Sacerdos Prostituta
Sacerdos casta e castis, pura e puris sit. 1.2.pr.1
  Quaedam virgo a piratis capta venit; empta
a lenone et prostituta est. Venientes ad se
exorabat stipem. Militem qui ad se venerat
cum exorare non posset, conluctantem et vim 5
inferentem occidit. Accusata et absoluta et
remissa ad suos est. Petit sacerdotium.
  PORCI LATRONIS Sacerdos vestra adhuc in lupanari 1.1
viveret nisi hominem occidisset. Inter barbaros quid
passa sit nescio: quid pati potuerit scio. Sacerdoti
ne purus quidem contigit dominus. Absint ex hoc
foro lenones, absint meretrices, ne quid parum 5
sanctum occurrat dum sacerdos legitur. Si nihil
aliud, certe osculatus est te quisquis puram putavit.
O egregium pudicitiae patrocinium: 'militem
occidi'! At hercule lenonem non occidisti. De-
ducta es in lupanar, accepisti locum, pretium con- 10
stitutum est, titulus inscriptus est: hactenus in te
inquiri potest; cetera nescio. Quid in cellulam me
et obscenum lectulum vocas? de pudicitia sacerdotis
hic quaeritur. 'Nemo' inquit 'mihi virginitatem
eripuit': sed omnes quasi erepturi venerunt, sed 15
omnes quasi eripuissent recesserunt. Quo mihi
sacerdotem cuius precaria est castitas? Cum ex illo
lupanari cruenta fugeres, si qua tibi occurrisset . . .
Si mater tua prostitisset, tibi noceret: propter te
liberis tuis sacerdotium non darem. 20
  FULVI SPARSI Quid inclusa feceris nec quaerere 2.1
debemus nec scire possumus.
  CORNELI HISPANI Occidisti hominem. Quid
respondes? 'Vim adferebat mihi.' Etiam, puto.
Sacerdoti pro libertate vota facienda sunt: captivae 5
mandabitis? pro pudicitia vota facienda sunt: prosti-
tutae mandabitis? pro militibus vota facienda sunt:
isti mandabitis? Id enim deerat, ut templa reciperent
quas aut carcer aut lupanar eiecit.
  MARULLI Ut sciamus illam apud lenonem fuisse, 10
blanda est; ut sciamus apud piratas, cruenta est.
'Nemo' inquit 'me attigit.' Da mihi lenonis
rationes: captura conveniet. Age, si quis venit per-
tinax? age, si quis hoc ipsum concupit, quod virgo
eras? age si quis, ne negare posses, ferrum attulit? 15
  P. VINICI Eam sacerdotem facite quae aut 3.1
honesta maneat, qualis semper fuit, aut poenam
sentiat si esse desierit. Cuius audaciae es, puella?
Etiamsi nos nobis non timeremus, tu tibi metuere
deberes. Aliter deorum numini subiecta uniuscuius- 5
que conscientia est, aliter nostrae aestimationi: nos
tantum quae palam feceras vidimus, illi etiam quae
secreta sunt. Indignam te sacerdotio dicerem si
transisses per lupanar. Praecedens hanc lictor
summovebit? huic praetor via cedet? summum 10
imperium consules cedent tibi? quaecumque meretrix
prostabit fugiet? Fas sacerdoti non esset ancillam
tibi similem habere: tene fieri sacerdotem fas erit?
Nam quod ad sortem pertinet, ne reliquae virgines
contaminarentur haec segregata est. Castam te 15
putas quia invita meretrix es? Nuda in litore stetit
ad fastidium emptoris; omnes partes corporis et in-
spectae et contrectatae sunt. Vultis auctionis exit-
um audire? vendit pirata, emit leno, excipit fornix.
Eo deducta es ubi tu aliud nihil honestius facere 20
potuisti quam mori. Inpensius stipem rogasti quam
sacerdotium rogas. 'Fortuna' inquit 'haec me
coegit pati; misereri debent omnes mei.' Et ego
misereor tui, puella; sed non facimus miserandas sa-
cerdotes. Non est apud nos maximus honor ultimorum 25
malorum solacium.
  MENTONIS Honorem habitum aurium maiestatis- 4.1
que vestrae velim quod necesse est in hac causa
nominare lupanar, lenonem, meretricios quaestus,
homicidium. Quis credat? inter haec sacerdos
quaeritur. At mehercules futurae sacerdoti nihil 5
ex his audiendum erat. Sacerdotis vestrae summa
notitia est quod prostitit, summa virtus quod occi-
dit, summa felicitas quod absoluta est. Non potest
in ea sperari sacerdos in qua sperari meretrix po-
test: aliis oculis virginem leno aestimat, aliis ponti- 10
fex.
  BLANDI 'Virgo sum' inquit; 'interroga, si
dubitas, archipiratam, interroga gladiatorem, an
rogatus virginitati pepercerit.' Non refello, dum
scias clausa esse testibus tuis templa. In auctione 15
nemo voluit liceri ut enotuit servisse piratis: non
videbatur iste virginis vultus, ista constantia et ne
armatum quidem timens audacia.
  ARELLI FUSCI patris Ne metue, puella: pudica es; 5.1
sed sic te viro lauda, non templo. Meretrix vocata
es, in communi loco stetisti, superpositus est cellae
tuae titulus, venientem recepisti: cetera, etiamsi
in communi loco essem, tamen potius silerem. 5
  POMPEI SILONIS Excipitur meretricium osculis,
docetur blanditias et in omnem corporis motum con-
fingitur. Avertite aures petiturae sacerdotium,
dum reliqua narro. Nihil ad vos deferam dubium,
nihil audietis nisi quod vicinitas vidit. Tu sacer- 10
dos? Quid si tantum capta, quid si <tantum> prosti-
tuta, quid si tantum homicida, quid si tantum rea
fuisses?
  ROMANI HISPONIS Numquid hoc negas, conluc- 6.1
tatam te tamen cum viro, quem in illa volutatione
necesse est prius super te fuisse? Aiebat leno
merito occisum militem, plus ausum quam in pro-
stitutam licebat. Exorasti populum: numquid et 5
lenonem? numquid et piratam illum, quem non
poteras occidere?
  ARGENTARI 'Armatum' inquit 'occidi.' Quid
inermes? Gloriatur homicidio eius quem nescio
an sero occiderit. 10
  CESTI PII narratio Ita domi custodita est ut rapi 7.1
posset; ita cara fuit suis ut rapta non redimeretur; ita
raptae pepercere piratae ut lenoni venderent; sic emit
leno ut prostitueret; sic venientes deprecata est ut ferro
opus esset. Coniectum in urnam nomen eius non exit 5
sed eiectum est; tempus erat nunc sortiri: urna pur-
gata est. Stetisti puella in lupanari: iam te ut
nemo violaverit, locus ipse violavit. Stetisti cum
meretricibus, stetisti sic ornata ut populo placere
posses, ea veste quam leno dederat; nomen tuum 10
pependit in fronte; pretia stupri accepisti, et manus,
quae dis datura erat sacra, capturas tulit; cum
deprecareris intrantis amplexus, ut alia omnia impe-
traris, osculum erogasti. Ancillae ex lupanaribus
sacerdoti non emuntur; coram sacerdote obscenis 15
homines abstinent. Non sine causa sacerdoti lictor
apparet: occurrenti meretricem summovet. Non 8.1
est credibile temperasse a libidine piratas omni crude-
litate efferatos, quibus omne fas nefasque lusus est,
simul terras et maria latrocinantes, quibus in aliena
impetus per arma est; iam ipsa fronte crudeles et 5
humano sanguine adsuetos, praeferentes ante se
vincula et catenas, gravia captis onera, a stupris
removere potuisti, quibus inter tot tanto maiora
scelera virginem stuprare innocentia est? Sed
lupanar excepit. Omnis sordida iniuriosaque turba 10
huc influit, nec quisquam eo ut iudicet venit. At
omnes favere fabulis tuis? at omnibus persuasum
est? nemo in tanta euntium redeuntiumque turba
inventus est qui fortunae tuae vellet inludere?
Ergo tu, cum tam innocens quam dicis vixeris, ista 15
passa es <et> credis deos esse? 'Nihil' inquit
'passa sum.' Hoc satis est nupturae, sacerdoti
parum. Ubi adhuc fuisti? discede, ignota es.
<Ubi adhuc non fuisti?> discede, nimium nota es.
  P. ASPRENATIS Contradico non inimicitiis cuius- 9.1
quam inpulsus; quod enim odium, quae inimicitiae
<cum ea> cuiquam esse possunt quam nemo civium
suorum norat antequam prostitit? Movet me res-
pectus omnium virginum, de quibus gravis hodie fertur 5
sententia si in civitate nulla inveniri potest neque mere-
trice castior neque homicida purior. Piratae te invio-
latam servaverunt? a sacerdote se non abstinuisset
pirata, leno, mango. De sacerdotis pudicitia his
sponsoribus credendum est? Iacuisti in piratico 10
myoparone; contrectata es alicuius manu, alicuius
osculo, alicuius amplexu. An melius pirata servavit
quam pater? conversata es cruentis et humano
sanguine delibutis: inde est profecto quod potes
hominem occidere. Proclama ingenuam esse te; 10.1
quid expectas? cum in lupanar veneris, iam tibi omnia
templa praeclusa sunt. Conservarum osculis in-
quinatur, inter ebriorum convivarum iocos iactatur,
modo in puerilem, modo in muliebrem habitum com- 5
posita: istinc ne patri quidem redimenda est. Nulla
satis pudica est de qua quaeritur. Non legerem te
sacerdotem etiamsi sacerdoti servisses. Virginem
esse sacerdotem nostram cui credimus? meretrici,
lenoni, piratis: haec enim testium summa est. Casti- 10
gationem [ex] pontificis maximi meruerat sacerdos,
si te e lupanari redemisset. Convenit omnis libidin-
osorum turba et concurrit ad meretricem novam.
Illud certe fateberis, pudicitia tua precaria est; tot
intraverunt cellam tuam gladiatores, tot iuvenes, 15
tot ebrii: et omnes ante militem inermes? Ego
illam dico prostitisse: illa se dicit etiam mendicasse.
Pudicitiam sacerdotis meae etiam carnifici debeo.
  IUNI GALLIONIS Ambitiosa lex est: ad sacerdo- 11.1
tium [non] nullas <nisi integrae> non sanctitatis
tantum sed felicitatis admittit; inquirit in maiores,
in corpus, in vitam: videris quemadmodum tam
morosae legi satis facias. Capta es a piratis, inter 5
servos, inter homicidas in illis myoparonis angustiis
spatiata es. Viderimus quid in te audere po-
tuerit feritas hostium, libido barbarorum, licentia
dominorum. Certum habeo, iudices, cum hanc
feritatem barbarorum audiatis, favetis illi, ut quam- 10
primum mutet servitutem <sacerdotio>. Sic istam
servaverunt piratae quamadmodum qui lenoni essent
vendituri, <sic istam servavit leno quemadmodum
qui esset coacturus> stare in illo ordine, ex eadem
vesci mensa, in eo loco vivere in quo etiamsi non 15
patiaris stuprum videas. Aliquis fortasse inventus est 12.1
quem hoc ipsum inritaret, quod rogabas. Ipse autem
leno pepercit? Ignoramus istos, quibus vel hoc in
eiusmodi quaestu praecipue placet, quod inlibatam
virginitatem decerpunt? Servavit te leno, quam 5
prostituturus erat in libidinem populi? Ita est? sic
leno <te>, tamquam nos, castam e castis? 'Omnes'
inquit 'exorabam.' Si quis dubitabat an meretrix esset
audiat quam blanda sit. Haesisti in conplexu, osculo
pacta es; ut felicissima fueris, pro pudicitia inpudice 10
rogasti. Quid faciam mulieri inter crimina sua
delitiscenti? Cum dico: 'vim passa es,' 'occidi'
inquit; cum dico: 'hominem occidisti,' 'inferebat'
inquit 'vim mihi.' Sacerdos nostra stuprum homi-
cidio, homicidium stupro defendit. 15
  {⁴¹Divisio.}⁴¹ Latro in has quaestiones divisit: an 13.1
per legem fieri sacerdos non possit; etiamsi lex illi
non obstat, an sacerdotio indigna sit. An lege pro-
hibeatur, in haec duo divisit: an casta sit, an pura
sit. An casta sit, in haec divisit: utrum castitas 5
tantum ad virginitatem referatur an ad omnium
turpium et obscenarum rerum abstinentiam. Puta
enim virginem quidem esse te, sed contrectatam
osculis omnium; etiamsi citra stuprum, cum viris
tamen volutata es: es talis qualis videri potest cui 10
lex nocere vult matrem quoque incestam? Etiamsi
ad virginitatem tantum refertur castitas, an haec
virgo sit. Aiebat Apollodoreis quidem placere fixa 14.1
esse themata et tuta, sed hic non repugnare contro-
versiam huic suspicioni; non enim ponitur adhuc
virginem <esse>, et multa sunt propter quae cred-
ibile sit non esse. Illud adiciebat: denique etiamsi 5
non effecero ut credant iudices non esse virginem,
consequar tamen ut non putent dignam sacerdotio
de qua dubitari potest an virgo sit. An pura sit, in
haec divisit: an, etiamsi merito occidit hominem,
pura tamen non sit homicidio coinquinata; deinde: 10
an merito occiderit hominem innocentem uti corpore
prostituto volentem. Absoluta est: ostendit non
puram se esse sed tutam. An idonea sit, in tracta-
tiones quas quisque vult dividit: an idonea sit tam
infelix ut caperetur, ut veniret, ut lenoni potissimum, 15
ut prostitueretur, <ut> occidere hominem cogere-
tur, ut causam diceret.
  Cestius etiam altius petit, et obiecit quod tam 15.1
vilis suis fuisset ut non redimeretur.
  Silo Pompeius, dum praeceptum sequitur quo iube-
mur ut, quotiens possumus, de omnibus legis verbis
controversiam faciamus, illam quaestionem movit: 5
'casta e castis.' Lex, inquit, 'e castis' cum
dicit, hoc non tantum ad parentes refert sed ad
omnes quibus conversata est virgo; non enim adicit
'e castis parentibus,' sed 'e castis' cum dicit,
vult illos a quibus venit virgo castos esse. Intellego, 10
inquit, sub hoc verbo multa. 'Castis' cum dicit,
<intellego castis> penatibus: tu ex incestis venis;
intellego castis disciplinis: tu ex obscenissimis venis.
Quid enim didicisti? et quaecumque hoc loco dici
poterant. Idem et in illa parte fecit 'pura e puris.' 15
  Hispo Romanius accusatoria usus pugnacitate ne- 16.1
gavit puram esse, non ad animum hoc referens sed
ad corpus: tractavit impuram esse quae osculum
impuris dederit, quae cibum cum impuris ceperit.
  Albucius figura divisit controversiam; dixit enim: 5
putemus tres sacerdotium petere: unam quae capta est,
alteram quae prostitit, tertiam quae hominem occidit:
omnibus nego; et sic causam contra singulas egit.
  Fuscus Arellius sic divisit: probabo indignam
sacerdotio primum etiamsi pudica sit; deinde quia 10
nescimus an pudica sit; novissime quia non sit
pudica.
  Fuscus pro puella colorem hunc introduxit: 17.1
voluerunt di immortales in hac puella vires suas osten-
dere, ut appareret quam nulla vis humana divinae
resisteret maiestati: putaverunt posse miraculo
esse in captiva libertatem, in prostituta pudicitiam, in 5
accusata innocentiam.
  Latro dixit: aliqua capta felicior fuit, nulla fortior.
  Marullus cum descripsisset dignationem puellae
magnam fuisse, altius quiddam superbiusque vultu
ipso praeferente, hanc adiecit sententiam quam 10
solebat mirari Latro, immo, ut ipse aiebat, exosculari:
narrate sane omnes tamquam ad prostitutam venisse,
dum tamquam a sacerdote discesserint.
  Albucius dixit: Nescio quis feri et violenti animi 18.1
venit, ipsis credo dis illum impellentibus ut futurae
sacerdotis non violaret castitatem <sed> ostenderet.
Praedixit illi abstineret a sacro corpore manum:
'non est quod audeas laedere pudicitiam quam 5
homines servant, dii expectant'; [cruenti] et in
perniciem ruenti suam 'en' inquit 'arma, quae
nescis <te> tenere pro pudicitia,' et raptum
gladium in pectus piratae sui torsit. Hoc factum
eius ne lateret eisdem dis immortalibus fuit curae: 10
accusator inventus est qui pudicitiae eius in foro
testimonium redderet. Nemo credebat occisum
virum a femina, iuvenem a puella, armatum ab
inermi: maior res videbatur quam ut posset credi
sine deorum immortalium adiutorio gesta. 15
  Cestius timuit se in narrationem demittere; sic 19.1
illam transcucurrit: haec dixit in sacerdote futura
maxime debere aestimari: pudicitiam, innocentiam,
felicitatem. Quam pudica sit, miles ostendit; quam in-
nocens, iudex; quam felix, reditus. Etiam habemus 5
quandam praerogationem sacerdoti ab ipso numine
datam, licet isti obiciant fuisse illam captivam, lenoni
postea servisse, causam novissime dixisse: inter tot
pericula non servassent illam dii nisi sibi.
  Argentarius illud in narratione dixit: accusator 10
in hoc maxime premebat ream: aiebat occisum esse
intra verba, antequam vim adferret.
  Silo Pompeius hac figura narravit: eam vobis sacer- 20.1
dotem promitto quam incestam nulla facere possit
fortuna. Potest aliquam servitus cogere: servit et
barbaris et piratis, inviolata apud illos mansit.
Potest aliquam corrumpere prolapsi in vitia saeculi 5
prava consuetudo (etiam matronarum multum in
libidine magisterium): pudica permanebit. Licet
illam ponatis in lupanari: et per hoc illi intactam
pudicitiam efferre contigit. Fuit in loco turpi,
probroso; leno illam prostituit, populus adoravit: 10
nemo non plus ad servandam pudicitiam contulit
quam quod ad violandam attulerat. Multum potest ad
rectum quoque pudici animi propositum hostis
<cum> gladio: non succumbet, immo, si opus fuerit,
pudicitiam vindicabit. Incredibilem videor in puella 15
rem promittere? iam praestitit: adulescentem
misericordis populi beneficium polluere temptantem
gladio reppulit. Fuit qui illam accusaret caedis:
absoluta est. Ne qua posset esse vobis dubitatio
quae ventura ad sacerdotium erat an pura esset, an 20
integra: iam iudicatum est.
  Triarius dixit: negabat se puella fecisse; negabat 21.1
illum suis cecidisse manibus: Altior, inquit, humana
visa est circa me species eminere et puellares lacertos
supra virile robur attollere. Quicumque estis, dii
immortales, qui pudicitiam ex illo infami loco cum 5
miraculo voluistis emergere, non ingratae puellae
opem tulistis: vobis pudicitiam dedicat quibus debet.
  Alterius partis color nihil habet difficultatis: ad-
paret <ex sententiis> quas praeposui. Dicendum
est in puellam vehementer, non sordide nec obscene. 10
Sordide, ut Bassus Iulius, qui dixit: 'extra portam
hanc virginem' et: 'ostende istam aeruginosam
manum,' <vel> Vibius Rufus, qui dixit: 'redolet
adhuc fuliginem fornicis.' Obscene, quemadmodum
Murredius rhetor, qui dixit: 'unde scimus an cum 15
venientibus pro virginitate alio libidinis genere
deciderit?' Hoc genus sensus memini quendam 22.1
praetorium dicere, cum declamaret controversiam de
illa quae egit cum viro malae tractationis quod virgo
esset et damnavit: postea petit sacerdotium. No-
vimus, inquit, istam maritorum abstinentiam qui, 5
etiamsi primam virginibus timidis remisere noctem,
vicinis tamen locis ludunt. Audiebat illum Scaurus,
non tantum disertissimus homo sed venustissimus,
qui nullius umquam inpunitam stultitiam transire
passus est; statim Ovidianum illud: 'inepta loci,' 10
et ille excidit nec ultra dixit. Hoc autem vitium
aiebat Scaurus a Graecis declamatoribus tractum,
qui nihil non et permiserint sibi et inpetraverint.
Hybreas, inquit, cum diceret controversiam de illo 23.1
qui tribadas deprehendit et occidit, describere coepit
mariti adfectum, in quo non deberet exigi inhonesta
inquisitio: ἐγὼ δ’ ἐσκόπησα πρότερον τὸν ἄνδρα,
<εἰ> ἐγγεγένηταί τις ἢ προσέρραπται. 5
  Grandaus, Asianus aeque declamator, cum diceret
in eadem controversia: 'non ideo occidi adulteros
[non] paterentur,' dixit: εἰ δὲ φηλάρρενα μοιχὸν
ἔλαβον.
  In hac controversia de sacerdote non minus obscene 10
dixit Murredius: fortasse dum repellit libidinem,
manibus excepit. Longe recedendum est ab omni obs-
cenitate et verborum et sensuum: quaedam satius est
causae detrimento tacere quam verecundiae dicere.
  Vibius Rufus videbatur cotidianis verbis usus non 15
male dixisse: ista sacerdos quantum mihi abstulit!