Pater et Filius Luxuriosi
  Quidam luxuriante filio luxuriari coepit. 2.6.pr.1
Filius accusat patrem dementiae.
  PORCI LATRONIS Utriusque tamen conparetur 1.1
luxuria. Tu consumis patrimonium patris tui, ego
accusatoris mei. Naviga, milita, peregrinare, quaere
adulescens, senex utere. Accusator meus diversos et
inter se contrarios adfectus habet: cupit reum damnari, 5
crimen absolvi.
  CESTI PII Potest nobis convenire; similes sumus.
Puta te patrem: dic quid me velis facere. Si tu
bona fide frugi es, et hoc imitor. Te ego imitor an tu
me? Rogo vos: uter prior coepit? 'Luxuriaris' 10
inquit. Patrimonium conputemus. 'Sed tu senex
es' inquit. Hoc dicis: luxuria tua serius coepit, citius
desinet.
  ARELLI FUSCI patris 'Sed tu' inquit 'senex es.' 2.1
Unde scis te non futurum luxuriosum senem? Omnia
a te vitia: quod unguento coma madet, tuum est;
quod laxior usque in pedes demittitur toga, tuum est.
Quid est aliud quod non a te senes discant? Quid 5
porro? domus nostra luxuriosos duos non capit? In-
dulgentius te abdicare non potui. Ecquid mihi licet
seniles annos meliore vita reficere? Hoc novissimum
meum meritum est et quod tibi pro maximo imputo:
pro te etiam luxuriosus factus sum. 10
  FABIANI Noli pecuniam concupiscere. Quid tibi
dicam? Haec est quae auget discordiam urbis et
terrarum orbem in bellum agitat, humanum genus
cognatum natura in fraudes et scelera et mutuum
odium instigat, haec est quae senes corrumpit. 15
Quidam summum bonum dixerunt voluptatem et omnia ad
corpus rettulerunt. Nihil est mihi opus praecipienti-
bus: habeo exemplum, proposui quidquid tu feceris
facere; navigabo si navigaris, militabo si militaris:
dic hodie, quid putes melius. Sed illud excipio: non 20
obicies quod elegeris.
  BLANDI Obicit luxuriam; poteram ei hoc dicere:
adulescens, frugaliter vixi quamdiu patrem habui.
Ante me desisti, ante me coeperas.
  †BLANDI† 'Senex luxuriaris.' Respondeo tibi: 3.1
adulescens enim navigavi. 'Ego' inquit 'iam
desii, tu nondum.' Non miror si prior desisti; prior
coeperas.
  MENTONIS Quid? gaudiorum taedium cepisti? 5
Vere luxurior.
  POMPEI SILONIS Si modo emendatus est filius
meus—solet enim etiam luxuria dissimulari—, suo
quisque ordine reus sit. Vis me ducere uxorem? Si
novercam haberes, iam abdicatus esses. 10
  VIBI GALLI Convivae certe tui dicunt: vivamus,
moriendum est. Si intellego, hoc nulli magis in domo
dicitur quam mihi. Ostendi tibi luxuriam quam in te
non videbas. Adliga me, dum te custodias.
  P. ASPRENATIS Quia nihil proficiebam obiur- 15
gando, volui illi vitam suam ostendere.
  IUNI OTHONIS Malam causam haberem si alium
accusatorem haberem; malam causam haberem si te
filium non haberem.
  Pars altera. IUNI GALLIONIS A laudibus patris 4.1
incipiam. Fuit hic adulescens temperatissimus, et
lubricum tempus sine infamia transit; duxit uxorem,
filium sustulit, ad aetatem perduxit. Iam senex
factus est, nisi quod sibi nondum videtur; <in> 5
luxuriam usque eo se proiecit ut accusem. Senex
amans, senex ebrius, circumdatus sertis et delibutus
unguentis et in praeteritos annos se retro agens et
validius in voluptatibus quam iuvenis exultans,
nonne portentum est? Luxuriosus adulescens peccat; 10
at senex luxuriosus insanit; aetas exhaurit <virtutes>:
vitia lasciviunt.
  PAPIRI FABIANI Navem in portu mergis. Alter
solito tempore labitur, alter insolito; alter alieno,
alter suo; alter annos sequitur, alter senectuti re- 15
pugnat. Non est luxuria tua qualem videri velis:
non simulas ista sed facis, nec amantem agis sed
amas, nec potantem adumbras sed bibis, nec te dicis
bona dissipare sed dissipas. Nemo, puto, vitia quia
odit imitatur. Quis imperator ob hoc ipse de proelio 20
fugit, ut bene pugnaret exercitus? quis, ut ambitum
comprimeret, ipse honores mercatus est? quis, ut
seditionem leniret, turbavit rem publicam? Non
coercet vitia qui provocat.
  Latro sic divisit: an ob hoc accusari pater possit, 5.1
<quod luxuriatus sit>. Hic illam volgarem quaes-
tionem posuit quam solebat fastidire: †se leviter†
minime patri obici solere luxuriam, non magis quam
avaritiam, quam iracundiam; non vitia patris ac- 5
cusari solere, sed morbum. Ut possit aliquid praeter
dementiam obici patri, <an> luxuria non possit.
'Alioqui filiis' inquit 'abdicare permittitis <patres;
sed lex patri filium quia de alieno consumit abdicare
permittit>, hic de suo consumit.' Etiamsi ob hoc 10
accusari pater a filio <potest, an a tali filio> possit?
Hic vitiorum exprobratio. 'Sic ebrietatem patri obicis
ebrius, sic petulantiam iniuriarum damnatus?'
Etiamsi ob hoc accusari potest, etiamsi a tali filio, an,
si ad castigandum filium hoc consilio usus est, dam- 15
nandus sit. Ait enim adulescens: Quolibet alio
genere debuisti me obiurgare. Quid si adulterium
velles vindicare committendo? Turpe est sic casti-
gare vitia ut imiteris. Deinde, an consilio luxurietur.
Non enim concedit hoc filius: 'alioqui' inquit 20
'quare, si coepisti sic emendare filium, cum emen-
daveras non desinis?'
  Cestius <a> parte patris aiebat simulationem 6.1
luxuriae significandam magis quam profitendam.
Ita, inquit, apparebit illum simulasse si etiamnunc
simulat; si desinit simulare, ostendit iam sibi nihil
opus esse eo consilio, quasi filius emendatus sit; 5
emendatum autem esse non concessit, et adsidue dixit
nihil magis se quam intervallum hoc luxuriae timere;
intermissa vitia vehementius surgere.
  Latro aperte putabat simulationem confitendam.
Incipio, inquit, non tantum honestum senem sed 10
prudentem defendere si, quod vitium videri poterat,
efficio consilium. Quare potius significet quam dicat
frugi <se> esse?
  Blandus hac figura declamavit filium: ut pro ab-
dicato respondit. 15
  Cestius aiebat adulescentis partem diligentius 7.1
colorandam: facere illum rem non ita probam: patri
non remittere quod a patre ipsi remissum sit. Itaque
sic narravit ut suam quoque luxuriam imputaret
patri. Non severam fuisse disciplinam, non bene in- 5
stitutam domus legem, quae posset adulescentis mores
formare et a vitiis aetatis abducere. 'Quodammodo'
inquit 'ad luxuriam a patre praemissus sum.
. . . unguento canos madentis et comissatorem senem: utique
nulli nimis luxuriosus sed parum sanus videbatur. 10
Merito in adulescentibus <non> omnem luxuriam
vindicant: cito desinunt. Desii, cum haberem
luxuriae istius exemplum. Quaeritis quae res mihi
remedio fuerit? aetas: illa quae faciebam iam puta-
bam me non decere.' 15
  Hunc sensum ipse Cestius sano genere dixit; 8.1
Flavum Alfium, auditorem suum, qui eandem rem
lascivius dixerat, obiurgavit. Flavus hoc modo dixit:
cum desidiae se eripuisset, paulatim se ad frugali-
tatem redisse et odio se vitiorum captum. 'Hoc 5
fuit' inquit 'quare desinerem: sentiebam' inquit
'me senem fieri.' Cestius hoc aiebat dulcius
quidem <esse>, sed corrumpi ultimam sententiam.
'Incredibile est,' inquit 'cum iuvenis sit, sensisse
illum se senem fieri, et nolim videri tam diu luxuri- 10
atum donec sentiret senem se fieri.'
  Fuscus Arellius dixit: Non accusaturus patrem sed 9.1
me defensurus sum, ne aliena luxuria male audiam.
Hoc consilium luxuriante filio honestum emendato
<est> supervacuum. In narratione hunc colorem
habuit: subito furore conlapsam patri mentem. 5
Meretricem vidi pendentem collo senis et parasi-
torum circumfusum patri gregem, turpes cum rivali-
bus rixas et ebrietati nocturnae additum diem.
Putavi initio et ego consilium esse, non morbum:
desii luxuriari; desinet, inquam, si propter me coepit. 10
Permanet in iuvenalibus vitiis et turpius luxuriosus et
diutius. Quid faciam? ex suo more emendare
patrem volo: luxuriandum est.
  Silo Pompeius patronum adulescenti dedit; quod 10.1
non putabat in accusatoris persona Latro faciendum:
<numquam certe esse factum> ut aliquis per patro-
num accusaret patrem.
  Rufus Vibius <a parte> adulescentis: festivum 5
senem! in honorem filii sui ebrius fit. In narratione
hoc usus est colore: solutum patrem iam mente eius
labente laudare coepisse luxuriam; dicere enim eos
felicius <vivere> qui sibi amare permitterent nec
cessarent tantum habere quantum cuperent; obiur- 10
gare interim <se> quasi non commodaret. 'Rusti-
cum' inquit 'iuvenem! Praematura' inquit
'severitas non est frugalitas sed tristitia: quid tu
senex facies?' Non creditis haec illum dixisse qui
vitia dum obiurgare vult luxuriatur? 15
  Argentarius hoc colore declamavit: Duo luxuri- 11.1
antur una in domo: alter iuvenis, alter senex; alter
filius, alter pater; uterque aeque licenti cultu per
publicum incedit. Alter vobis hoc ait: 'Concessis
aetati iocis utor et iuvenali lege defungor; id facio 5
quod pater meus fecit cum iuvenis esset. Negabit?
Bona ego aetate coepi; simul primum hoc tirocinium
adulescentiae quasi debitum ac sollemne persolvero,
revertar ad bonos mores.' Qui qualem causam
habeat videritis; facit etiamsi non quod oportet fieri, 10
at quod solet. Alter ait: 'scio me novum civitatis
miraculum incedere, luxuriosum senem, sed hoc casti-
gandi genus commoventius visum; ut emendarem
filium, ipse peccare coepi.' Ita, si avos viveret, ut
nemo in domo luxuriosus esset, tres luxuriosi fuissetis. 15
  A parte patris Glycon Spyridion dixit: ἐγὼ μὲν 12.1
ἄρχομαι δαπανῶν, σὺ δ’ οὐ παύῃ.
  Agroitas Massiliensis longe vividiorem sententiam
dixit quam ceteri Graeci declamatores, qui in hac
controversia tamquam rivales rixati sunt. Dicebat 5
autem Agroitas arte inculta, ut scires illum inter
Graecos non fuisse, sententiis fortibus, ut scires illum
inter Romanos fuisse. Sententia quae laudabatur
haec fuit: ἐπὶ τῆς ἀσωτίας τοῦτο διαπεφωνήκαμεν·
σὺ μὲν δαπανᾷς ἡδόμενος, ἐγὼ δὲ λυπούμενος. 10
  Damas Scombrus: ἐστυγημένην ἀσωτίαν ἀσωτεύῃ.
  Diocles Carystius: εἴθ’ εὐχαριστοίης· ἄρτι ἐκ 13.1
τῆς ἀσωτίας μεταβάλλομαι.
  Hermagoras raras sententias dicebat, sed argutas
et quae auditorem diligentem penitus adficerent,
securum et neglegentem transcurrerent. In hac 5
controversia dixit: ὦ τύχης δεινῆς· ταῦτα ἐπιτάτ-
τοντες ἀλλήλοις ἐποιοῦμεν.
  Barbarus dixit vulgarem sensum satis vulgariter:
γνώσῃ, τέκνον, ὅτι νοῦς γήρᾳ συνανθεῖ.
  Elegantius hoc conposuit Hispo Romanius: Placet 10
vobis frugalitas mea, quod patrimonium servavi, quod
adquisivi, quod uxorem mature duxi, semper dilexi,
quod ab omni me tutum fabula praestiti. Illud ad-
firmo, nihil tota vita frugalius feci.
  Rem ab omnibus dictam celerrime Syriacus Vallius 15
dixit: fili, quando vis desinamus?