Solemus dicere summum bonum esse secundum naturam 8.5.1.1
uiuere: natura nos ad utrumque genuit, et contemplationi
rerum et actioni. Nunc id probemus quod prius diximus.
Quid porro? hoc non erit probatum, si se unusquisque
consuluerit quantam cupidinem habeat ignota noscendi, 5
quam ad omnis fabulas excitetur? Nauigant quidam et 2.1
labores peregrinationis longissimae una mercede perpeti-
untur cognoscendi aliquid abditum remotumque. Haec res
ad spectacula populos contrahit, haec cogit praeclusa rimari,
secretiora exquirere, antiquitates euoluere, mores barbara- 5
rum audire gentium. Curiosum nobis natura ingenium dedit 3.1
et artis sibi ac pulchritudinis suae conscia spectatores nos
tantis rerum spectaculis genuit, perditura fructum sui, si
tam magna, tam clara, tam subtiliter ducta, tam nitida et
non uno genere formosa solitudini ostenderet. Vt scias illam 4.1
spectari uoluisse, non tantum aspici, uide quem nobis locum
dederit: in media nos sui parte constituit et circumspectum
omnium nobis dedit; nec erexit tantummodo hominem, sed
etiam habilem contemplationis factura, ut ab ortu sidera in 5
occasum labentia prosequi posset et uultum suum circum-
ferre cum toto, sublime fecit illi caput et collo flexili in-
posuit; deinde sena per diem, sena per noctem signa
producens nullam non partem sui explicuit, ut per haec
quae optulerat oculis eius cupiditatem faceret etiam cetero- 10
rum. Nec enim omnia nec tanta uisimus quanta sunt, sed 5.1
acies nostra aperit sibi inuestigandi uiam et fundamenta
uero iacit, ut inquisitio transeat ex apertis in obscura et
aliquid ipso mundo inueniat antiquius: unde ista sidera
exierint; quis fuerit uniuersi status, antequam singula in 5
partes discederent; quae ratio mersa et confusa diduxerit;
quis loca rebus adsignauerit, suapte natura grauia descen-
derint, euolauerint leuia, an praeter nisum pondusque cor-
porum altior aliqua uis legem singulis dixerit; an illud
uerum sit quo maxime probatur homines diuini esse spiritus, 10
partem ac ueluti scintillas quasdam astrorum in terram
desiluisse atque alieno loco haesisse. Cogitatio nostra caeli 6.1
munimenta perrumpit nec contenta est id quod ostenditur
scire: 'illud' inquit 'scrutor quod ultra mundum iacet,
utrumne profunda uastitas sit an et hoc ipsum terminis suis
cludatur; qualis sit habitus exclusis, informia et confusa 5
sint, [an] in omnem partem tantundem loci optinentia, an
et illa in aliquem cultum discripta sint; huic cohaereant
mundo, an longe ab hoc secesserint et hic in uacuo uolutetur;
indiuidua sint per quae struitur omne quod natum futurum-
que est, an continua eorum materia sit et per totum muta- 10
bilis; utrum contraria inter se elementa sint, an non pugnent
sed per diuersa conspirent.' Ad haec quaerenda natus, 7.1
aestima quam non multum acceperit temporis, etiam si
illud totum sibi uindicat. Qui licet nihil facilitate eripi,
nihil neglegentia patiatur excidere, licet horas suas auaris-
sime seruet et usque in ultimum aetatis humanae terminum 5
procedat nec quicquam illi ex eo quod natura constituit
fortuna concutiat, tamen homo ad inmortalium cogni-
tionem nimis mortalis est. Ergo secundum naturam uiuo si 8.1
totum me illi dedi, si illius admirator cultorque sum. Natura
autem utrumque facere me uoluit, et agere et contempla-
tioni uacare: utrumque facio, quoniam ne contemplatio
quidem sine actione est. 5