Ex his ceterisque lectione dignis auctoribus et uerborum 10.2.1.1
sumenda copia est et uarietas figurarum et componendi ratio,
tum ad exemplum uirtutum omnium mens derigenda. Neque
enim dubitari potest quin artis pars magna contineatur imi-
tatione. Nam ut inuenire primum fuit estque praecipuum, 5
sic ea quae bene inuenta sunt utile sequi. Atque omnis uitae 2.1
ratio sic constat, ut quae probamus in aliis facere ipsi ueli-
mus. Sic litterarum ductus, ut scribendi fiat usus, pueri
secuntur, sic musici uocem docentium, pictores opera pri-
orum, rustici probatam experimento culturam in exemplum 5
intuentur, omnis denique disciplinae initia ad propositum
sibi praescriptum formari uidemus. Et hercule necesse est 3.1
aut similes aut dissimiles bonis simus. Similem raro natura
praestat, frequenter imitatio. Sed hoc ipsum, quod tanto
faciliorem nobis rationem rerum omnium facit quam fuit
iis qui nihil quod sequerentur habuerunt, nisi caute et cum 5
iudicio adprehenditur nocet.
  Ante omnia igitur imitatio per se ipsa non sufficit, uel quia 4.1
pigri est ingenii contentum esse iis quae sint ab aliis inuenta.
Quid enim futurum erat temporibus illis quae sine exemplo
fuerunt si homines nihil nisi quod iam cognouissent facien-
dum sibi aut cogitandum putassent? Nempe nihil fuisset 5
inuentum. Cur igitur nefas est reperiri aliquid a nobis quod 5.1
ante non fuerit? An illi rudes sola mentis natura ducti sunt
in hoc, ut tam multa generarent: nos ad quaerendum non eo
ipso concitemur, quod certe scimus inuenisse eos qui quae-
sierunt? Et cum illi, qui nullum cuiusquam rei habuerunt 6.1
magistrum, plurima in posteros tradiderint, nobis usus
aliarum rerum ad eruendas alias non proderit, sed nihil
habebimus nisi beneficii alieni? Quem ad modum quidam
pictores in id solum student, ut describere tabulas mensuris 5
ac lineis sciant. Turpe etiam illud est, contentum esse id 7.1
consequi quod imiteris. Nam rursus quid erat futurum si
nemo plus effecisset eo quem sequebatur? Nihil in poetis
supra Liuium Andronicum, nihil in historiis supra pontifi-
cum annales haberemus; ratibus adhuc nauigaremus, non 5
esset pictura nisi quae lineas modo extremas umbrae quam
corpora in sole fecissent circumscriberet. Ac si omnia per- 8.1
censeas, nulla sit ars qualis inuenta est, nec intra initium
stetit: nisi forte nostra potissimum tempora damnamus huius
infelicitatis, ut nunc demum nihil crescat: nihil autem crescit
sola imitatione. Quod si prioribus adicere fas non est, quo 9.1
modo sperare possumus illum oratorem perfectum: cum in
iis quos maximos adhuc nouimus nemo sit inuentus in quo
nihil aut desideretur aut reprehendatur. Sed etiam qui
summa non adpetent, contendere potius quam sequi debent. 5
Nam qui hoc agit, ut prior sit, forsitan, etiam si non trans- 10.1
ierit, aequabit. Eum uero nemo potest aequare cuius uesti-
giis sibi utique insistendum putat: necesse est enim semper
sit posterior qui sequitur. Adde quod plerumque facilius est
plus facere quam idem: tantam enim difficultatem habet 5
similitudo ut ne ipsa quidem natura in hoc ita eualuerit, ut
non res quae simillimae quaeque pares maxime uideantur
utique discrimine aliquo discernantur. Adde quod quidquid 11.1
alteri simile est necesse est minus sit eo quod imitatur, ut
umbra corpore et imago facie et actus histrionum ueris ad-
fectibus. Quod in orationibus quoque euenit. Namque iis
quae in exemplum adsumimus subest natura et uera uis, 5
contra omnis imitatio facta est et ad alienum propositum
commodatur. Quo fit ut minus sanguinis ac uirium declama- 12.1
tiones habeant quam orationes, quod in illis uera, in his
adsimulata materia est. Adde quod ea quae in oratore maxima
sunt imitabilia non sunt, ingenium, inuentio, uis, facilitas et
quidquid arte non traditur. Ideoque plerique, cum uerba 13.1
quaedam ex orationibus excerpserunt aut aliquos composi-
tionis certos pedes, mire a se quae legerunt effingi arbitran-
tur, cum et uerba intercidant inualescantque temporibus,
ut quorum certissima sit regula in consuetudine, eaque non 5
sua natura sint bona aut mala (nam per se soni tantum sunt),
sed prout oportune proprieque aut secus conlocata sunt, et
compositio cum rebus accommodata sit, tum ipsa uarietate
gratissima.
  Quapropter exactissimo iudicio circa hanc partem stu- 14.1
diorum examinanda sunt omnia. Primum, quos imitemur:
nam sunt plurimi qui similitudinem pessimi cuiusque et
corruptissimi concupierint: tum in ipsis quos elegerimus
quid sit <ad> quod nos efficiendum comparemus. Nam in 15.1
magnis quoque auctoribus incidunt aliqua uitiosa et a doctis,
inter ipsos etiam mutuo reprehensa: atque utinam tam bona
imitantes dicerent melius quam mala peius dicunt. Nec uero
saltem iis quibus ad euitanda uitia iudicii satis fuit sufficiat 5
imaginem uirtutis effingere et solam, ut <ita> dixerim, cutem
uel potius illas Epicuri figuras, quas e summis corporibus
dicit effluere. Hoc autem iis accidit qui non introspectis 16.1
penitus uirtutibus ad primum se uelut aspectum orationis
aptarunt: et cum iis felicissime cessit imitatio, uerbis atque
numeris sunt non multum differentes, uim dicendi atque in-
uentionis non adsecuntur, sed plerumque declinant in peius 5
et proxima uirtutibus uitia comprehendunt fiuntque pro
grandibus tumidi, pressis exiles, fortibus temerarii, laetis
corrupti, compositis exultantes, simplicibus neglegentes.
Ideoque qui horride atque incomposite quidlibet illud frigidum 17.1
et inane extulerunt, antiquis se pares credunt, qui carent
cultu atque sententiis, Atticis; scilicet [qui] praecisis con-
clusionibus obscuri Sallustium atque Thucydiden superant,
tristes ac ieiuni Pollionem aemulantur; otiosi et supini, si 5
quid modo longius circumduxerunt, iurant ita Ciceronem
locuturum fuisse. Noueram quosdam qui se pulchre express- 18.1
isse genus illud caelestis huius in dicendo uiri sibi uiderentur
si in clausula posuissent 'esse uideatur'. Ergo primum est ut
quod imitaturus est quisque intellegat, et quare bonum sit
sciat. 5
  Tum in suscipiendo onere consulat suas uires. Nam quae- 19.1
dam sunt imitabilia quibus aut infirmitas naturae non suffi-
ciat aut diuersitas repugnet: ne cui tenue ingenium erit sola
uelit fortia et abrupta, cui forte quidem sed indomitum
amore subtilitatis et uim suam perdat et elegantiam quam 5
cupit non persequatur: nihil est enim tam indecens quam
cum mollia dure fiunt. Atque ego illi praeceptori quem in- 20.1
stitueram in libro secundo credidi non ea sola docenda esse
ad quae quemque discipulorum natura compositum uideret:
nam is et adiuuare debet quae in quoque eorum inuenit bona
et quantum fieri potest adicere quae desunt et emendare 5
quaedam et mutare. Rector enim est alienorum ingeniorum
atque formator; difficilius est naturam suam fingere. Sed ne 21.1
ille quidem doctor, quamquam omnia quae recta sunt uelit
esse in suis auditoribus quam plenissima, in eo tamen cui
naturam obstare uiderit laborabit.
  Id quoque uitandum, in quo magna pars errat, ne in ora- 5
tione poetas nobis et historicos, in illis operibus oratores aut
declamatores imitandos putemus. Sua cuique proposito lex, 22.1
suus decor est: nec comoedia in coturnos adsurgit, nec contra
tragoedia socco ingreditur. Habet tamen omnis eloquentia
aliquid commune: id imitemur quod commune est.
  Etiam hoc solet incommodi accidere iis qui se uni alicui 23.1
generi dediderunt, ut, si asperitas iis placuit alicuius, hanc
etiam in leni ac remisso causarum genere non exuant: si
tenuitas aut iucunditas, in asperis grauibusque causis pon-
deri rerum parum respondeant: cum sit diuersa non causarum 5
modo inter ipsas condicio, sed in singulis etiam causis par-
tium, sintque alia leniter alia aspere, alia concitate alia re-
misse, alia docendi alia mouendi gratia dicenda, quorum
omnium dissimilis atque diuersa inter se ratio est. Itaque ne 24.1
hoc quidem suaserim, uni se alicui proprie quem per omnia
sequatur addicere. Longe perfectissimus Graecorum Demo-
sthenes, aliquid tamen aliquo in loco melius alii (plurima ille).
Sed non qui maxime imitandus, et solus imitandus est. Quid 25.1
ergo? non est satis omnia sic dicere quo modo M. Tullius
dixit? Mihi quidem satis esset si omnia consequi possem.
Quid tamen noceret uim Caesaris, asperitatem Caeli, dili-
gentiam Pollionis, iudicium Calui quibusdam in locis ad- 5
sumere? Nam praeter id quod prudentis est quod in quoque 26.1
optimum est, si possit, suum facere, tum in tanta rei diffi-
cultate unum intuentis uix aliqua pars sequitur; ideoque cum
totum exprimere quem elegeris paene sit homini incon-
cessum, plurium bona ponamus ante oculos, ut aliud ex alio 5
haereat, et quo quidque loco conueniat aptemus.
  Imitatio autem (nam saepius idem dicam) non sit tantum 27.1
in uerbis. Illuc intendenda mens, quantum fuerit illis uiris
decoris in rebus atque personis, quod consilium, quae dis-
positio, quam omnia, etiam quae delectationi uideantur
data, ad uictoriam spectent: quid agatur prohoemio, quae 5
ratio et quam uaria narrandi, quae uis probandi ac refellendi,
quanta in adfectibus omnis generis mouendis scientia, quam-
que laus ipsa popularis utilitatis gratia adsumpta, quae tum
est pulcherrima cum sequitur, non cum arcessitur. Haec si
peruiderimus, tum uere imitabimur. Qui uero etiam propria 28.1
his bona adiecerit, ut suppleat quae deerant, circumcidat
si quid redundabit, is erit quem quaerimus perfectus orator:
quem nunc consummari potissimum oporteat, cum tanto
plura exempla bene dicendi supersunt quam illis qui adhuc 5
summi sunt contigerunt. Nam erit haec quoque laus eorum,
ut priores superasse, posteros docuisse dicantur.