Ab Archipirata Filio Dimissus
  Mortua quidam uxore, ex qua duos filios habe- 7.1.pr.1
bat, duxit aliam. Alterum ex adulescentibus
domi parricidi damnavit; tradidit fratri punien-
dum: ille exarmato navigio imposuit. Delatus
adulescens ad piratas archipirata factus est. 5
Postea pater peregre profectus captus est ab eo
et remissus in patriam. Abdicat filium.
  ALBUCI SILI De fratre nec iudicare audeo nec 1.1
loqui: uno nomine <ei> et gratias ago et gratulor,
quod patrem servare potuit mori iussus. Tanta
tempestate confusus neque aestimare quicquam neque
dispicere potui. Plura tibi crimina, pater, fortuna 5
torquente, quam quae videris ipse nosse indicabo.
Solutum mihi fratrem tradideris an alligatum,
nescio: quantum ad meum stuporem attinet, etiam
fugere potuit; nec satis memineram tale ministerium
mihi pater an noverca mandasset, ministerium an poenam 10
esse voluisset, vindictam parricidii an parricidium.
Insui culleo fratrem iubes? Non possum, pater. Non
ignoscis? an non credis? Ego contendo ne te quidem
posse si quis tibi dixisset tyrannus: veni, tuis manibus
filium insue. In hoc opere potes oculis tuis, potes 15
manibus uti? potes audire inclusi filii gemitum? Si
potes, timeo ne innocentem damnaveris; si non
potes, quid frater in fratrem non posset patrem
testem dedi. Quid accusas quod inpunitatem fratri 2.1
dederim, quom fato consilium meum victum sit?
A me frater ut viveret non impetravit, ut fugeret
non impetravit: nihil aliud impetravit quam ut
aliter quam in culleo moreretur. Malam causam 5
habeo, ut inter fratres. Ubi spes? In gubernaculo?
nulla est. In remigio? ne in hoc quidem est. In
comite? nemo repertus est naufragi comes. In velo?
in antemna? omnia [paene] instrumenta circumcisa
sunt, adminiculum spei nullum est. Patri sum excusan- 10
dus an fratri? De filio tuo hoc respondeo: Quamdiu
in patrio solo morari licet, civis est: proiectus in
mare quidquid post exilium et naufragium vel facit
vel patitur, ab omni foedere vitae communis abstrac-
tus, poenarum eius pars est, non nequitiae opus est. 15
Sed aliis querentibus te ipsum testem dabo, non esse
piratam. Ego illi terrae, ego lucis conspectum, 3.1
ego etiam mortis humanae facultatem abstuli;
Fortuna ipsa, quae miserita eius est, nihil tamen illi
praeter mare reliquit. 'Moriendum est mihi;
pater iussit: neque ego te deprecor ne moriar, nec 5
tibi licet non facere quod iussus es. Inter patrem
iratum et fratrem moriturum arbitrium pietati
tuae necessarium suscipe: sanguinem meum patri
refer, culleum mihi remitte; volo mori, sed pura
manu tua; hoc pietatis tuae munus ad inferos perferam, 10
licuisse mihi per fratrem aliter quam parricidae mori.'
  ASINI POLLIONIS Aequas mihi praebete aures: 4.1
dabo vobis etiam damnatum absolvendum. 'Vivit'
inquit 'frater'; non credo. 'Servavit' inquit
'me'; fecisti ut crederem. Haec est summa rerum
gestarum: in ea domo in qua facile parricidium creditum 5
est, ego fratrem occidere non potui, frater patrem.
'Quid mihi cum ista tabula? Semel mori volo.'
  Q. HATERI Emicabant densis undique nubibus
fulmina et terribili fragore horridae tempestates abscon-
derant diem: imbres undique et omnia procellis sae- 10
vientia; expectat, inquam, parricidam mare. In-
tumuerat subitis tempestatibus mare iustis quoque
navigiis horrendum. Fateor, fateor, dixi: fratrem tibi,
si innocens est, Fortuna, commendo. Inveni relictum
etiam a naufragis navigium, fragmentum, infelix 15
[etiam] navigaturis omen, quod si quis gubernator
vidisset, iter suum distulisset. Naufragus a litore
emittitur.
  MARCELLI AESERNINI Habes, inquam, frater, si 5.1
innocens es, navigium, si nocens, culleum. Non feci
parricidium et—quam facile erramus homines!—factum
putavi. Deliberabam an parerem patri: 'frater,'
inquit 'tu primus in domo parricidium facies.' 5
  ARGENTARI Quod iusseras factum est: periit
frater. 'Vivit' inquit 'et me dimisit'; bono
argumento probatur vivere. Utrasque ad caelum
manus sustulit: 'si nihil umquam impie cogitavi,
<si> patrem meum etiam damnatus diligo, di immor- 10
tales, veri rerum omnium iudices, adeste.' Si aliter
sentiret, infelicia sibi imprecatus est maria: sic
navem suam rexit.
  BLANDI Iacebat in litore navigium, quod etiam in- 6.1
tegrum infeliciter vexerat. Credam parricidam si tibi
proficiscenti navigium suum reddidit. Subito mihi non
sentienti ferrum cum animo pariter excidit; torpent
manus, et nescio qua perturbatione tenebrae stupentibus 5
offunduntur oculis. Intellexi quam difficile esset parri-
cidium facere, etiam quod imperaret pater. Ita mihi
quae sola miseros in domo nostra respicis, Fortuna,
succurras, ita mihi contingat aut honeste degere
aut mori, ita ex domo nostra ego sim ultimus reus, 10
ut ille iurabat meliorem se novercam habuisse quam
fratrem.
  CORNELI HISPANI Fateor, volui occidere; sed 7.1
tunc intellexi quam difficile esset parricidium.
'Ego' inquit 'patrem occidere volui? ne nunc
quidem possum.' Pater noster navigavit sereno die,
tranquillo mari, auspicato itinere, integra nave. Quid 5
hoc est? felicius navigavit damnatus quam qui damnaverat.
'Vade' inquit; 'patrem te habere mihi non licuit,
habebo patronum; revertere.' Magnum pietatis
argumentum filio carus pater etiam post supplicium.
Utrum vobis videtur innocentiam apud piratas didicisse, 10
an ne apud piratas quidem perdidisse?
  ARELLI FUSCI patris Potuit patrem occidere:
ecquem testem timebat? Abdicatus a patre quo
me conferam? In maria? Non possum: iratos
habeo piratas. Cum traditus est mihi frater im- 15
peratumque ut sumerem supplicium, si qua est fides,
temptari me putavi an possem parricidium facere.
  PORCI LATRONIS Perieras, pater, nisi in parricidam 8.1
incidisses.
  TRIARI In naufragio navigabat. Parum est
quod non occidit patrem, immo etiam integra nave
dimisit. Etiam pirata dicitur: iterum falso crimine 5
male audit.
  CESTI PII Erat navigium, immo fuerat, sed putre,
resolutis compagibus, infelix omen navigationis.
'Insue me culleo: certe sentiam maria, non et
videbo.' Scissa quoque vela fecerant sinus et armatas 10
classes naufraga praecesserat ratis: scires navigare qui
servaturus esset patrem. O crudelis et pertinax noverca!
post omnia devicta nihilominus saevit. Maria iam
quiescunt, praedones iam miserentur, irati iam parcunt.
Ibamus praeter sepulchrum matris, ille mortem 15
timens, ego scelus. Expectate, iudices, an fortuna
nobis obiciat scelus. Iacebat navigium pervetus
et attritum salo, vix unius capax animae. Veni ad 9.1
vos victoriam pulchram petiturus, ut probem me
parricidam. Non occidisti, inquit, fratrem. Nover-
ca, audi iucundissimam vocem: fateor me parri-
cidam, occidi fratrem; tutus sum, pater, si hoc pro- 5
bavero? Imposui in exarmatam navem: non est
<hoc> occidere? Novercae quidem numquam satis
privignus occiditur. Multas rerum natura mortis vias
aperuit et multis itineribus fata decurrunt, et haec est
condicio miserrima humani generis, quod nascimur 10
uno modo, multis morimur: laqueus, gladius, praeceps
locus, venenum, naufragium, mille aliae mortes
insidiantur huic miserrimae animae. Et hoc occidere
vocatur, sed diutius. Si quis nunc stat in turba, hoc
dicit: huic quisquam parcat, qui fratrem suum 15
occidit et occidisse se probat? Componis in domo par, 10.1
ut alter scelere sit parricida, alter ministerio. In-
positus est in navem frater. Qualem navem? Scitis
nihil esse periculosius quam etiam instructa navigia:
parva materia seiungit fata. Quid vero si non ruden- 5
tibus committitur illa anima, non velis, non guber-
naculo defenditur? Exarmata navis est, utroque
patens latere; inponitur miser in naufragium, navigio
per se pessum ituro pondus insuper <additur>.
Ecce navem divinitas armat: subito visa sunt vela, 10
subito navis coepit erigere se et attollere. Magnum
praesidium in periculis innocentia. Saevum mare
volvitur, procellae spumante impetu latera navigii
urgent, pulsatur undique navis periculis: innocentia
tamen tuta est. O maria iustiora iudiciis! o mitiores 11.1
procellae patre! Quam eiec<it is vos servav>istis
animam! Nec hoc tantum divinitus gestum est,
quod pervenit tutus in portum: excipitur classe
praedonum. Habet pater mentem navigandi: 5
capietur iudex ut illum paeniteat sententiae suae.
'Damnare me noverca parricidii potuit; parricidam
facere ne damnando quidem potuit. Cognosce inno-
centiam meam in mari quam domi noluisti.' Com-
plexu, osculis prosecutus est: sic patrem parricida 10
dimisit?
  IUNI GALLIONIS Multa non adgnosco: frater domi 12.1
damnatus est, ego in publico; illi obiectum est quod
parricidium fecerit, mihi quod non fecerim; ille
negabat, mihi novo patrocinio utendum est: 'frat-
rem occidi'; in ea domo in qua parricidia damnantur 5
haec innocentia est. Video vos invitos audire hoc
genus defensionis: malo itaque me vobis innocentem
probare quam patri. Fratrem non occidi, non potui
fratrem occidere; idem timuimus, idem doluimus,
idem flevimus, eundem patrem habuimus, eandem 10
matrem, eandem novercam; mitioris natura pectoris
sum, mollioris animi. Non idem omnibus mortalibus 13.1
natura tribuit ingenium: animus <huius> durior
est, illius clementior; apud piratas quoque invenitur
qui non possit occidere. Putatis me electum ne alius
occideret? Si mater nostra viveret, puto, illi tra- 5
didisset: quod proximum fuit, mihi tradidit. Utrum
vobis videtur per manus fratris punire filium voluisse,
an ablegare privignum? Pudet me patrocini mei;
timeo, ne, cum coepero narrare quid fecerim, dicatis:
certe negabas posse te hominem occidere. 10
  MUSAE Traditus est frater puniendus mihi 14.1
potissimum. Quo istud proposito, pater, feceris
apud plerosque disputationem habet: ego, si quid
mitius illo tempore voluisti fieri, non intellexi; im-
posui multum recusantem et insui culleo postulantem. 5
Obicis mihi molliorem animum: alius mitior est
[plus] quam debet, alius saevior quam necesse est,
mediis alius adfectibus inter utrumque positus totus
in sua potestate est. Quidam et accusare et damnare
possunt et occidere, quidam tam mites sunt ut non 10
possint in caput ne testimonium quidem dicere.
Non possum hominem occidere: hoc vitium et apud
piratas invenitur. Alii vivere sine rei publicae ad-
ministratione non possunt, aliis in privato latere et
extra omnem invidiam secessisse praecipua tranquilli- 15
tas est, aliis non potest persuaderi ut matrimonio
obligentur, aliis ut careant; sunt qui castra timent,
sunt qui cicatricibus suis gaudent. In tanta morum 15.1
varietate videte quantulum sit quod excusem: non
ambitioni, non inertiae veniam peto; misericors sum,
non possum occidere hominem. Gratulare, pater,
naturae meae: numquam eiusmodi filius parricidium 5
faciet. Hoc vitium a te traxisse videor: an non
putatis misericordem qui quem damnavit puniendum fratri
dedit? Centurio Luculli Mithridaten non potuit occidere
—dextra simul ac mens elanguit—pro bone Iuppiter,
Mithridaten quam non dubium parricidam! 10
  POMPEI SILONIS Gaude, pater: neuter ex filiis tuis
parricidium fecit. Dimisi a portu naufragum. Narra,
pater, quomodo te dimiserit sic dimissus. Vis, pater,
scire accusator nocentior sit an reus? Conice in
alteram navem novercam; illa faciat vota, precetur: 15
si neminem innocentem accusavit, si privignum
immerentem non oppressit, in eos piratas incidet qui
sciant captos dimittere.
  Altera pars. MUSAE Parricida meus in mari 16.1
regnat.
  SEPULLI BASSI Nega nunc parricidam fuisse quem
scis esse piratam.
  GAVI SABINI Facinus indignum! damnatus parri- 5
cida post poenam potuit dicere patri suo: 'morere.'
  {⁴¹Divisio.}⁴¹ Latro in has quaestiones divisit: an
licuerit illi quod iubebat pater facere. Non licet,
inquit, fratrem necare; <nec iure> ille damnatus
erat: non enim iudicio publico ceciderat. Ignosce 10
si diligentior sum cum videam hominem tam facile
damnari: timeo ne quis me parricidi postulet—facile
est. Si dicenda erit domi causa, etiam nocens ab-
solutionem sperare potero: in foro quid respondebo?
'occidi fratrem'? Parricidam me quidam vocant 15
quod non adfui reo. Si licuit, an debuerit. Nocens 17.1
est iste, sed mihi frater est. Naturae iura sacra sunt
etiam apud piratas. Quid de me tu iudicaturus es si
fecero? puto, difficulter postea in me parricidium
credes. Etiamsi debuit parere patri, an ignoscendum 5
sit illi si non potuit? Fatebor, inquit, quod fortasse
offensurum est aures: [fratrem offensurum est]
patri parere volui, <volui> fratrem occidere, non
potui. Obortae sunt subito tenebrae, deriguit
animus, sublapsum est intercepto spiritu corpus. 10
Non possum fratrem occidere. Pone hoc loco pira-
tam: non poterit. Quidam occidere hominem
†tantum† non possunt; quorundam adversus hostes
deficit manus. Fratris quoque beneficium non est
tam magnum, pater, quam putas: non ille te noluit 15
occidere, sed non potuit. Novissimas illas partes
fecit: quamvis non occiderit, si tamen puniit damna-
tum, an abdicari non debeat. Dicit enim pater:
si non poteras, negasses, et misisses ad me non posse
te. Hoc loco dixit Latro rem valde laudatam: 18.1
'Dixisses' inquit 'te non posse.' Ita tu nesciebas?
putasti me posse occidere? Quid ergo sic loquebaris
tamquam unum parricidi condemnasses? Deinde,
an punierit fratrem. Hic descriptio supplicii, quod 5
dixit gravius etiam culleo fuisse, et adiecit hodie
<quoque> illum poenas dare inter barbaros inclusum,
per quos necesse est illi patria, populo, lare carere;
sed ne per illos quidem necesse est parricidium
facere. 10
  Hac divisione usi sunt quibus placuit damnati
causam non defendere et tantum suam agere; alia
usi sunt quibus placuit et illius causam defendere,
inter quos et Geminus Varius fuit, qui aiebat adu-
lescentem optimam causam habere si non occidit 15
fratrem etiam nocentem, meliorem tamen si non
occidit innocentem; patitur autem materia. Fecit 19.1
ergo has quaestiones Geminus et quibus idem placuit:
an abdicari non debeat, etiamsi nocentem fratrem
non occidit. Hic dixit: non licuit, non debui, non
potui. An innocentem non occiderit. Bellam rem 5
hoc loco Geminus dixit, cum coepisset per omnis
numeros fratrem tamquam reum defendere: Dicet,
inquit, aliquis: 'tam sero defendis?' Non potui
citius: hodie primum res in forum delata est.
Novissime: an etiam nocentem satis punierit. 10
  De colore inter maximos et oratores et declamatores 20.1
disputatum est, utrumne aliquid deberet dici in
novercam an nihil. Passienus et Albucius et praeter
oratores magna novorum rhetorum manus in hanc partem
transit; fuerunt et qui in novercam inveherentur; 5
fuerunt et illi qui non quidem palam dicerent, sed per
suspiciones et figuras, quam rem non probabat Passienus
et aiebat minus verecundum esse aut tolerabile infamare
novercam quam accusare. Quidam principia tantum
habuerunt in sua potestate, deinde ablati sunt impetu. 10
Excusatius est autem in malum colorem incidere quam
transire.
  Latro illum introduxit colorem rectum in narra-
tione, quo per totam actionem usus est: non potui
occidere. Et cum descripsisset ingenti spiritu 15
titubantem et inter cogitationem fratris occidendi
concidentem, dixit: noverca, aliud quaere in privig-
num tuum crimen; hic parricidium non potest facere.
  Cestius colore alio usus est. Transiebamus, inquit, 21.1
secundum matris sepulchrum. Invocare coepit
manes eius. Motus sum. Et puerili sensu colorem
transcucurrit: quid facerem? inquit: occidere pater
iubebat, mater vetabat. Et cum colore dixit: haec 5
mecum cogitavi: non est imperatum ut manu occi-
derem, non ut laqueo, non ut mari; eligere supplici
genus liberum est.
  Fuscus Arellius hoc colore usus est: temptari
me putavi a patre; uno, inquam, supplicio alterum 10
filium punire, alterum experiri volt.
  Albucius in argumentis plura posuit et omnes fere
colores contrectavit. In narratione hoc colore usus
est: [et] dixit: hoc unum mihi praesta beneficium:
sine me <non> tamquam parricidam mori. 15
  Argentarius, tamquam non frater esset huius con- 22.1
sili inventor, dixit: cogitavi quid facerem; tandem
inveni quomodo parricidium vindicarem sine parri-
cidio.
  Passienus hoc colore usus est: Non putavi patrem 5
velle utique occidi filium. Videbatur mihi omnia
misericordiae praeparasse: quod domi cognoverat,
quod inter suos. Fratri, inquam, tradidit: age, si
parcere uoluisset, cui tradidisset?
  Pollio Asinius dixit in novercam; itaque illo colore 10
usus est: cogitavi mecum quid liceret, quid oporteret.
Si tantum, inquam, nefas commissum est, nullae
meae partes sunt: ad expiandum scelus triumviris
opus est, comitio, carnifice. Tanti sceleris non magis
privatum potest esse supplicium quam iudicium. 15
  Marcellus dixit: ita si iste parricidium fecit, ideo
et ego faciam? et illam quam supra sententiam
rettuli: habes, inquam, frater.
  Varius Geminus et ipse dixit: nolui occidere. 23.1
Egregie, inquam, noverca inter privignos divisit
odium; aliter alium adgressa est: alteri parricidium
obicit, alteri mandat. Et hac illum figura defendit
in narratione: Interrogavi fratrem: Apud quem 5
praetorem causam dixisti? 'Apud nullum' inquit.
Quis accusator fuit? 'Nemo.' Quis testis? immo
qui testes? uni enim etiam de minore scelere non
creditur. 'Nemo' inquit. Quis de te pronun-
tiavit? 'Nemo. Quid porro?' inquit 'ego si 10
reus fuissem, ad te non misissem?'
  Sepullius Bassus hoc colore usus est: non habui
parricidae instrumenta, non culleum, non serpentes:
parricidam tamen in maria proieci.
  Hispanus duro colore usus est: Hoc, inquit, supplicium 24.1
tamquam gravius elegi. Quid? iste, inquam, insuetur
et statim omnem sensum supplici effugiet? Immo
sollicitus pendeat et, quod ne insuti quidem parri-
cidae patiuntur, ipse poenam suam spectet; nihil 5
speret, timeat omnia. Peius debet quam ceteri
parricidae mori: a patre damnatus est. Et hoc
colore per totam declamationem usus est, ut diceret
hoc se tamquam gravius elegisse. Displicebat color
hic prudentibus. Quam enim spem habet absolutionis 10
si nec paruit nec pepercit?
  Haterius hoc colore usus est: Diu mecum disputavi.
Parricida est quem non testis protrahit, non index
coarguit? Quid ergo? innocens <est> quem con-
demnat pater? Invenioque poenam simillimam 15
rei: mersam, non tamen ex toto perditam ratem,
quae vel punire fratrem posset vel absolvere.
  Triarius et ipse quasi sententiam de fratre ferri 25.1
voluisset egit et dixit: tandem ad caelum manibus
levatis 'quidquid est' inquam 'quod terris im-
perat, quod regnat profundo, quidquid est quod ex
sublimi res spectat humanas, invoco: damnatus alto 5
committitur; di, iudicate post patrem!' Haec
sententia dicebatur ex Graeco translata, sed Graeca
corruptior est: Πόσειδον, ἀμετρήτων δέσποτα
βυθῶν, τὴν ἐνάλιον κληρωσάμενε βασιλείαν,
ἀνάγεται πατροκτόνος· μετὰ πατέρα δίκασον. 10
  A parte patris, quod ab archipirata dimissus est,
sic Cestius: poenam, inquit, putavit mihi hanc esse
morte graviorem. Et sic posuit in narratione:
rogabam ut occiderer; non impetravi.
  Varius Geminus ait: in hoc me dimisit, non quia 26.1
me volebat salvum esse, sed ad patrocinium suum, ut,
quia non nunc occiderat, videretur nec ante voluisse.
  Latro dixit: quis porro me uno miserior est, qui
vitam parricidae debeo? 5
  Diocles Carystius elegantem sensum in prooemio
posuit pro adulescente cum diceret causas se abdi-
cationis non invenire, luxuriae se occasionem non
habuisse, parricidium sibi non obici, etiam contrario
se nomine laborare: fortasse, inquit, queritur quod 10
captum non redemerim. Adiecit: οὐκ ἔδει λύτρων·
παῖς ἦν. Et cum tractaret in ultima parte debere
patrem etiam vitia liberorum ferre, utique in unico,
adiecit: πεπείρασαι, πάτερ, ὅτι καὶ πονηρὸς ἐνίοτε
υἱός ἐστιν εὔχρηστος. 15
  Artemo in descriptione tempestatis laudatus est;
et belle accessit ad eam: τὴν τοῦ εὐπλοήσαντος
ἀναγωγὴν ἄκουσον, et cum de ipso navigio diceret,
pulchre coepit: σκάφος ἔρημον, ἀνόστου τύχης, et
ultimam descriptionis sententiam proposuit: ναυαγὸς 20
ἀπὸ λιμένων ἀνήχθη, et ad partem narrationis ele-
ganter transit: διήγησαι νῦν, πάτερ, πῶς <σ’>
ἀπέλυσεν οὕτως ἀπολυθείς.
  Glycon dixit: ἰδία κριτοῦ ἑνὸς οὐκ ἀρκεῖ
καταδίκη· ἐπὶ ναυαγίᾳ εἰς ναῦν ἐστεθείς· εὑρίσκει 25
τὸ μηδὲν ἀδικεῖν τύχην.
  Soleo dicere vobis Cestium Latinorum verborum 27.1
inopia <ut> hominem Graecum laborasse, sensibus
abundasse; itaque, quotiens latius aliquid describere
ausus est, totiens substitit, utique cum se ad imita-
tionem magni alicuius ingeni derexerat, sicut in 5
hac controversia fecit. Nam in narratione, cum
fratrem traditum sibi describeret, placuit sibi in
hac explicatione una et infelici: nox erat concubia,
et omnia, iudices, canentia <sub> sideribus muta
erant. Montanus Iulius, qui comes fuit <Tiberii>, 10
egregius poeta, aiebat illum imitari voluisse Vergili
descriptionem:
    nox erat et terras animalia fessa per omnis,
    alituum pecudumque genus, sopor altus habebat.
At Vergilio imitationem bene cessisse, qui illos 15
optimos versus Varronis expressisset in melius:
    desierant latrare canes urbesque silebant;
    omnia noctis erant placida composta quiete.
Solebat Ovidius de his versibus dicere potuisse fieri
longe meliores si secundi versus ultima pars absci- 20
deretur et sic desineret:
    omnia noctis erant.
Varro quem voluit sensum optime explicuit, Ovidius
in illius versu suum sensum invenit; aliud enim
intercisus versus significaturus est, aliud totus signi- 25
ficat.