiungitur et ea species quam distinctionem diximus: 'odit
populus Romanus priuatam luxuriam, publicam magnifi-
centiam diligit', et quae sunt simili casu dissimili sententia
in ultimo locata: 'ut quod in tempore mali fuit nihil obsit, 5
quod in causa boni fuit prosit.' Nec semper contrapositum 83.1
subiungitur, ut in hoc: 'est igitur haec, iudices, non scripta
sed nata lex', uerum, sicut Cicero dicit, de singulis rebus
propositis refertur ad singula, ut <in> eo quod sequitur:
'quam non didicimus accepimus legimus, uerum ex natura 5
ipsa arripuimus hausimus expressimus.' Nec semper quod 84.1
aduersum est contra ponitur, quale est apud Rutilium:
'nobis primis di inmortales fruges dederunt, nos quod soli
accepimus in omnes terras distribuimus.' Fit etiam adsump- 85.1
ta illa figura qua uerba declinata repetuntur, quod ἀντιμετα-
βολή dicitur: 'non ut edam uiuo, sed ut uiuam edo.' Et quod
apud Ciceronem conuersum ita est ut, cum mutationem
casus habeat, etiam similiter desinat: 'ut et sine inuidia 5
culpa plectatur et sine culpa inuidia ponatur.' Et eodem 86.1
eluditur uerbo, ut quod dicit de [se] Roscio: 'etenim cum
artifex eius modi est ut solus uideatur dignus esse * uideatur
qui non accedat.' Est et in nominibus ex diuerso conlocatis
sua gratia: 'si consul Antonius, Brutus hostis, <si conseruator 5
rei publicae Brutus, hostis> Antonius.'
  Olim plura de figuris quam necesse erat, et adhuc erunt 87.1
qui putant esse figuram 'incredibile est quod dico sed uerum'
(ἀνθυποφοράν uocant) et 'aliquis hoc semel tulit, nemo bis,
ego ter' (διέξοδον) et 'longius euectus sum, sed redeo ad pro-
positum' (ἄφοδον). Quaedam uerborum figurae paulum <a> 88.1
figuris sententiarum declinantur, ut dubitatio. Nam cum
est in re, priori parti adsignanda est, cum in uerbo, sequenti:
'siue me malitiam siue stultitiam dicere oportet.' Item 89.1
correctionis eadem ratio est: nam quod illic dubitat, hic
emendat. Etiam in personae fictione accidere quidam idem
putauerunt, ut in uerbis esset haec figura: 'crudelitatis mater
est auaritia', et apud Sallustium in Ciceronem 'o Romule 5
Arpinas': quale est apud Menandrum 'Oedipus Thriasius'.
Haec omnia copiosius sunt executi qui non ut partem operis
transcurrerunt, sed proprie libros huic operi dedicauerunt,
sicut Caecilius, Dionysius, Rutilius, Cornificius, Visellius
aliique non pauci (sed non minor erit eorum qui uiuunt 10
gloria). Vt fateor autem uerborum quoque figuras posse 90.1
pluris reperiri a quibusdam, ita his, quae ab auctoribus claris
traduntur, meliores non adsentior. Nam in primis M. Tullius
multas in tertio de Oratore libro posuit quas in Oratore
postea scripto transeundo uidetur ipse damnasse: quarum 5
pars est quae sententiarum potius quam uerborum sit, ut
inminutio, inprouisum, imago, sibi ipsi responsio, digressio,
permissio, contrarium (hoc enim puto quod dicitur ἐναν-
τιότης), sumpta ex aduerso probatio: quaedam omnino non 91.1
sunt figurae, sicut ordo, dinumeratio, circumscriptio, siue
hoc nomine significatur comprensa breuiter sententia siue
finitio: nam et hoc Cornificius atque Rutilius schema λέξεως
putant. Verborum autem concinna transgressio hyperbaton 5
est, quod Caecilius quoque putat schema, a nobis est inter
<tropos> posita. Sed mutatio, [et] si ea est quam Rutilius 92.1
ἀλλοίωσιν uocat, dissimilitudinem ostendit hominum rerum
factorum: quae si latius fiat, figura non est, si angustius, in
ἀντίθετον cadet; si uero haec appellatio significat ὑπαλλαγήν,
satis de ea dictum est. Quod uero schema est ad propositum 93.1
subiecta ratio, quod Rutilius αἰτιολογίαν uocat? [utrum]
Nam de illo dubitari possit, an schema sit in distributis
subiecta ratio, quod apud eundem primo loco positum est:
προσαπόδοσιν dicit, quae, ut maxime, seruetur sane in pluri- 94.1
bus propositis, quia aut singulis statim ratio subiciatur, ut
est apud Gaium Antonium: 'sed neque accusatorem eum
metuo, quod sum innocens, neque competitorem uereor,
quod sum Antonius, neque consulem spero, quod est Cicero': 5
aut positis duobus uel tribus eodem ordine singulis continua 95.1
reddatur, quale apud Brutum de dictatura Cn. Pompei:
'praestat enim nemini imperare quam alicui seruire:
sine illo enim uiuere honeste licet, cum hoc uiuendi nulla
condicio est.' Sed et uni rei multiplex ratio subiungitur, ut 96.1
apud Vergilium:
    'siue inde occultas uires et pabula terrae
    pinguia concipiunt, siue illis omne per ignem
    excoquitur uitium' et totus locus, 5
    'seu pluris calor ille uias . . . seu durat magis'.
Relationem quid accipi uelit non liquet mihi: nam si ἀντανά- 97.1
κλασιν aut ἐπάνοδον aut ἀντιμεταβολήν dicit, de omnibus his
locuti sumus. Sed quidquid est, nec hoc nec superiora in
Oratore repetit. Sola est in eo libro posita inter figuras uer-
borum exclamatio quam sententiae potius puto (adfectus 5
enim est); [et] ceteris omnibus consentio. Adicit his Caecilius 98.1
περίφρασιν, de qua dixi, Cornificius interrogationem
ratiocinationem subiectionem transitionem occultationem,
praeterea sententiam membrum articulos interpretationem
conclusionem. Quorum priora alterius generis sunt schemata, 5
sequentia schemata omnino non sunt. Item Rutilius, praeter 99.1
ea quae apud alios quoque sunt, παρομολογίαν, ἀναγκαῖον,
ἠθοποιίαν, δικαιολογίαν, πρόλημψιν, χαρακτηρισμόν, βραχυ-
λογίαν, παρασιώπησιν, παρρησίαν, de quibus idem dico. Nam
eos quidem auctores qui nullum prope finem fecerunt ex- 5
quirendis nominibus praeteribo, qui etiam quae sunt argu-
mentorum figuris adscripserunt.
  Ego illud de iis etiam quae uere sunt adiciam breuiter, 100.1
sicut ornent orationem oportune positae, ita ineptissimas
esse cum inmodice petantur. Sunt qui, neglecto rerum pon-
dere et uiribus sententiarum, si uel inania uerba in hos modos
deprauarunt summos se iudicent artifices, ideoque non desi- 5
nant eas nectere, quas sine substantia sectari tam est ridicu-
lum quam quaerere habitum gestumque sine corpore. Sed 101.1
ne eae quidem quae recte fiunt densandae sunt nimis: nam
et uultus mutatio oculorumque coniectus multum in actu
ualet, sed si quis ducere os exquisitis modis et frontis
ac luminum inconstantia trepidare non desinat, rideatur. 5
Et oratio habet rectam quandam uelut faciem, quae ut
stupere inmobili rigore non debebit, ita saepius in ea
quam natura dedit specie continenda est. Sciendum uero 102.1
in primis quid quisque in orando postulet locus, quid
persona, quid tempus: maior enim pars harum figurarum
posita est in delectatione. Vbi uero atrocitate inuidia
miseratione pugnandum est, quis ferat contrapositis et 5
pariter cadentibus et consimilibus irascentem flentem
rogantem?—cum nimia in his rebus cura uerborum deroget
adfectibus fidem, et ubicumque ars ostentatur, ueritas
abesse uideatur.