De compositione non equidem post M. Tullium scribere 9.4.1.1
auderem, cui nescio an ulla pars operis huius sit magis ela-
borata, nisi et eiusdem aetatis homines scriptis ad ipsum
etiam litteris reprehendere id conlocandi genus ausi fuissent,
et post eum plures multa ad eandem rem pertinentia me- 5
moriae tradidissent. Itaque accedam in plerisque Ciceroni, 2.1
atque in his ero, quae indubitata sunt, breuior, in quibusdam
paulum fortasse dissentiam. Nam etiam cum iudicium meum
ostendero, suum tamen legentibus relinquam.
  Neque ignoro quosdam esse qui curam omnem composi- 3.1
tionis excludant, atque illum horridum sermonem, ut forte
fluxerit, modo magis naturalem, modo etiam magis uirilem
esse contendant. Qui si id demum naturale esse dicunt quod
natura primum ortum est et quale ante cultum fuit, tota hic 5
ars orandi subuertitur. Neque enim locuti sunt ad hanc regu- 4.1
lam et diligentiam primi homines, nec prohoemiis prae-
parare, docere expositione, argumentis probare, adfectibus
commouere scierunt. Ergo his omnibus, non sola composi-
tione caruerunt: quorum si fieri nihil melius licebat, ne domi- 5
bus quidem casas aut uestibus pellium tegmina aut urbibus
montes ac siluas mutari oportuit. Quae porro ars statim 5.1
fuit? Quid non cultu mitescit? Cur uites coercemus manu?
Cur eas fodimus? Rubos aruis excidimus: terra et hos generat.
Mansuefacimus animalia: indomita nascuntur. Verum id est
maxime naturale quod fieri natura optime patitur. Fortius 6.1
uero qui incompositum potest esse quam uinctum et bene
conlocatum? Neque, si praui pedes uim detrahunt rebus, ut
sotadeorum et galliamborum et quorundam in oratione
simili paene licentia lasciuientium, <id uitium> compositionis 5
est iudicandum. Ceterum quanto uehementior fluminum 7.1
cursus est prono alueo ac nullas moras obiciente quam inter
obstantia saxa fractis aquis ac reluctantibus, tanto quae
conexa est et totis uiribus fluit fragosa atque interrupta
melior oratio. Cur ergo uires ipsa specie solui putent, quando 5
res nec ulla sine arte satis ualeat et comitetur semper artem
decor? An non eam quae missa optime est hastam specio- 8.1
sissime contortam ferri uidemus, et arcu derigentium tela
quo certior manus, hoc est habitus ipse formosior? Iam in
certamine armorum atque in omni palaestra quid satis recte
cauetur ac petitur cui non artifex motus et certi quidam 5
pedes adsint? Quare mihi compositione uelut ammentis 9.1
quibusdam neruisue intendi et concitari sententiae uidentur.
Ideoque eruditissimo cuique persuasum est ualere eam pluri-
mum, non ad delectationem modo sed ad motum quoque
animorum: primum quia nihil intrare potest in adfectus 10.1
quod in aure uelut quodam uestibulo statim offendit, deinde
quod natura ducimur ad modos. Neque enim aliter eueniret
ut illi quoque organorum soni, quamquam uerba non expri-
munt, in alios tamen atque alios motus ducerent auditorem. 5
In certaminibus sacris non eadem ratione concitant animos 11.1
ac remittunt, non eosdem modos adhibent cum bellicum est
canendum et cum posito genu supplicandum est, nec idem
signorum concentus est procedente ad proelium exercitu,
idem receptui carmen. Pythagoreis certe moris fuit et cum 12.1
euigilassent animos ad lyram excitare, quo essent ad agen-
dum erectiores, et cum somnum peterent ad eandem prius
lenire mentes, ut, si quid fuisset turbidiorum cogitationum,
componerent. Quod si numeris ac modis inest quaedam tacita 13.1
uis, in oratione ea uehementissima, quantumque interest
sensus idem quibus uerbis efferatur, tantum uerba eadem
qua compositione uel in textu iungantur uel in fine cludan-
tur: nam quaedam et sententiis parua et elocutione modica 5
uirtus haec sola commendat. Denique quod cuique uisum 14.1
erit uehementer dulciter speciose dictum, soluat et turbet:
abierit omnis uis iucunditas decor. Soluit quaedam sua in
Oratore Cicero: 'Neque me diuitiae mouent, quibus omnis
Africanos, Laelios multi uenalicii mercatoresque <superarunt. 5
Inmuta paululum, ut sit "multi superarunt mercatores>
uenaliciique"', et insequentis deinceps perihodos, quas si ad
illum modum turbes, uelut fracta aut transuersa tela pro-
ieceris. Idem corrigit quae a Graccho composita durius putat. 15.1
Illum decet: nos hac sumus probatione contenti, quod in
scribendo quae se nobis solutiora optulerunt componimus.
Quid enim attinet eorum exempla quaerere quae sibi quisque
experiri potest? Illud notasse satis habeo, quo pulchriora 5
et sensu et elocutione dissolueris, hoc orationem magis defor-
mem fore, quia neglegentia conlocationis ipsa uerborum luce
deprenditur. Itaque ut confiteor paene ultimam oratoribus 16.1
artem compositionis, quae quidem perfecta sit, contigisse,
ita illis quoque priscis habitam inter curas, in quantum adhuc
profecerant, puto. Neque enim mihi quamlibet magnus auctor
Cicero persuaserit, Lysian Herodotum Thucydiden parum 5
studiosos eius fuisse. Genus fortasse sint secuti non idem 17.1
quod Demosthenes aut Plato, quamquam et hi ipsi inter se
dissimiles fuerunt. Nam neque illud in Lysia dicendi textum
tenue atque rasum laetioribus numeris corrumpendum erat:
perdidisset enim gratiam, quae in eo maxima est, simplicis 5
atque inadfectati coloris, perdidisset fidem quoque. Nam
scribebat aliis, non ipse dicebat, ut oporteret esse illa rudi-
bus et incompositis similia: quod ipsum compositio est. Et 18.1
historiae, quae currere debet ac ferri, minus conuenissent
insistentes clausulae et debita actionibus respiratio et clu-
dendi inchoandique sententias ratio. In contionibus quidem
etiam similiter cadentia quaedam et contraposita deprehen- 5
das. In Herodoto uero cum omnia, ut ego quidem sentio,
leniter fluunt, tum ipsa dialectos habet eam iucunditatem
ut latentes in <se> numeros complexa uideatur. Sed de pro- 19.1
positorum diuersitate post paulum: nunc quae prius iis qui
recte componere uolent discenda sunt.
  Est igitur ante omnia oratio alia uincta atque contexta,
soluta alia, qualis in sermone <et> epistulis, nisi cum aliquid 5
supra naturam suam tractant, ut de philosophia, de re
publica similibusque. Quod non eo dico quia non illud quo- 20.1
que solutum habeat suos quosdam et forsitan difficiliores
etiam pedes: neque enim aut hiare semper uocalibus aut
destitui temporibus uolunt sermo atque epistula, sed non
fluunt nec cohaerent nec uerba uerbis trahunt, ut potius 5
laxiora in his uincla quam nulla sint. Nonnumquam in causis 21.1
quoque minoribus decet eadem simplicitas, quae non nullis
sed aliis utitur numeris, dissimulatque eos et tantum com-
munit occultius.
  At illa conexa series tris habet formas: incisa, quae com- 22.1
mata dicuntur, membra, quae κῶλα, περίοδον quae est uel
ambitus uel circumductum uel continuatio uel conclusio.
In omni porro compositione tria sunt genera necessaria:
ordo, iunctura, numerus. 5
  Primum igitur de ordine. Eius obseruatio in uerbis est 23.1
singulis et contextis (singula sunt quae ἀσύνδετα diximus).
In his cauendum ne decrescat oratio, et fortiori subiungatur
aliquid infirmius, ut sacrilego fur aut latroni petulans: augeri
enim debent sententiae et insurgere, et optime Cicero 'tu', 5
inquit, 'istis faucibus, istis lateribus, ista gladiatoria totius
corporis firmitate': aliud enim maius alii superuenit. At si
coepisset a toto corpore, non bene ad latera faucesque
descenderet. Est et alius naturalis ordo, ut 'uiros ac femi-
nas,' 'diem ac noctem', 'ortum et occasum' dicas potius, 10
quamquam et retrorsum. Quaedam ordine permutato fiunt 24.1
superuacua, ut 'fratres gemini': nam si 'gemini' praeces-
serint, 'fratres' addere non est necesse. Illa nimia quorundam
fuit obseruatio, ut uocabula uerbis, uerba rursus aduerbiis,
nomina adpositis et pronominibus essent priora: nam fit 5
contra quoque frequenter non indecore. Nec non et illud 25.1
nimiae superstitionis, uti quaeque sint tempore, ea facere
etiam ordine priora, non quin frequenter sit hoc melius, sed
quia interim plus ualent ante gesta ideoque leuioribus super-
ponenda sunt. Verbo sensum cludere multo, si compositio 26.1
patiatur, optimum est: in uerbis enim sermonis uis est. Si id
asperum erit, cedet haec ratio numeris, ut fit apud summos
Graecos Latinosque oratores frequentissime. Sine dubio erit
omne quod non cludet hyperbaton, sed ipsum hoc inter 5
tropos uel figuras, quae sunt uirtutes, receptum est. Non 27.1
enim ad pedes uerba dimensa sunt, ideoque ex loco trans-
feruntur in locum, ut iungantur quo congruunt maxime,
sicut in structura saxorum rudium etiam ipsa enormitas in-
uenit cui adplicari et in quo possit insistere. Felicissimus 5
tamen sermo est cui et rectus ordo et apta iunctura et cum
his numerus oportune cadens contigit. Quaedam uero trans- 28.1
gressiones et longae sunt nimis, ut superioribus diximus
libris, et interim etiam compositione uitiosae, quae in hoc
ipsum petuntur, ut exultent atque lasciuiant, quales illae
Maecenatis: 'sole et aurora rubent plurima'; 'inter sacra 5
mouit aqua fraxinos'; 'ne exequias quidem unus inter miser-
rimos uiderem meas' (quod inter haec pessimum est, quia
in re tristi ludit compositio). Saepe tamen <est> uehemens 29.1
aliquis sensus in uerbo, quod si in media parte sententiae
latet, transire intentionem et obscurari circumiacentibus
solet, in clausula positum adsignatur auditori et infigitur,
quale illud est Ciceronis: 'ut tibi necesse esset in conspectu 5
populi Romani uomere <postridie>.' Transfer hoc ultimum: 30.1
minus ualebit. Nam totius ductus hic est quasi mucro, ut
per se foeda uomendi necessitas iam nihil ultra expectantibus
hanc quoque adiceret deformitatem, ut cibus teneri non
posset postridie. Solebat Afer Domitius traicere in clausulas 31.1
uerba tantum asperandae compositionis gratia, et maxime
in prohoemiis, ut pro Cloatilla: 'gratias agam continuo', et
pro Laelia: 'eis utrisque apud te iudicem periclitatur Laelia.'
Adeo refugit teneram delicatamque modulandi uoluptatem 5
ut currentibus per se numeris quod eos inhiberet [et] ob-
iceret. Amphiboliam quoque fieri uitiosa locatione uerborum 32.1
nemo est qui nesciat. Haec arbitror, ut in breui, de ordine
fuisse dicenda: qui si uitiosus est, licet et uincta ac sit apte
cadens oratio, tamen merito incomposita dicatur.
  Iunctura sequitur. Est in uerbis, incisis, membris, peri- 5
hodis: omnia namque ista et uirtutes et uitia in complexu
habent. Atque ut ordinem sequar, primum sunt quae im- 33.1
peritis quoque ad reprehensionem notabilia uidentur,
id est, quae commissis inter se uerbis duobus ex ultima [fine]
prioris ac prima sequentis syllaba deforme aliquod nomen
efficiunt. Tum uocalium concursus: quod cum accidit, hiat et 5
intersistit et quasi laborat oratio. Pessime longae, quae
easdem inter se litteras committunt, sonabunt: praecipuus
tamen erit hiatus earum quae cauo aut patulo maxime ore
efferuntur. E planior littera est, i angustior, ideoque ob- 34.1
scurius in his uitium. Minus peccabit qui longis breues sub-
iciet, et adhuc qui praeponet longae breuem. Minima est in
duabus breuibus offensio. Atque cum aliae subiunguntur
aliis, proinde asperiores <aut leuiores> erunt prout oris habitu 5
simili aut diuerso pronuntiabuntur. Non tamen id ut crimen 35.1
ingens expauescendum est, ac nescio neglegentia in hoc an
sollicitudo sit peior. Inhibeat enim necesse est hic metus
impetum dicendi et a potioribus auertat. Quare ut neglegen-
tiae <est> pars hoc pati, ita humilitatis ubique perhorrescere, 5
nimiosque non inmerito in hac cura putant omnis Isocraten
secutos praecipueque Theopompum. At Demosthenes et 36.1
Cicero modice respexerunt ad hanc partem. Nam et coeuntes
litterae, quae συναλιφαί dicuntur, etiam leuiorem faciunt
orationem quam si omnia uerba suo fine cludantur, et non-
numquam hiulca etiam decent faciuntque ampliora quae- 5
dam, ut 'pulchra oratione †acta oratio iactatae',† cum
longae per se et uelut opimae syllabae aliquid etiam medii
temporis inter uocales quasi intersistatur adsumunt. Qua 37.1
de re utar Ciceronis potissimum uerbis. 'Habet' inquit 'ille
tamquam hiatus et concursus uocalium molle quiddam et
quod indicet non ingratam neglegentiam de re hominis magis
quam de uerbis laborantis.' 5
  Ceterum consonantes quoque, earumque praecipue quae
sunt asperiores, in commissura uerborum rixantur, ut s
ultima cum x proxima, quarum tristior etiam si binae colli-
dantur stridor est, ut 'ars studiorum'. Quae fuit causa et 38.1
Seruio <Sulpicio>, ut dixi, subtrahendae s litterae quotiens
ultima esset aliaque consonante susciperetur, quod repre-
hendit Luranius, Messala defendit. Nam neque Lucilium
putat uti eadem ultima, cum dicit 'Aeserninus fuit' et 'dig- 5
nus locoque', et Cicero in Oratore plures antiquorum tradit
sic locutos. Inde 'belligerare', 'pos meridiem' et illa Censori 39.1
Catonis 'dicae' 'faciae'que, m littera in e mollita. Quae in
ueteribus libris reperta mutare imperiti solent, et dum
librariorum insectari uolunt inscientiam, suam confitentur.
Atqui eadem illa littera, quotiens ultima est et uocalem uerbi 40.1
sequentis ita contingit ut in eam transire possit, etiam si
scribitur, tamen parum exprimitur, ut 'multum ille' et
'quantum erat', adeo ut paene cuiusdam nouae litterae
sonum reddat. Neque enim eximitur sed obscuratur, et tan- 5
tum in hoc aliqua inter duas uocales uelut nota est, ne ipsae
coeant. Videndum etiam ne syllaba uerbi prioris ultima et 41.1
prima sequentis †ide nec†: quod ne quis praecipi miretur,
Ciceroni in epistulis excidit: 'res mihi <inuisae> uisae sunt,
Brute', et in carmine:
    'o fortunatam <natam> me consule Romam.' 5
Etiam monosyllaba, si plura sunt, male continuabuntur, quia 42.1
necesse est compositio multis clausulis concisa subsultet.
Ideoque etiam breuium uerborum ac nominum uitanda con-
tinuatio et ex diuerso quoque longorum: adfert enim quan-
dam dicendi tarditatem. Illa quoque uitia sunt eiusdem loci, 5
si cadentia similiter et desinentia et eodem modo declinata
multa iunguntur. Ne uerba quidem uerbis aut nomina 43.1
nominibus similiaque his continuari decet, cum uirtutes
etiam ipsae taedium pariant nisi gratia uarietatis adiutae.
  Membrorum incisorumque iunctura non ea modo est 44.1
obseruanda quae uerborum, quamquam et in his extrema
ac prima coeunt, sed plurimum refert compositionis quae
quibus anteponas. Nam et 'uomens frustis esculentis gre-
mium suum et totum tribunal impleuit' * et contra (nam 5
frequentius utar isdem diuersarum quoque rerum exemplis,
quo sint magis familiaria) 'saxa atque solitudines uoci
respondent, bestiae saepe inmanes cantu flectuntur atque
consistunt' magis insurgebat si uerteretur: nam plus est
saxa quam bestias commoueri; uicit tamen compositionis 10
decor. Sed transeamus ad numeros.
  Omnis structura ac dimensio et copulatio uocum constat 45.1
aut numeris (numeros ῥυθμούς accipi uolo) aut μέτροις, id est
dimensione quadam. Quod, etiam <si> constat utrumque
pedibus, habet tamen non simplicem differentiam. Nam pri- 46.1
mum numeri spatio temporum constant, metra etiam ordine,
ideoque alterum esse quantitatis uidetur, alterum qualitatis.
Rhythmos est aut par, ut dactylicus, una enim syllaba par
est breuibus (est quidem uis eadem et aliis pedibus, sed 5
nomen illud tenet: longam esse duorum temporum, breuem 47.1
unius etiam pueri sciunt) aut sescuplex, ut paeanicus: is est
ex longa et tribus breuibus <aut ex tribus breuibus> et longa
(uel alio quoque modo, ut tempora tria ad duo relata sescu-
plum faciant) aut duplex, ut iambos (nam est ex breui et 5
longa) quique est ei contrarius. Sunt hi et metrici pedes, sed 48.1
hoc interest, quod rhythmo indifferens dactylicusne ille
priores habeat breues an sequentes: tempus enim solum
metitur, ut a sublatione ad positionem idem spatii sit.
Proinde alia [ad] dimensio uersuum: pro dactylico poni non 5
poterit anapaestos aut spondius, nec paean eadem ratione
breuibus incipiet ac desinet. Neque solum alium pro alio 49.1
pedem metrorum ratio non recipit, sed ne dactylum quidem
aut forte spondium alterum pro altero. Itaque si quinque
continuos dactylos, ut sunt in illo
    'panditur interea domus omnipotentis Olympi' 5
confundas, solueris uersum. Sunt et illa discrimina, quod 50.1
rhythmis libera spatia, metris finita sunt, et his certae
clausulae, illi quo modo coeperant currunt usque ad meta-
bolen, id est transitum ad aliud rhythmi genus, et quod
metrum in uerbis modo, rhythmos etiam in corporis motu 5
est. Inania quoque tempora rhythmi facilius accipient, quam- 51.1
quam haec et in metris accidunt. Maior tamen illic licentia
est; ubi tempora †etiam animo† metiuntur et pedum et
digitorum ictu, interualla signant quibusdam notis, atque
aestimant quot breues illud spatium habeat: inde tetra- 5
semoe, pentasemoe, deinceps longiores sunt percussiones
(nam semion tempus est unum).
  In compositione orationis certior et magis omnibus aperta 52.1
seruari debet dimensio. Est igitur in pedibus, et metricis
quidem pedibus, <qui> adeo reperiuntur in oratione ut in ea
frequenter non sentientibus nobis omnium generum exci-
dant uersus, et contra nihil quod est prorsa scriptum <non> 5
redigi possit in quaedam uersiculorum genera uel in membra,
si in tam molestos incidimus grammaticos quam fuerunt 53.1
qui lyricorum quorundam carmina in uarias mensuras
coegerunt. At Cicero frequentissime dicit totum hoc constare
numeris, ideoque reprehenditur a quibusdam tamquam
orationem ad rhythmos alliget. Nam sunt numeri rhythmoe, 54.1
ut et ipse constituit et secuti eum Vergilius, cum dicit
    'numeros memini, si uerba tenerem',
et Horatius
    'numerisque fertur | lege solutis'. 5
Inuadunt ergo hanc inter ceteras uocem: 'neque enim Demo- 55.1
sthenis fulmina tantopere uibratura' dicit 'nisi numeris
contorta ferrentur': in quo si hoc sentit: 'rhythmis contorta',
dissentio. Nam rhythmi, ut dixi, neque finem habent certum
nec ullam in contextu uarietatem, sed qua coeperunt sub- 5
latione ac positione ad finem usque decurrunt: oratio non
descendet ad crepitum digitorum. Idque Cicero optime 56.1
uidet ac testatur frequenter se quod numerosum sit quaerere
ut magis non arrhythmum, quod esset inscitum atque
agreste, quam enrhythmum, quod poeticum est, esse com-
positionem uelit: sicut etiam quos palaestritas esse nolumus, 5
tamen esse nolumus eos qui dicuntur apalaestroe. Verum ea 57.1
quae efficitur e pedibus apta conclusio nomen aliquod desi-
derat. Quid sit igitur potius quam 'numerus', sed oratorius
numerus, ut enthymema rhetoricus syllogismus? Ego certe,
ne in calumniam cadam, qua ne M. quidem Tullius caruit, 5
posco hoc mihi, ut, cum pro composito dixero numerum et
ubicumque iam dixi, oratorium dicere intellegar.
  Conlocatio autem uerba iam probata et electa et uelut 58.1
adsignata sibi debet conectere: nam uel dure inter <se>
commissa potiora sunt inutilibus. Tamen et eligere quaedam,
dum ex iis quae idem significent atque idem ualeant, per-
miserim, et adicere dum non otiosa, et detrahere dum non 5
necessaria, et figuris mutare [et] casus atque numeros,
quorum uarietas frequenter gratia compositionis adscita
etiam suo nomine solet esse iucunda. Etiam ubi aliud ratio, 59.1
aliud consuetudo poscet, utrum uolet sumat compositio,
'uitauisse' uel 'uitasse', 'deprehendere' uel 'deprendere'.
Coitus etiam syllabarum non negabo et quidquid sententiis
aut elocutioni non nocebit. Praecipuum tamen in hoc opus 60.1
est, scire quod quoque loco uerborum maxime quadret.
Atque is optime componet qui hoc <non> solum componendi
gratia facit.
  Ratio uero pedum in oratione est multo quam in uersu 5
difficilior: primum quod uersus paucis continetur, oratio
longiores habet saepe circumitus, deinde quod uersus semper
similis sibi est et una ratione decurrit, orationis compositio,
nisi uaria est, et offendit similitudine et in adfectatione
deprenditur. Et in omni quidem corpore totoque, ut ita 61.1
dixerim, tractu numerus insertus est: neque enim loqui
possum nisi e syllabis breuibus ac longis, ex quibus pedes
fiunt. Magis tamen et desideratur in clausulis et apparet,
primum quia sensus omnis habet suum finem, poscitque 5
naturale interuallum quo a sequentis initio diuidatur, deinde
quod aures continuam uocem secutae, ductaeque uelut
prono decurrentis orationis flumine, tum magis iudicant
cum ille impetus stetit et intuendi tempus dedit. Non igitur 62.1
durum sit neque abruptum quo animi uelut respirant ac
reficiuntur. Haec est sedes orationis, hoc auditor expectat,
hic laus omnis †declamat.† Proximam clausulis diligentiam
postulant initia: nam et in haec intentus auditor est. Sed 63.1
eorum facilior ratio est; non enim cohaerent aliis nec praece-
dentibus seruiunt: exordium sumunt, †cum ea† quamlibet
sit enim composita ipsa, gratiam perdet si ad eam rupta uia
uenerimus. Namque eo fit ut cum Demosthenis seuera uidea- 5
tur compositio τοῖς θεοῖς εὔχομαι πᾶσι καὶ πάσαις, et illa
quae ab uno, quod sciam, Bruto minus probatur, ceteris
placet κἂν μήπω βάλλῃ μηδὲ τοξεύῃ, Ciceronem carpant in his 64.1
'familiaris coeperat esse balneatori' et 'non nimis dura archi-
piratae'. Nam 'balneatori' et 'archipiratae' idem finis est qui
πᾶσι καὶ πάσαις et qui μηδὲ τοξεύῃ, sed priora sunt seueriora.
Est in eo quoque nonnihil, quod hic singulis uerbis bini 65.1
pedes continentur, quod etiam in carminibus est praemolle,
nec solum ubi quinae, ut in his, syllabae nectuntur, 'fortis-
sima Tyndaridarum', sed etiam quaternae, cum uersus
cluditur 'Appennino' et 'armamentis' et 'Orione'. Quare hic 66.1
quoque uitandum est ne plurium syllabarum [his] uerbis
utamur in fine.
  Mediis quoque non ea modo cura sit, ut inter <se> cohaere-
ant, sed ne pigra, ne longa sint, ne, quod nunc maxime 5
uitium est, breuium contextu resultent ac sonum reddant
paene puerilium crepitaculorum. Nam ut initia clausulaeque 67.1
plurimum momenti habent, quotiens incipit sensus aut
desinit, sic in mediis quoque sunt quidam conatus iique
leuiter insistunt, ut currentium pes, etiam si non moratur,
tamen uestigium facit. Itaque non modo membra atque 5
incisa bene incipere atque cludi decet, sed etiam in iis quae
non dubie contexta sunt nec respiratione utuntur <sunt>
illi uel occulti gradus. Quis enim dubitet unum sensum in 68.1
hoc et unum spiritum esse: 'animaduerti, iudices, omnem
accusatoris orationem in duas diuisam esse partis'; tamen
et duo prima uerba et tria proxima et deinceps duo rursus ac
tria suos quasi numeros habent: spiritum sustinemus †sic aput 5
rimas aestimantur.† Hae particulae prout sunt graues 69.1
acres, lentae celeres, remissae exultantes, proinde id quod
ex illis conficitur aut seuerum aut luxuriosum aut quad-
ratum aut solutum erit. Quaedam etiam clausulae sunt 70.1
claudae atque pendentes si relinquantur, sed sequentibus
suscipi ac sustineri solent, eoque facto uitium quod erat in fine
continuatio emendat. 'Non uult populus Romanus obsoletis
criminibus accusari Verrem' durum si desinas: sed cum 5
est continuatum his quae secuntur, quamquam natura ipsa
diuisa sunt: 'noua postulat, inaudita desiderat', saluus est
cursus. 'Vt adeas, tantum dabis' male cluderet, nam et 71.1
trimetri uersus pars ultima est: excipit 'ut tibi cibum uesti-
tumque intro ferre liceat, tantum': praeceps adhuc firmatur
ac sustinetur ultimo 'nemo recusabat'.
  Versum in oratione fieri multo foedissimum est totum, sed 72.1
etiam in parte deforme, utique si pars posterior in clausula
deprehendatur aut rursus prior <in> ingressu. Nam quod est
contra saepe etiam decet, quia et cludit interim optime
prima pars uersus, dum intra paucas syllabas, praecipue 5
senari atque octonari ('in Africa fuisse' initium senari est, 73.1
primum pro Q. Ligario caput cludit; 'esse uideatur', iam
nimis frequens, octonarium inchoat: talia sunt Demosthenis
πᾶσι καὶ <πάσαις,> πᾶσιν ὑμῖν et totum paene principium) et
ultima uersuum initio conueniunt orationis: 'etsi uereor, 74.1
iudices', et 'animaduerti, iudices'. Sed initia initiis non con-
uenient, <ut> T. Liuius hexametri exordio coepit: 'facturusne
operae pretium sim' (nam ita editum est, [quod] melius
quam quo modo emendatur), nec clausulae clausulis, ut 75.1
Cicero: 'quo me uertam nescio', qui trimetri finis est.
Trimetrum et <senarium> promiscue dicere licet: sex enim
pedes, tres percussiones habet. Peius cludit finis hexametri,
ut Brutus in epistulis: 'neque illi malunt habere tutores aut 5
defensores, quamquam sciunt placuisse Catoni.' Illi minus 76.1
sunt notabiles, quia hoc genus sermoni proximum est.
Itaque et uersus hic fere excidunt, quos Brutus ipso com-
ponendi durius studio saepissime facit, non raro Asinius, sed
etiam Cicero nonnumquam, ut in principio statim orationis 5
in L. Pisonem: 'pro di inmortales, qui hic inluxit dies?' Non 77.1
minore autem cura uitandum est quidquid est ἔνρυθμον,
quale apud Sallustium: 'falso queritur de natura sua.'
Quamuis enim uincta sit, tamen soluta uideri debet oratio.
Atqui Plato, diligentissimus compositionis, in Timaeo prima 5
statim parte uitare ista non potuit. Nam et initium hexa- 78.1
metri statim inuenias, et anacreontion protinus colon effi-
cies, et si uelis trimetron, et quod duobus pedibus et parte
πενθημιμερές a Graecis dicitur, et haec omnia in tribus uersi-
bus: et Thucydidi ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν ex mollissimo 5
rhythmorum genere excidit.
  Sed quia omnem oratoriam <compositionem pedibus> con- 79.1
stare dixi, aliqua de his quoque: quorum nomina quia uarie
traduntur, constituendum est quo quemque appellemus.
Equidem Ciceronem sequar (nam is eminentissimos Grae-
corum est secutus), excepto quod pes mihi tris syllabas non 5
uidetur excedere, quamquam ille paeane dochmioque,
quorum prior in quattuor, secundus in quinque excurrit,
utatur; nec tamen ipse dissimulat quibusdam numeros 80.1
uideri, non pedes, neque inmerito: quidquid est enim supra
tris syllabas, id est ex pluribus pedibus. Ergo cum constent
quattuor pedes binis, octo ternis, spondion longis duabus,
pyrrhichium, quem alii pariambum uocant, breuibus, iam- 5
bum breui longaque, huic contrarium e longa et breui
choreum, non ut alii trochaeum nominemus: ex iis uero qui 81.1
ternas syllabas habent dactylum longa duabusque breuibus,
huic temporibus parem sed retro actum appellari constat
anapaeston. Media inter longas breuis faciet amphimacron
(sed frequentius eius nomen est creticus); longa inter breuis 5
amphibrachys. * huic aduersus longis breuem praecedenti- 82.1
bus palimbacchius erit. Tres breues trochaeum, quem tri-
brachyn dici uolunt qui choreo trochaei nomen imponunt,
tres longae molosson efficient. Horum pedum nullus non in 83.1
orationem uenit, sed quo quique sunt temporibus pleniores
longisque syllabis magis stabiles, his grauiorem faciunt ora-
tionem, breues celerem ac mobilem. Vtrumque locis utile:
nam et illud, ubi opus est uelocitate, tardum et segne et hoc, 5
ubi pondus exigitur, praeceps ac resultans merito damnetur.
Sit in hoc quoque aliquid fortasse momenti, quod et longis 84.1
longiores et breuibus sunt breuiores syllabae: ut, quamuis
neque plus duobus temporibus neque uno minus habere
uideantur ideoque in metris omnes breues omnesque longae
inter se ipsae sint pares, lateat tamen nescio quid quod 5
supersit aut desit. Nam uersuum propria condicio est, ideo-
que in his quaedam etiam communes; ueritas uero qui patitur 85.1
aeque breuem esse uel longam uocalem cum est sola quam
cum eam consonantes una pluresue praecedunt? Certe in di-
mensione pedum syllaba quae est breuis, insequente alia uel
breui, quae tamen duas primas consonantes habeat, fit longa, 5
ut 'agrestem tenui musam': nam 'a' breuis, 'gres' breuis, faciet 86.1
tamen longam a priorem. Dat igitur illi aliquid ex suo tem-
pore; quo modo, nisi habet plus quam quae breuissima, qualis
ipsa esset detractis consonantibus? Nunc unum tempus
accommodat priori et unum accipit a sequente: ita duae 5
natura breues positione sunt temporum quattuor.
  Miror autem in hac opinione doctissimos homines fuisse, 87.1
ut alios pedes ita eligerent aliosque damnarent quasi ullus
esset quem non sit necesse in oratione deprendi. Licet igitur
paeana sequatur Ephorus, inuentum a Thrasymacho, proba-
tum ab Aristotele, dactylumque ut temperatos breuibus ac 5
longis, fugiat * trochaeum, alterius tarditate nimia, alterius 88.1
celeritate damnata, herous, qui est idem dactylus, Aristoteli
amplior, iambus humilior uideatur, trochaeum ut nimis
currentem damnet eique cordacis nomen imponat, eadem-
que dicant Theodectes ac Theophrastus, similia post eos 5
Halicarnasseus Dionysius: inrumpent etiam ad inuitos, nec 89.1
semper illis heroo aut paeane suo, quem quia uersum raro
facit maxime laudant, uti licebit. Vt sint tamen aliis alii
crebriores non uerba facient, quae neque augeri nec minui
nec sicuti modulatione produci aut corripi possunt, sed trans- 5
mutatio et conlocatio; plerique enim ex commissuris eorum 90.1
uel diuisione fiunt pedes. Quo fit ut isdem uerbis alii atque
alii uersus fiant, ut memini quendam <non> ignobilem poe-
tam talis exarasse:
    'astra tenet caelum, mare classes, area messem.' 5
Hic retrorsum fit sotadeus, itemque sotadeus [adiu] retro
trimetros:
    'caput exeruit mobile pinus repetita.'
Miscendi ergo sunt, curandumque ut sint plures qui placent 91.1
et circumfusi bonis deteriores lateant. Nec uero in litteris
syllabisque natura mutatur, sed refert quae cum quaque
optime coeat. Plurimum igitur auctoritatis, ut dixi, et pon-
deris habent longae, celeritatis breues: quae si miscentur 5
quibusdam longis, currunt, si continuantur, exultant. Acres 92.1
quae ex breuibus ad longas insurgunt, leuiores quae a longis
in breues descendunt. Optime incipitur a longis, recte ali-
quando a breuibus, ut 'nouum crimen': leuius <a duabus>,
ut 'animaduerti, iudices', sed hoc pro Cluentio recte quia 5
initium eius partitionis simile est, quae celeritate gaudet.
Clausula quoque e longis firmissima est, sed uenit et in 93.1
breues, quamuis habeatur indifferens ultima. Neque enim
ego ignoro in fine pro longa accipi breuem, quia uidetur ali-
quid uacantis temporis ex eo quod insequitur accedere: aures
tamen consulens meas intellego multum referre uerene longa 5
sit quae cludit an pro longa. Neque enim tam plenum est
'dicere incipientem timere' quam illud 'ausus est confiteri':
atqui si nihil refert breuis an longa sit ultima, idem pes erit, 94.1
uerum nescio quo modo sedebit hoc, illud subsistet. Quo
moti quidam longae ultimae tria tempora dederunt, ut illud
tempus quod breuis ex loco accipit huic quoque accederet.
Nec solum refert quis cluda<t pes, sed clude>ntem quis 5
antecedat. Retrorsum autem neque plus tribus, iique si non 95.1
ternas syllabas habebunt, repetendi erunt (absit tam poetica
obseruatio) neque minus duobus (alioqui pes erit, non nu-
merus). Potest tamen uel unus esse, dichoreus si unus est,
qui constat e duobus choreis, itemque paean, qui est ex 96.1
choreo et pyrrhichio (quem aptum initiis putant), uel contra,
qui est ex tribus breuibus et longa, cui clausulam adsignant:
de quibus fere duobus scriptores huius artis locuntur, alii
omnes †ut quocumque sint quoque† temporum quod ad 5
rationem pertineat paeanas appellant. Est et dochmius, qui 97.1
fit ex bacchio et iambo uel iambo et cretico, stabilis in
clausulis et seuerus. Spondius quoque, quo plurimum est
Demosthenes usus, non eodem <modo> semper [prae] se
habet: optime praecedet eum creticus, ut in hoc: 'de qua 5
ego nihil dicam nisi depellendi criminis causa.' Non nihil est,
quod supra dixi multum referre, unone uerbo sint duo pedes
comprehensi an uterque liber. Sic enim fit forte 'criminis
causa', molle 'archipiratae', mollius si tribrachys praecedat,
'facilitates', 'temeritates'. Est enim quoddam ipsa diuisione 98.1
uerborum latens tempus, ut in pentametri medio spondio,
qui nisi alterius uerbi fine, alterius initio constat, uersum
non efficit. Potest, etiam si minus bene, praeponi anapaes-
tos: 'muliere non solum nobili uerum etiam nota.' Cum ana- 99.1
paestos et creticus, iambus quoque, qui est utroque syllaba
minor: praecedet enim tres longas breuis. Sed <et> spondius
iambo recte praeponitur: 'isdem in armis fui'. Cum spondius,
et bacchius: sic enim fiet ultimus dochmius: 'in armis fui.' 5
Ex iis quae supra probaui apparet molosson quoque clausulae 100.1
conuenire, dum habeat ex quocumque pede ante se breuem:
'illud scimus, ubicumque sunt esse pro nobis.' Minus grauis 101.1
erit spondius, praecedentibus †et pyrrhichio,† ut 'iudicii
Iuniani', et adhuc peius priore paeane, ut 'Brute dubitaui',
nisi potius hos esse uolumus dactylum et bacchium. Duo
spondii non fere se iungi patiuntur, quae in uersu quoque 5
notabilis clausula est, ni cum id fieri potest ex tribus quasi
membris: 'cur de perfugis nostris copias comparat is contra
nos?'—una syllaba, duabus, una. Ne dactylus quidem spondio 102.1
bene praeponitur, quia finem uersus damnamus in fine
orationis. Bacchius et cludit et sibi iungitur: 'uenenum
timeres', uel choreum et spondium ante <se> amat: 'ut uene-
num timeres'. Contrarius quoque qui est cludet, nisi si 5
ultimam syllabam longam esse uolumus, optimeque habebit
ante se molosson: 'ciuis Romanus sum', aut bacchium:
'quod hic potest nos possemus.' Sed uerius erit cludere 103.1
choreum praecedente spondio, nam hic potius est numerus:
'nos possemus' et 'Romanus sum'. Cludet et dichoreus, id
est idem pes sibi ipse iungetur, quo Asiani sunt usi pluri-
mum; cuius exemplum Cicero ponit: 'patris dictum sapiens 5
temeritas fili comprobauit.' Accipiet ante se choreus et 104.1
pyrrhichium: 'omnis prope ciues uirtute gloria dignitate
superabat.' Cludet et dactylus, nisi eum obseruatio ulti-
mae creticum facit: 'muliercula nixus in litore.' Habebit
ante se bene creticum et iambum, spondium male, peius 5
choreum. Cludit amphibrachys: 'Q. Ligarium in Africa 105.1
fuisse', si non eum malumus esse bacchium. Non optimus est
trochaeus, si ulla est ultima breuis, quod certe sit necesse
est: alioqui quo modo cludet, qui placet plerisque, dicho-
reus? Illa obseruatione ex trochaeo fit anapaestos. Idem 106.1
trochaeus praecedente longa fit paean, quale est 'si potero' et
'dixit hoc Cicero', 'obstat inuidia'. Sed hunc initiis dederunt.
Cludet et pyrrhichius choreo praecedente, nam sic paean
est. Sed omnes hi qui in breues excidunt minus erunt stabiles 5
nec alibi fere satis apti quam ubi cursus orationis exigitur et
clausulis non intersistitur. Creticus et initiis optimus: 'quod 107.1
precatus a dis inmortalibus sum', et clausulis: 'in conspectu
populi Romani uomere postridie.' Apparet uero quam bene
eum praecedant uel anapaestos uel ille qui uidetur fini aptior
paean. Sed et se ipse sequitur: 'seruare quam plurimos'. Sic 5
melius quam choreo praecedente: 'quis non turpe duceret?'
(si ultima breuis pro longa sit: sed fingamus sic: 'non turpe
duceres.') Sed hic est illud inane quod dixi: paulum enim 108.1
morae damus inter ultimum atque proximum uerbum, et
'turpe' illud interuallo quodam producimus: alioqui sit exul-
tantissimum et trimetri finis: 'quis non turpe duceret?'
sicut illud 'ore excipere liceret' si iungas lasciui carminis 5
est, sed interpunctis quibusdam et tribus quasi initiis fit
plenum auctoritatis. Nec ego, cum praecedentis pedes posui, 109.1
legem dedi ne alii essent, sed quid fere accideret, quid in
praesentia uideretur optimum ostendi. Qui non optime est
sibi iunctus anapaestos, ut qui sit pentametri finis uel
rhythmos qui nomen ab eo traxit: 'nam ubi libido domi- 5
natur, innocentiae leue praesidium est' (nam synaliphe facit
ut duae ultimae syllabae pro una sonent), melior fiet praece- 110.1
dente spondio uel bacchio, ut si idem mutes 'leue innocentiae
praesidium est'. Non me capit, ut a magnis uiris dissentiam,
paean qui est ex tribus breuibus et longa (nam est et ipse
una plus breui anapaestos): 'facilitas' et 'agilitas'. Qui quid 5
ita placuerit his non uideo, nisi quod illum fere probauerunt
quibus loquendi magis quam orandi studium fuit. Nam et 111.1
ante se breuibus gaudet pyrrhichio uel choreo: 'mea facili-
tas', 'nostra facilitas', ac praecedente spondio tamen plane
finis est trimetri, cum sit per se quoque. Ei contrarius prin-
cipiis merito laudatur: nam et primam stabilem et tres 5
celeres habet. Tamen hoc quoque meliores alios puto.
  Totus uero hic locus non ideo tractatur a nobis ut oratio, 112.1
quae ferri debet ac fluere, dimetiendis pedibus ac per-
pendendis syllabis consenescat: nam id cum miseri, tum in
minimis occupati est: neque enim qui se totum in hac cura 113.1
consumpserit potioribus uacabit, si quidem relicto rerum
pondere ac nitore contempto 'tesserulas', ut ait Lucilius,
struet et uermiculate inter se lexis committet. Nonne ergo
refrigeretur sic calor et impetus pereat, ut equorum cursum 5
delicati minutis passibus frangunt? Quasi uero fecerint * sint 114.1
in compositione deprensi, sicut poema nemo dubitauerit
spiritu quodam initio fusum et aurium mensura et similiter
decurrentium spatiorum obseruatione esse generatum, mox
in eo repertos pedes. Satis igitur in hoc nos componet multa 5
scribendi exercitatio, ut ex tempore etiam similia fundamus.
Neque uero tam sunt intuendi pedes quam uniuersa com- 115.1
prensio, ut uersum facientes totum illum decursum, non
sex uel quinque partes ex quibus constat uersus, aspiciunt:
ante enim carmen ortum est quam obseruatio carminis,
ideoque illud 'Fauni uatesque canebant'. Ergo quem in poe- 116.1
mate locum habet uersificatio, eum in oratione compositio.
  Optime autem de illa iudicant aures, quae plena sentiunt
et parum expleta desiderant, et fragosis offenduntur, leuibus
mulcentur, [et] contortis excitantur, et stabilia probant, 5
clauda deprendunt, redundantia ac nimia fastidiunt. Ideoque
docti rationem componendi intellegunt, etiam indocti uolup-
tatem. Quaedam uero tradi arte non possunt. Mutandus est 117.1
casus si durius is quo coeperamus feratur: num in quem
transeamus ex quo praecipi potest? Figura laboranti
compositioni uariata saepe succurrit, quae cum orationis,
tum etiam sententiae: num praescriptum eius rei ullum est? 5
Occasionibus utendum et cum re praesenti deliberandum est.
Iam uero spatia ipsa, quae in hac quidem parte plurimum 118.1
ualent, quod possunt nisi aurium habere iudicium? Cur alia
paucioribus uerbis satis plena uel nimium, alia pluribus
breuia et abscisa sint? Cur in circumductionibus, etiam cum
sensus finitus est, aliquid tamen loci uacare uideatur? 5
'Neminem uestrum ignorare arbitror, iudices, hunc per hosce 119.1
dies sermonem uulgi atque hanc opinionem populi Romani
fuisse.' Cur 'hosce' potius quam 'hos'? Neque enim erat
asperum. Rationem fortasse non reddam, sentiam esse
melius. Cur non satis sit 'sermonem uulgi fuisse'? Composi- 5
tio enim patiebatur: ignorabo, sed ut audio hoc, animus
accipit plenum sine hac geminatione non esse: ad sensus 120.1
igitur referenda sunt. †Nequis† satis forte, quid seuerum,
quid iucundum sit intellegent; facient quidem natura duce
melius quam arte, sed naturae ipsi ars inerit.
  Illud prorsus oratoris, scire ubi quoque genere composi- 121.1
tionis sit utendum. Ea duplex obseruatio est: altera quae ad
pedes refertur, altera quae ad comprensiones quae efficiun-
tur e pedibus. Ac de his prius. Diximus igitur esse incisa 122.1
membra circumitus. Incisum, quantum mea fert opinio, erit
sensus non expleto numero conclusus, plerisque pars mem-
bri. Tale est enim quo Cicero utitur: 'Domus tibi deerat? At
habebas. Pecunia superabat? At egebas.' Fiunt autem etiam 5
singulis uerbis incisa: 'diximus, testes dare uolumus':
incisum est 'diximus'. Membrum autem est sensus numeris 123.1
conclusus, sed a toto corpore abruptus et per se nihil effi-
ciens. 'O callidos homines' perfectum est, sed remotum a
ceteris uim non habet, ut per se manus et pes et caput: 'o
rem excogitatam.' Quando ergo incipit corpus esse? Cum 5
uenit extrema conclusio: 'quem quasi nostrum fefellit id uos
ita esse facturos?' Quam Cicero breuissimam putat. Itaque
fere incisa et [in] membra mutila sunt et conclusionem
utique desiderant. Perihodo plurima nomina dat Cicero: 124.1
ambitum, circumitum, comprensionem, continuationem,
circumscriptionem. Genera eius duo sunt: alterum simplex,
cum sensus unus longiore ambitu circumducitur, alterum
quod constat membris <et> incisis, quod plures sensus habet: 5
'aderat ianitor carceris, [et] carnifex praetoris', reliqua.
Habet perihodos membra minime duo; medius numerus 125.1
uidetur quattuor, sed recipit frequenter et plura. Modus eius
a Cicerone aut quattuor senariis uersibus aut ipsius spiritus
modo terminatur. Praestare debet ut sensum concludat: sit
aperta, ut intellegi possit, non inmodica, ut memoria con- 5
tineri. Membrum longius iusto tardum, breuius instabile est.
Vbicumque acriter erit et instanter <et> pugnaciter dicen- 126.1
dum, membratim caesimque dicemus: nam hoc in oratione
plurimum ualet; adeoque rebus accommodanda compositio
ut asperis asperos etiam numeros adhiberi oporteat et cum
dicente aeque audientem inhorrescere. Membratim plerum- 127.1
que narrabimus, aut ipsas perihodos maioribus interuallis
et uelut laxioribus nodis resoluemus, exceptis quae non
docendi gratia sed ornandi narrantur, ut in Verrem Proser-
pinae raptus: hic enim lenis et fluens contextus decet. Peri- 128.1
hodos apta prohoemiis maiorum causarum, ubi sollicitudine
commendatione miseratione res eget, item communibus locis
et in omni amplificatione, sed poscitur tum austera si
accuses, tum fusa si laudes. Multum et in epilogis pollet. 5
Totum autem hoc adhibendum est, quod sit amplius com- 129.1
positionis genus, cum iudex non solum rem tenet, sed etiam
captus est oratione et se credit actori et uoluptate iam du-
citur. Historia non tam finitos numeros quam orbem quen-
dam contextumque desiderat. Namque omnia eius membra 5
conexa sunt, †et quoniam lubrica est ac fluit,† ut homines,
qui manibus inuicem adprehensis gradum firmant, continent
et continentur. Demonstratiuum genus omne fusiores habet 130.1
liberioresque numeros, iudiciale et contionale ut materia
uarium est, sic etiam ipsa conlocatione uerborum.
  Vbi iam nobis pars ex duabus quas modo fecimus secunda
tractanda est. Nam quis dubitat alia lenius alia concitatius, 5
alia sublimius alia pugnacius, alia ornatius alia gracilius esse
dicenda: grauibus, sublimibus, ornatis longas magis sylla- 131.1
bas conuenire, ita ut lenia spatium, sublimia et ornata clari-
tatem quoque uocalium poscant? his contraria magis
gaudere breuibus, argumenta partitiones iocos et quidquid
est sermoni magis simile? Itaque componemus prohoemium 132.1
uarie atque ut sensus eius postulabit. Neque enim accesserim
Celso, qui unam quandam huic parti formam dedit et opti-
mam compositionem esse prohoemii ut est apud Asinium
dixit: 'si, Caesar, ex omnibus mortalibus qui sunt ac fuerunt 5
posset huic causae disceptator legi, non quisquam te potius
optandus nobis fuit': non quia negem hoc †aut† bene esse 133.1
compositum, sed quia legem hanc esse componendi in omni-
bus principiis recusem. Nam iudicis animus uarie praepara-
tur: tum miserabiles esse uolumus, tum modesti, tum acres,
tum graues, tum blandi, tum flectere, tum ad diligentiam 5
hortari. Haec ut sunt diuersa natura, ita dissimilem com-
ponendi quoque rationem desiderant. An similibus Cicero
usus est numeris in exordio pro Milone, pro Cluentio, pro
Ligario? Narratio fere tardiores atque, ut sic dixerim, 134.1
modestiores desiderat pedes ex omnibus maxime mixtos.
Nam et uerbis, ut saepius pressa est, ita interim insurgit, sed
docere et infigere animis res semper cupit, quod minime fes-
tinantium opus est: ac mihi uideatur tota narratio constare 5
longioribus membris, breuioribus perihodis. Argumenta 135.1
acria et citata pedibus quoque ad hanc naturam commodatis
utentur, non †dum ita ut† trochaeis (quae celeria quidem
sed sine uiribus sunt), uerum iis qui sunt breuibus longisque
mixti, non tamen plures longas quam breuis habent. Iam 136.1
illa sublimia spatiosas clarasque uoces habent; amant am-
plitudinem dactyli quoque ac paeanis, etiam si maiore ex
parte syllabis breuibus, temporibus tamen satis pleni.
Aspera contra iambis maxime concitantur, non solum quod 5
sunt e duabus modo syllabis eoque frequentiorem quasi pul-
sum habent, quae res lenitati contraria est, sed etiam quod
omnibus pedibus insurgunt et a breuibus in longas nituntur
et crescunt, ideoque meliores choreis, qui ab longis in breues
cadunt. Summissa, qualia in epilogis sunt, lentas et ipsa, 137.1
sed minus exclamantis exigunt.
  Vult esse Celsus aliquam et †superiorem† compositionem,
quam equidem si scirem non docerem: sed sit necesse est
tarda et supina; uerum nisi ex uerbis atque sententiis †per 5
se si† id quaeritur, satis odiosa esse non poterit.
  Denique, ut semel finiam, sic fere componendum quo 138.1
modo pronuntiandum erit. An non in prohoemiis plerumque
summissi, nisi cum in accusatione concitandus est iudex aut
aliqua indignatione complendus, in narratione pleni atque
expressi, in argumentis citati atque ipso etiam motu celeres 5
sumus, [ut] in locis ac descriptionibus fusi ac fluentes, in
epilogis plerumque deiecti et infracti? Atqui corporis quo- 139.1
que motus sua quaedam <habet> tempora, et ad signandos
pedes non minus saltationi quam modulationibus adhibetur
musica ratio numerorum. Quid? non uox et gestus accom-
modatur naturae ipsarum de quibus dicimus rerum? Quo 5
minus id mirere in pedibus orationis, cum debeant sublimia
ingredi, lenia duci, acria currere, delicata fluere. Itaque 140.1
†tragoediae ubi recesset adfectatus etiam tumor rerum et†
spondiis atque iambis maxime continetur:
    'en impero Argis, sceptra mihi liquit Pelops.'
At ille comicus aeque senarius, quem trochaicum uocant, 5
pluribus choreis, qui trochaei ab aliis dicuntur, pyrrhichiis-
que decurrit, sed quantum accipit celeritatis, tantum graui- 141.1
tatis amittit:
    'quid igitur faciam? non eam ne nunc quidem?'
Aspera uero et maledica, ut dixi, etiam in carmine iambis
grassantur: 5
    'quis hoc potest uidere, quis potest pati,
    nisi inpudicus et uorax et aleo?'
In uniuersum autem, si sit necesse, duram potius atque 142.1
asperam compositionem malim esse quam effeminatam et
eneruem, qualis apud multos, et cotidie magis, lasciuissimis
syntonorum modis saltat. Ac ne tam bona quidem ulla erit
ut debeat esse continua et in eosdem semper pedes ire. Nam 143.1
et uersificandi genus est unam legem omnibus sermonibus
dare, et id cum manifestae adfectationis est, cuius rei
maxime cauenda suspicio est, tum etiam taedium ex simili-
tudine ac satietatem creat, quoque est dulcius, magis perdit 5
†atque† et fidem et adfectus motusque omnis qui est in hac
cura deprensus, nec potest ei credere aut propter eum dolere
et irasci iudex cui putat hoc uacare. Ideoque interim quae- 144.1
dam quasi soluenda de industria sunt, <et> quidem illa maximi
laboris, ne laborata uideantur. Sed neque longioribus quam
oportet hyperbatis compositioni seruiamus, <ne> quae eius
rei gratia fecerimus propter eam fecisse uideamur, et certe 5
nullum aptum atque idoneum uerbum permutemus gratia
leuitatis. Neque enim ullum erit tam difficile quod non com- 145.1
mode inseri possit, nisi quod in euitandis eius modi uerbis
non decorem compositionis quaerimus, sed facilitatem. Non
tamen mirabor Latinos magis indulsisse compositioni quam
Atticos, quo minus in uerbis habeant uenustatis et gratiae, 5
nec uitium duxerim si Cicero a Demosthene paulum in hac 146.1
parte desciuit. Sed quae sit differentia nostri Graecique
sermonis explicabit summus liber.
  Compositio (nam finem imponere egresso destinatum
modum uolumini festino) debet esse honesta iucunda uaria. 5
Eius tres partes: ordo coniunctio numerus. Ratio in adiec- 147.1
tione detractione mutatione: usus pro natura rerum quas
dicimus: cura ita magna ut sentiendi atque eloquendi prior
sit: dissimulatio curae praecipua, ut numeri sponte fluxisse
[arcessisse], non arcessiti et coacti esse uideantur. 5